6 december

| Interntidning för Sveriges Television

  • Meny
Löneavdelningen på SVT

Löneavdelningen på SVT, fr v: Mikael Ibrahim, Ninva Teymur, Karin Petersson, Martin Hansson, Louis Salloum, Niklas Näsström, Natella Uzlenkova, Britt-Marie Möller och Mauricio Mella Larrondo. Saknas Pernilla Svensson. (foto: Anders Strömquist)

Publicerad 2 juli 2015 07:00 - Uppdaterad 13 augusti 2015 14:55

- Olikheter gynnar gruppdynamiken

Löneavdelningen på SVT prisades för ett halvår sedan som Sveriges bästa enligt fyra uppfyllda kriterier: arbetsglädje, utveckling, arbetssätt och nytänkande.

- Jag tror att arbetsglädjen i gruppen mycket kommer av att vi är olika – det skapar dynamik. Vi är lika många killar som tjejer, i olika åldrar och hälften med invandrarbakgrund, säger Martin Hansson, löneavdelningens chef.

Löneavdelningen på SVT sitter i Kontorshuset i Stockholm och sköter alla löneärenden i företaget. Historiskt sett har löneavdelningar alltid varit ett mycket kvinnodominerat yrke - och är det än idag på många företag. Men inte på SVT.

När Martin Hansson kom till SRF 2010, som löneavdelningen då tillhörde, bestod avdelningen av två män och sexton kvinnor. Sedan dess har verksamheten förändrats mycket – genom neddragningar och nya arbetssätt, men också när det gäller mixen av medarbetare i gruppen.

Löneavdelningen består idag av tio personer, fem män och fem kvinnor. Åldersspannet sträcker sig från 30 till drygt 55 år. Hälften kommer från olika delar av Sverige – både från landsbygd och stad - och hälften har utländsk bakgrund. Just nu arbetar en syrianska från Turkiet, en syrian från Syrien, en svensk-indiska, en chilernare och en person från Georgien på avdelningen.

Varför är det viktigt med mångfald i gruppen?

- Det bidrar till gruppens dynamik att det inte är tio likadana personer. Vi har en tendens att tro att olikheter är lite farligt, men jag tycker det är en styrka att få in många olika meningar och åsikter. Eftersom det är så många olikheter behöver man också tänka på hur man agerar mot varandra. Man måste träna sig på att acceptera olikheter, säger Martin Hansson.

- Sedan tror jag också det blir mindre konflikter om det är jämt fördelat mellan könen, det blir en balans.

Martin Hansson

Martin Hansson, chef för Löneavdelningen. (foto: Anders Strömquist)

Rekrytering

Han får ibland frågan hur han tänker när han rekryterar.

- Jag tänker aldrig på att jag ska rekrytera utifrån mångfald, utan jag bedömer alla människor utifrån vilken kompetens de har, säger Martin Hansson. För gruppdynamiken tänker jag: vad är det för kompetens vi behöver? Jag vill inte att det ska vara tio likadana personer. Eller alla likadana som jag själv. Vi måste ha olikheter, som kan bidra.

Hur går en rekryteringsprocess till?

- Vi har flera vägar in. Dels erbjuds praktikanter från Korta vägen att komma till oss.

Korta vägen är ett projekt och arbetsmarknadsutbildning för utländska akademiker som drivs av Stockholms universitet. De har kommit till Sverige och har en högskoleexamen, men har varit här en kort tid och behöver hjälp att komma ut i arbetslivet. Då får de genom projektet hjälp med praktikplats.

- Vi brukar ta emot flera praktikanter med jämna mellanrum. Det kan vara ekonomer, administratörer etc, och ibland leder det till en anställning, säger Martin Hansson.

Han berättar vidare att de ofta tar in praktikanter från olika yrkesutbildningar.

- Ja, vi har redan i år haft fyra stycken och det kommer nya varje vår och höst.

Ninva Teymur

Ninva Teymur och Britt-Marie Möller i bakgrunden. (foto: Anders Strömquist)

Involverade i processen

Martin Hansson tycker det är viktigt att personalen på löneavdelningen är involverad i vilka som ska komma och jobba hos dem.

- Ja, de är med och tittar på ansökningar. Jag brukar också ha med mig någon av dem vid intervjuerna, som bland annat berättar om det praktiska arbetet på avdelningen och vad som förväntas. Efteråt pratar vi om vilka intryck vi har fått, men sedan är det jag som fattar det slutgiltiga beslutet.

Är inte detta ett unikt sätt att arbeta tror du?

- Det vet jag inte, jag har aldrig tänkt så. Det är ju inga chefstjänster utan är blivande medarbetare till dem som ska in i gruppen. Jag tycker det är viktigt att få input och att de känner att de är delaktiga i processen.

- När det gäller nya praktikanter till avdelningen brukar jag och en medarbetare åka till skolan för att presentera oss och berätta om hur vi på SVT arbetar med lön, sedan får den som vill söka praktikplats hos oss.

- Efteråt diskuterar vi vilka vi tror skulle passa bäst att komma och praktisera hos oss och erbjuder en eller två praktikplatser. Under sommaren får praktikanterna också  möjlighet att sommarjobba hos oss.

Karin Petersson

Karin Petersson (foto: Anders Strömquist)

Alla kan allt

Lite unikt för löneavdelningen är att alla ska kunna allt. Ja, inte riktigt allt, förklarar Martin Hansson, men alla ska kunna flera områden.

Eftersom hela löneavdelningen bara består av tio personer är den sårbar om någon blir sjuk, är frånvarande eller har semester. Då måste någon annan kunna gå in och täcka upp.

- Om någon bryter benet och är borta i tre veckor ska inte den personen få ångest över allt som blir ogjort, utan då gör någon annan det jobbet.

För flera år sedan hade man just det problemet på avdelningen. Om någon blev sjuk så låg hela jobbet och väntade när personen kom tillbaka.

- Hur roligt är det att komma tillbaka till? undrar Martin Hansson.

Många undrade också ”varför ska jan göra sjukavdrag när jag ändå får jobba dubbelt?”.

- Högst relevant fråga, och jag vill inte ha det så. Det är inte okej, varken för arbetstagaren eller oss som arbetsgivare. Chefens roll är ju att kvalitetssäkra både för arbetsgivare och för personal.

Martin Hansson

Martin Hansson (foto: Anders Strömquist)

Gruppdynamik

Martin Hansson arbetar kvar på SVT till sista augusti, innan han börjar ett nytt arbete på ISS som Sverigeschef för löneavdelningarna.

Är det något av dina erfarenheter som du vill dela med dig av till andra chefer på SVT?

- Att man tänker på gruppdynamiken. Om någon slutar är det lätt att leta efter någon som är likadan som den som slutade, men jag tror alltid man ska ta sig en funderare på vad det är som vi behöver. Vad gruppen behöver kanske inte alltid är samma sak som vad chefen behöver.

- När det gäller mångfald tycker jag man ska ställa sig följande tre frågor:

  • Hur ser min avdelning ut?
  • Hur vill jag att den ska se ut om ett eller två år?
  • Vad ska jag göra för att nå dit?

247.e602927b0367954b71afe602927b0367

24 gillar detta

Prenumerera


Prenumerera på Vipåtv:s nyhetsbrev här:
Namn
E-postadress

Vipåtv

SVT:s interna nyhetstidning sedan 1991.

Webbadress: vipatv.svt.se

Twitter: @svt_vipatv

Adress: Vipåtv, SVT, KH-BVP

105 10 Stockholm

Kontakt

Redaktör: Charlotta Lambertz

E-post: vipatv@svt.se

Ansvarig utgivare: Sabina Rasiwala, kommunikationsdirektör