13 november

| Interntidning för Sveriges Television

  • Meny
Peter O Andersson

SR-chef Peter O Nilsson fick 2013 i uppdrag att leda arbetet med att ta fram förslag till hur mångfalden långsiktigt skulle bli bättre. (foto: Mats Carlsson-Lénart)

Publicerad 7 augusti 2015 07:00 - Uppdaterad 17 augusti 2015 10:50

”På Sveriges Radio är mångfald vardag”

Sedan förra året är mångfaldstänket inbyggt i Sveriges Radios ordinarie organisation.

– Vi vet att vi rör oss i rätt riktning, säger Peter O Nilsson, som ledde arbetet med att ta fram hur mångfalden ska bli en naturlig del av SR.

Det var inför sändningstillståndet 2014-2019 som Sveriges Radio under ledning av VD Cilla Benkö identifierade ett antal områden som behövde utvecklas för att SR även i framtiden skulle vara ett angeläget företag för många. Bland dessa var mångfald.

– Vi insåg snart att de olika mångfaldsprojekt som genomförts under de senaste åren inte alltid gjort några bestående avtryck, säger Peter O Nilsson ­– den SR-chef som 2013 fick radiochefens uppdrag att leda arbetet med att ta fram förslag till hur mångfalden långsiktigt skulle bli bättre.

Byggas in i rutiner

Därför blev Peter O Nilssons grupp tidigt inriktad på hur mångfald skulle kunna byggas in i ordinarie strukturer och rutiner i det i år 90-årsfirande radiobolaget.

– Mångfald för oss handlar om att i vårt utbud spegla hela Sverige och dess befolkning som det ser ut idag. Det blir bättre radio då. För att nå dit behöver vi rekrytera bredare – ha medarbetare och chefer med flera bakgrunder än tidigare, och vi behöver använda oss av andra och fler nätverk när vi bestämmer vilka som ska medverka i olika program.

45 olika förslag

Bland annat granskade gruppen programbeställningsprocessen, hur publiknätverken såg ut och hur rekryteringen gick till.

– Till slut blev det en lista med 45 olika förslag och hittills har 29 av dem beslutats och/eller genomförts, säger Peter O Nilsson som fram till 2011 arbetade på SVT, bl a bekant som en av Kulturnyheternas grundare.

Så idag är mångfalden en permanent del av Sveriges Radios struktur och arbetssätt, inbakad i olika processer.

– Just på grund av det är det ganska svårt att berätta om hur vi jobbar och vad vi gör för att förbättra mångfalden. Men vi tycker det är viktigt att så långt det är möjligt mäta framstegen. En lång rad enheter inom SR har numera egna mål för mångfald som går att kontrollera, säger Peter O Nilsson vars nuvarande uppgift i Sveriges Radio är kulturområdeschef, som ungefär motsvarar ATV-chef på SVT.

I rätt riktning

Vanliga exempel på hur mångfaldstänket idag präglar många av Sveriges Radios redaktioner är medvetna satsningar på att enskilda reportrar ska utöka sina kontaktytor till andra nätverk än de som tidigare varit de gängse. Och att i program och inslag som planeras och rekas i god tid lägga extra vikt vid att hitta medverkande och göra nedslag i miljöer som kan berika mångfalden.

– Vi vet att vi rör oss i rätt riktning. Bland annat kan vi konstatera att mångfalden i P4 med sina 25 lokala kanaler fördubblats på ett år, även om man då ska komma ihåg att nivån var ganska låg från början.

En annan approach som genomsyrar hur SR försöker implementera mångfald är att behovsanalys ersatts med bristanalys, inför exempelvis rekryteringar.

– Chefer ska fråga sig inte vilka behov de har utan vilka bristerna är, och då är det meningen att mångfaldstänket ska vara centralt.

Matilda Eriksson

Matilda Eriksson arbetar på HR-avdelningen bland annat med mångfaldsfrågor. (foto: Mats Carlsson-Lénart)

Rekrytering viktigt

­På SR:s HR-avdelning arbetar Matilda Eriksson bland annat med mångfaldsfrågor. Hon har utarbetat den mångfaldspolicy som Sveriges Radio antog tidigare under året.

Andra aktiviteter som planeras och genomförs i syfte att förstärka det generella mångfaldstänket är seminarier med olika tankeväckande inspel som riktar sig till alla anställda.

– Vi tar nu också fram en ny rekryteringspolicy med ett tydligt fokus på mångfald och vår värdegrund, samt att vi säkerställer rekryteringsprocessen. Samtidigt funderar vi också på våra kanalval gällande rekrytering. Hur når vi bäst ut till de personer som vi behöver knyta till oss för att vara relevanta även i framtiden, säger Matilda.

Bättre innehåll

Peter O Nilsson vill understryka att ökad mångfald inte bara handlar om att så många i Sverige som möjligt ska kunna känna igen sig i utbudet.

– Om vi får in nya perspektiv blir innehållet också bättre för hela vår publik!

Nilsson säger också att det viktigaste för att mångfalden ska bli något permanent och långsiktigt är att högsta ledningen fortsatt är med på tåget.

– Vi är långt ifrån färdiga. Vi måste hålla i frågan och hela tiden fortsätta att försöka utvärdera hur mångfalden utvecklas, avslutar Peter O Nilsson.

247.e602927b0367954b71afe602927b0367

5 gillar detta

Prenumerera


Prenumerera på Vipåtv:s nyhetsbrev här:
Namn
E-postadress

Vipåtv

SVT:s interna nyhetstidning sedan 1991.

Webbadress: vipatv.svt.se

Twitter: @svt_vipatv

Adress: Vipåtv, SVT, KH-BVP

105 10 Stockholm

Kontakt

Redaktör: Charlotta Lambertz

E-post: vipatv@svt.se

Ansvarig utgivare: Sabina Rasiwala, kommunikationsdirektör