15 november

| Interntidning för Sveriges Television

  • Meny
Ylva Wrigstad och Dag Strömqvist

Ylva Wrigstad och Dag Strömqvist (foto: Per Westergård)

Publicerad 16 juni 2015 07:00 - Uppdaterad 17 juni 2015 13:44

- Företagskulturen måste bli mer öppen om vi ska få en verklig förändring

– Att bara anställa fler personer från underrepresenterade grupper räcker inte, menar Dag Strömqvist och Ylva Wrigstad som driver ett talang- och mångfaldsprojekt på allmän-tv i Stockholm.

– Det är företagskulturen som måste förändras. Först när den är inkluderande kan vi ta tillvara på varandras olika egenskaper, kunskaper och kompetenser och se mer långsiktiga och bestående effekter av vårt mångfaldsarbete.

Visst går det att närma sig mångfaldsfrågan med hjälp av statistik. Det som går att räkna går att visa, och det som då blir synligt går att förändra.

Det har fungerat mycket bra. Åtminstone när det gäller jämställdhet. En pinne för varje gubbe och en för varje kvinna har varit ett effektivt sätt att tydliggöra en snedvriden könsfördelning. SVT har gjort det i många år och med stor framgång. Varannan kvinna är numera en självklarhet. På alla nivåer och på nästan alla avdelningar.

Svårare är det när det gäller mångfald i en vidare betydelse. Av de sju juridiskt reglerade diskrimineringsgrunderna är det bara könstillhörighet och ålder som låter sig räknas. Ibland inte ens det i en tid när allt fler börjar tala om ett tredje kön, eller att 70 är det nya 50.

Mer besvärligt

När det gäller sexuell läggning, funktionshinder, etnicitet och religiös tillhörighet är det än mer besvärligt att hålla koll på världen enbart med hjälpa av exakta procenttal. Ofta går det inte att se vilken grupp någon tillhör. Inte minst eftersom många av oss hör hemma i flera grupper samtidigt. Dessutom kan det vara förbjudet att fråga vem som är vad.

Dag Strömqvist

Dag Strömqvist

– Mångfaldsarbetet får aldrig reduceras till att bli en tävling om vem som anställer flest personer med annan etnisk bakgrund än svensk, menar Ylva Wrigstad som tillsammans med Dag Strömqvist driver talang- och mångfaldsprojektet på allmän-tv i Stockholm.

De har tillsammans med fem ytterligare kollegor på de andra ATV-orterna fått sitt uppdrag av divisionschefen Albert Svanberg. Tanken är att de ska etablera kontakt med nätverk, företag och organisationer som kan bidra med nya perspektiv. Och inte minst ska de rekrytera fler personer från underrepresenterade grupper till SVT. De ska även vara ute på redaktioner och avdelningar för att prata om mångfald. Både om vad det innebär och varför frågan är viktig.

Fler infallsvinklar

– Vi betonar alltid att mångfald är något mer än att SVT ska anställa fler med annan hudfärg än vit. Inte minst för att vi behöver få fler infallsvinklar inom en lång rad områden. Bland annat måste vi bli bättre på att spegla det Sverige som finns utanför storstäderna. Om vi inte lyckas är risken stor att SVT:s hela legitimitet kommer att ifrågasättas.

Mångfald är dock ett omstritt begrepp, både ordet som sådant och dess innebörd. Vad som är rätt och fel är inte alltid givet och hur man än anstränger sig för att göra sitt bästa är det inte säkert att det räcker.

– Det är bara att inse att vi inte har koll på alla aspekter på frågan. Vi som är normen, i de fall vi är det, har svårt att förstå alla nyanser och detaljer som rör grupper som vi inte själva är en del av. Därför måste vi höja kompetensen och anlita experter som kan hjälpa oss att förstå vilka konsekvenser olika förslag eller inslag i vårt utbud kommer att få, säger Dag Strömqvist.

Våga sticka ut hakan

Samtidigt är han noga med att betona att kritiken kommer oavsett hur och vad SVT än gör. Därför måste redaktionerna skaffa sig både kunskap och självförtroende för att våga sticka ut hakan.

Ylva Wrigstad

Ylva Wrigstad

– När vi gör det måste vi även orka hålla den kvar. Börjar vi vackla och dra tillbaka satsningar och inslag på det sätt som har skett några gånger under året kommer nästa attack att bli ännu tuffare, menar Ylva Wrigstad som även anser att SVT:s olika delar måste arbeta för att ha ett mer samlat budskap inom mångfaldsområdet.

Underrepresenterade grupper

En huvuduppgift  för Allmän-tv:s talang- och mångfaldsprojekt är att rekrytera personer från grupper som idag är underrepresenterade inom SVT. Satsningen inleddes i mindre skala 2013 och går från och med 2014 ut på att anställa 20-30 personer per år under tre till sex månader.

De personer som kan komma i fråga för en tillfällig anställning ska på ett eller annat sätt kunna bidra med nya perspektiv. De ska inte tidigare ha varit anställda på SVT, istället ska de komma från nätverk eller skolor som SVT tidigare inte har haft kontakt med.

Resultatet av projektet är blandat. Relativt få av de personer som hittills har erbjudits jobb har fått fortsatt anställning. Fler har lämnat SVT med en känsla av att de aldrig fick en chans att visa vilka de är.

– Vi måste fråga oss själva varför så få har lyckats. En förklaring kan vara att kraven på de programansvariga idag är så höga att de inte vågar testa något nytt. En annan är att vi inte har tagit oss tid att lyssna på de personer som vi har rekryterat, säger Ylva Wrigstad.

Ylva Wrigstad och Dag Strömqvist

Ylva Wrigstad och Dag Strömqvist (foto: Per Westergård)

Ändra kompetensbegrepp?

En tredje fråga är om det kompetensbegrepp som till stor del styr vem som kommer att anställas måste förändras.

Trots att inte allt har blivit som det var tänkt fortsätter projektet. Det finns även tankar på utöka satsningen med en riktad rekrytering av projektledare i Stockholm och av samhällsjournalister i Göteborg. För att det ska fungera räcker det inte med några månaders provanställning. Istället ska ett trainee-program för personer med andra erfarenheter eller bakgrunder än vad som är vanligt eventuellt startas.

Helt annan utväxling

– Om vi kan rekrytera personer till den nivån skulle utväxlingen bli en helt annan jämfört med idag när vi framför allt erbjuder assistenttjänster. Men inte heller det räcker om vi inte samtidigt gör något åt företagskulturen. Det spelar ingen roll hur många personer med nya perspektiv som vi rekrytera om de sedan tvingas inordna sig ett system som inte tillåter annorlunda tankar, menar Dag Strömqvist.

Att frågan om företagskultur är både svår och känslig intygar Ylva Wrigstad.

– Den måste bli mer öppen om vi ska kunna få en verklig förändring. Om vi inte lyssnar på dem som vi nu rekryterar kommer de att sluta prata. Vad har vi då åstadkommit?

247.e602927b0367954b71afe602927b0367

15 gillar detta

Prenumerera


Prenumerera på Vipåtv:s nyhetsbrev här:
Namn
E-postadress

Vipåtv

SVT:s interna nyhetstidning sedan 1991.

Webbadress: vipatv.svt.se

Twitter: @svt_vipatv

Adress: Vipåtv, SVT, KH-BVP

105 10 Stockholm

Kontakt

Redaktör: Charlotta Lambertz

E-post: vipatv@svt.se

Ansvarig utgivare: Sabina Rasiwala, kommunikationsdirektör