11 december

| Interntidning för Sveriges Television

  • Meny
98 procent av alla 9-12-åriga pojkar i Sverige spelar datorspel.

98 procent av alla 9-12-åriga pojkar i Sverige spelar datorspel visar rapporten. (Foto: Nora Lorek / TT)

Publicerad 24 juni 2015 07:00 - Uppdaterad 26 juni 2015 09:45

98 procent av alla 9-12-åringar spelar datorspel

Den starkaste trenden av förändring över de senaste fyra åren är att de ungas, liksom stora delar av befolkningens, medieliv blivit mobilt.

Idag har hälften av alla tvååringar varit på nätet och 95 procent av 11-åringarna har en egen mobil. Det framgår av rapporten Medieutveckling 2015.

Myndigheten for radio och tv har i uppdrag att bevaka och följa medieutvecklingen i Sverige. Som ett led i detta publicerar man varje år en rapport för att informera om hur den svenska mediemarknaden utvecklas.

I rapporten, som publicerades den 23 juni, framgår att tv har i högre grad lyckats behålla sin publik jämfört med dagspress och radio, men enligt såväl Nordicoms Mediebarometer som MMS publikmätningar har tv-tittandet successivt minskat under 2010-talet.

I rapporten framgår att hälften av alla 2-åringar har varit på nätet.

I rapporten framgår att hälften av alla 2-åringar har varit på nätet. (Foto: Jonas Ekströmer / TT)

Minskat med sex minuter

Enligt MMS tittade den genomsnittlige svensken på tv 153 minuter per dag under 2014. Det är sex minuter mindre än under 2013 och 13 minuter mindre än 2010.  

Vid sidan av de traditionella tv-företagen finns sedan några år tillbaka en rad nya aktörer som konkurrerar om den svenska tv-publikens tid och pengar. Mest uppmärksammad är amerikanska Netflix, som sedan etableringen i Sverige 2012 kommit att bli en betydande aktör på den svenska mediemarknaden. 

Totala tiden har ökat

Den totala användningstiden för olika medier har ökat med 21 minuter sedan 2007. Användningen av linjär traditionell tv, radio och dagstidningar har minskat de senaste åren medan internetanvändningen har ökat.

Åldersgruppen 15 till 24 år använder 102 minuter till sociala medier en genomsnittlig dag jämfört med 29 minuter till traditionella medier.

Surfplattor har fyrdubblats

I rapporten Medieutveckling ägnas ett flertal sidor åt de ungas medievanor. Där framgår bland annat att innehavet av surfplattor kraftigt har ökat sedan 2012/13, främst bland de yngre barnen.

Bland nioåringarna har det nästan fyrdubblats, från 12 procent till 46 procent. Surfplattor är främst den medieteknik som används av yngre barn snarare än de lite äldre ungdomarna.

innehavet av surfplattor kraftigt har ökat sedan 2012/13, främst bland de yngre barnen.

Innehav av surfplattor har kraftigt ökat sedan 2012/13, främst bland de yngre barnen. (foto: Jessica Gow/TT)

Barns mobiltelefoninnehav fortsätter att ligga på höga nivåer, 86 procent av alla 9- till 12-åringar har en egen mobiltelefon och 78 procent har en egen smartphone, 98 procent av alla 13- till 18-åringar har en egen mobil.

98 procent spelar datorspel

Tittandet på filmer och tv-program var i stort sett oförändrat mellan  undersökningarna år 2010 och 2012/13 men minskar nu tydligt i samtliga åldersgrupper. Mest påtaglig är minskningen bland tonåringar.

Andelen högkonsumenter av datorspel/tv-spel/spel på surfplatta har ökat bland de yngre (10- till 11 år) samt bland 13- till 14-åringarna, jämfört med 2012/13.

Det finns ingen skillnad mellan pojkar och flickor i åldern 9- till 12 år på om man spelar eller inte. 98 procent av pojkarna och 97 procent av flickorna spelar datorspel/tv-spel och/eller spel på surfplatta. Detta är en stor förändring jämfört med tidigare undersökningar.

Sociala medier

Flickor ägnar mer tid åt mobilen från 10 års ålder än vad pojkar gör. Könsskillnaderna har ökat sedan 2012/13, främst beroende på att flickors mobilanvändning ökat mer än pojkars.

I åldersgruppen 16- till 17-åringar är skillnaden mellan flickor och pojkar 30 procentenheter avseende högkonsumtion av mobiltelefon.

Flickor använder också sociala medier längre tid än vad pojkar gör. Skillnaderna är inte så stora i åldersintervallet 9- till 12 år, men ökar sedan snabbt och bland 16- till 18-åringar varierar det mellan 17 och 25 procentenheter.

Fakta:

Myndigheten öor radio och tv har i uppdrag att bevaka och följa medieutvecklingen i Sverige. Som ett led i detta publicerar man varje år en rapport för att informera om hur den svenska mediemarknaden utvecklas.

247.e602927b0367954b71afe602927b0367

9 gillar detta

Prenumerera


Prenumerera på Vipåtv:s nyhetsbrev här:
Namn
E-postadress

Vipåtv

SVT:s interna nyhetstidning sedan 1991.

Webbadress: vipatv.svt.se

Twitter: @svt_vipatv

Adress: Vipåtv, SVT, KH-BVP

105 10 Stockholm

Kontakt

Redaktör: Charlotta Lambertz

E-post: vipatv@svt.se

Ansvarig utgivare: Sabina Rasiwala, kommunikationsdirektör