21 november

| Interntidning för Sveriges Television

  • Meny

Publicerad 16 juni 2015 06:55

Tankar kring ordet mångfald

Ordet mångfald väcker starka känslor.

För några är det ett mantra för att visa upp en god vilja.

För andra ett positivt uttryck som visar vägen framåt i ett föränderligt samhälle samtidigt är det ett rött skynke för alla dem som vill att allt ska vara som förr.

Ord har, eller rättare sagt får, ofta ett värde långt bortom den ursprungliga betydelsen. Dit hör de flesta ord som handlar om rättvisa och förändrade samhällsnormer.

Jämställdhet hör absolut dit även om begreppet idag är tämligen ljummet. Byter man ut det mot feminism i en text eller tv-inslag så blir reaktionerna desto häftigare.

Även mångfald hör till gruppen värdeord som älskas och hatas med stor intensitet. Möjligen har det på senare tid tappat en del av sitt värde och snarare blivit ett mantra som företag och organisationer tar till för att visa upp sin goda vilja. Kanske till och med för att slippa förändra något i grunden.

Etnisk representation

Diskussionen om ordet mångfald verkligen är så bra, även bland dem som talar sig varma för ett mer inkluderande samhälle, har pågått länge.

En invändning är att det är för starkt förknippat med etnisk representation. Mer sällan om att alla typer av individer ska ha en rättvis chans att få en anställning. Och inte heller vilket utrymme nya tankar kan få om företagskulturen inte tillåter några olikheter eller för att vi ofta strävar efter att bli en del av kollektivet. Hur länge är landsbygdsperspektivet levande hos de personer från Norrlands inland som SVT anställer om de flyttar till SVT-kolonin på Södermalm i Stockholm.

Omvandla ord

Andra problem är att omvandla vackra ord till verklig förnyelse. Inte minst eftersom det är fullt normalt att känner oro inför större förändringar och för att en ökad olikhet bland personalen kan generera nya typer av konflikter.

Ett alternativt begrepp är engelskans ”Diversity Management”. De som förespråkar den nya termen menar att det är ett mer effektivt sätt att hantera de olikheter som finns inom alla organisationer. Oavsett om de är synliga eller inte.

”Diversity Management” beskrivs som ett arbetssätt för att upptäcka, använda och värdesätta individers erfarenheter och kompetenser. Oberoende om det handlar om etnicitet, kön, sexuell läggning, klass, utbildningsbakgrund, religiös tillhörighet, funktionshinder, ålder, familjesituation, arbetserfarenhet. Kort och gott - alla de erfarenheter som gör oss till unika individer.

Fördelen med begreppet är, menar dess anhängare, att det är en strategi för att se olikheter som en möjlighet snarare än något som vi av allmän välvilja bör uppmuntra.

Påverkar invanda tankemönster

Oavsett språkbruk kvarstår det faktum att varje förändring som påverkar invanda tankemönster eller maktförhållanden skapar oro och motstånd. Därför kommer ingen undan den grundläggande konflikten enbart genom att byta ut ett ord mot ett annat.

Det handlar inte bara om att gynnade grupper vill värna sina privilegier. Det är lika mycket en fråga om en djupt rotad, ofta omedveten, känsla med en förmåga att övertrumfa de egna rationella och intellektuella argumenten för en förändring. Därför är det möjligt att formulera ordrika mångfaldsstrategier på förmiddagen och sedan välja att anställa sin spegelbild på eftermiddagen. 

När SVT:s företagsledning nyligen klubbade en ny policy i ämnet har ordet mångfald följdriktigt plockats bort. Istället används Sverigesspegling och likabehandling. Om det kommer att fungera bättre får tiden utvisa.

247.e602927b0367954b71afe602927b0367
Reporter

5 gillar detta

Prenumerera


Prenumerera på Vipåtv:s nyhetsbrev här:
Namn
E-postadress

Vipåtv

SVT:s interna nyhetstidning sedan 1991.

Webbadress: vipatv.svt.se

Twitter: @svt_vipatv

Adress: Vipåtv, SVT, KH-BVP

105 10 Stockholm

Kontakt

Redaktör: Charlotta Lambertz

E-post: vipatv@svt.se

Ansvarig utgivare: Sabina Rasiwala, kommunikationsdirektör