13 november

| Interntidning för Sveriges Television

  • Meny
– Jag brinner för frågan att öka mångfalden i företaget av två olika skäl. Det ena är strikt yrkesmässigt, det andra mer personligt, säger Albert Svanberg

– Jag brinner för frågan att öka mångfalden i företaget av två olika skäl. Det ena är strikt yrkesmässigt, det andra mer personligt, säger Albert Svanberg, divisionschef för allmän-tv. (foto: Per Westergård)

Publicerad 18 juni 2015 07:00 - Uppdaterad 23 juni 2015 11:25

- Personer med alla tänkbara perspektiv måste jobba på SVT

Sluta snacka och börja handla.

Det är Albert Svanbergs motto för en ökad mångfald på SVT.

– Analysen och insikten om vad som måste göras finns. Det gäller att gå från ord till handling.

Albert Svanberg har bevisat att det går att förändra SVT. När han 2005 började som chef för SVT Sport var redaktionen kraftigt mansdominerad.

– Trots att kvinnor då utövade sport och tittade på sport i tv i nästan lika hög grad som män så fanns det en obalans när det gällde vilka som arbetade med sport i tv. Det gällde allt från reportrar till expertkommentatorer och det var en stor svaghet. 

Inte gjort i en handvändning

Att förändra sammansättningen på en redaktion är dock inte gjort i en handvändning. Det kräver både tid och beslutsamhet.

När Albert Svanberg efter fem år lämnade sin post hade de kvinnliga medarbetarna blivit betydligt fler.

– Jag är både glad och stolt över vad vi gjorde då. Förändringen var nödvändig och den bidrog till att göra SVT Sport bättre, säger Albert Svanberg, divisionschef för allmän-tv, och som den 1 september blir ny chef för SVT Programetik.

Brinner för frågan

– Jag brinner för frågan att öka mångfalden i företaget av två olika skäl. Det ena är strikt yrkesmässigt, det andra mer personligt.

När det gäller det yrkesmässiga perspektivet känner man igen orden från alla de policy- och mångfaldsdokument som SVT har författat genom åren. Parollen är att SVT är till för alla. För att lyckas med det måste utbudet vara både relevant och intressant. För alla, oavsett bakgrund, läggning, förmågor eller kön.

– Det kräver att vi har en stor variation i vårt programutbud. För att lyckas med det måste personer med alla tänkbara perspektiv jobba här.

Engagerade i omvärlden

När det gäller de mer personliga skälen till att Albert Svanberg vill driva på mångfaldsarbetet lyfter han fram sin uppväxt i Kiruna med föräldrar som både var lokalpatrioter och djupt engagerade i omvärlden.

Albert Svanberg

Albert Svanberg

– Det bidrog till att jag fick en uppväxt med många olika perspektiv. Det gav mig en syn på världen som har varit berikande.

Viljan finns, insikten och analysen om hur det ser ut på SVT är på plats, men ändå går förändringen långsamt.

– Det finns inga ursäkter längre, vi kan inte gömma oss bakom att vi behöver en utredning till. Därför måste vi sluta prata och börjar agera. Ett steg i den riktningen är att rekrytera personal med andra erfarenheter än de som vi vanligtvis anställer idag. Lika viktigt är att vi som arbetar här lär oss värdesätta och behålla medarbetare med nya perspektiv och erfarenheter. Vi måste även ibland rekrytera mer på potential än på traditionella meriter.

Nya nätverk

För att göra verklighet av tanken initierade Albert Svanberg 2013 en satsning på allmän-tv som går ut på att, via nya nätverk, scouta och anställa 20-30 personer per år under 3-6 månader, personer som tidigare inte har haft någon kontakt med SVT.

– Erfarenheten efter den första etappen är blandad. Några av dem som har jobbat sina månader har blivit kvar inom företaget, på ett eller annat sätt, men ambitionen är att fler ska få fäste i organisationen

– Vi utvärderar hur det gått och lär oss hela tiden. Vad kan vi göra bättre? Vad krävs för att fler ska bli kvar i organisationen?

Att det inte alltid blir som man tänker är inget skäl att lägga ner projektet, menar Albert Svanberg.

Misstagen gör oss klokare

– På den här resan kommer vi att göra fel många gånger. Det går helt enkelt inte att på förhand ha koll på alla perspektiv inom varje fråga. Det viktiga är att vi inte blir rädda för att göra fel, istället måste vi tänka att misstagen gör oss klokare.

Nästa steg är att arbetet ska ge tydligt genomslag i fasta tjänster och ett särskilt fokus nu är att rekrytera personer med nya eller annorlunda perspektiv till nyckelpositioner. En sådan kategori är exempelvis projektledare.

– De styr en stor del av verksamheten. Får vi till en bredare sammansättning i den gruppen kommer det att leda till en större mångfald och fler perspektiv över hela linjen.

Resultatet syns i rutan

När det gäller mångfald i programutbudet anser han att SVT är på rätt väg och att resultat redan nu syns i rutan. Det räcker dock inte. Om frågan om breddat perspektiv och ökad mångfald någonsin ska kunna ske av sig själv, som en självklar del i verksamheten, måste förändringen bli tydligare även bakom kameran.

– Vilka som utvecklar nya tv-program är viktigt. Först när det finns en bredd där blir processen självgående. Fram till dess måste vi fortsätta att ha frågan i fokus.

247.e602927b0367954b71afe602927b0367

27 gillar detta

Prenumerera


Prenumerera på Vipåtv:s nyhetsbrev här:
Namn
E-postadress

Vipåtv

SVT:s interna nyhetstidning sedan 1991.

Webbadress: vipatv.svt.se

Twitter: @svt_vipatv

Adress: Vipåtv, SVT, KH-BVP

105 10 Stockholm

Kontakt

Redaktör: Charlotta Lambertz

E-post: vipatv@svt.se

Ansvarig utgivare: Sabina Rasiwala, kommunikationsdirektör