15 november

| Interntidning för Sveriges Television

  • Meny
HR-direktör Helène Sahlin.

HR-direktör Helène Sahlin. (foto: Per Westergård)

Publicerad 2 juni 2015 07:00 - Uppdaterad 3 juni 2015 12:11

HR-direktör Helène Sahlin: "SVT måste bredda basen"

SVT vill vara inkluderande. Det betyder att alla, oberoende av ålder, kön, fysik eller ursprung, ska finnas representerade. Både bakom och framför kameran.

– Det är bara att inse att vi inte har lyckats, trots stora ansträngningar är vi fortfarande alltför endimensionella, säger Helène Sahlin, HR-direktör på SVT, självkritiskt.

SVT är idag ett av de mer jämställda företagen i landet. Könsfördelningen är nästan helt jämn och kvinnor och män tjänar nästan på öret lika mycket.

Åtminstone sett till hela företaget. Tittar man på detaljer är det fortfarande en del som skaver. Bland annat tjänar manliga avdelningschefer mer än sina kvinnliga kollegor. Varför utreds just nu.

– En möjlig förklaring är att männen ofta har haft sina befattningar längre, medan många av kvinnorna är nya på sina chefsjobb. Vi vet dock inte om det är hela förklaringen. Detta håller vi på att kartlägga. Ser vi några osakliga löneskillnader måste vi agera, säger Helène Sahlin, HR-direktör på SVT.

Personlig integritet

Om man ser till de andra diskrimineringsgrunderna blir situationen mer komplex. Framförallt går det inte alltid att veta eller se vem som är funktionshindrad eller vem som har en annan etnisk bakgrund. När det handlar om sexuell läggning eller trosuppfattning är det än mer komplicerat. Det handlar ju främst om hur man själv identifierar sig.

– Vi vill heller inte mäta allt, det skulle vara ett allt för stort ingrepp i den personliga integriteten. Enskilda personers bakgrund är heller inte intressant för oss. Däremot är vi intresserade att veta hur det ser ut på företaget i stort.

Etniska representationen

Med hjälp av SCB har SVT avidentifierat alla anställda för att på så sätt få en grov bild av den etniska representationen. Undersökningen visar att SVT:s personal är långt mer ”svensk” än befolkningen i övrigt. I siffror blir det mycket tydligt. Var fjärde person som bor i Sverige har båda sina föräldrar från ett annat land. Motsvarade siffra för SVT är en av tio.

– Det betyder att vi inte speglar Sverige som det ser ut idag och att vi riskerar att få ett alltför snävt perspektiv på många frågor.

Projekten har inte fått fäste

Genom åren har det genomförts mängder av projekt inom SVT i syfte att öka Sverigespeglingen. Projekt som ofta har initierats uppifrån vilket har bidragit till att de inte har fått riktigt fäste ute i organisationen.

Helène Sahlin

Helène Sahlin

- Det viktigaste är att skapa engagemang i hela organisationen. Det är ingen fråga som ska hanteras från centralt håll, utan idéer om HUR:et måste komma från linjen. Centralt ska vi sätta upp de övergripande målen, följa upp och säkerställa att vi är på rätt väg. När engagemanget finns i linjen ser vi att saker och ting händer, plötsligt finns ett starkt engagemang för Sverigespegling på alla nivåer. Nästa steg blir att få till mer konkreta resultat, säger Helène Sahlin.

Inbjudande platsannonser

Hon menar att SVT måste bredda basen och annonsera på nya platser där man inte tidigare funnits. Målet är att hitta och locka till sig personer som vanligtvis inte söker sig till företaget.

- Vi måste även fundera på hur vi formulerar platsannonserna, så att de upplevs inbjudande. En avgörande förutsättning är att vi också blir mer inkluderande, så att de som börjar arbeta här och som har ett annat perspektiv på frågor upplever att de blir bemötta och lyssnade till på ett bra sätt.

- Vi måste bli mer inkluderande och bättre på att välkomna och också ta hand om dem och visa att vi behöver deras erfarenheter. Vi vill ju att de ska trivas på SVT och verkligen göra avtryck i syfte att spegla hela landet.

Symbolisk betydelse

En ökad representation av minoritetsgrupper i tv har även en symbolisk betydelse, menar Helène Sahlin.

– Om båda könen är lika synliga i rutan, eller att vi på ett trovärdigt sätt kan visa att funktionsnedsättning inte är ett hinder, blir det till ett budskap om att alla är välkomna till SVT.

Trots att SVT har varit framgångsrik när det gäller att skapa jämställda villkor mellan könen är kampen inte över. Det är viktigt att vi inte tappar fokus på jämställdheten. Därför har vi också satt upp tydliga mål för vårt fortsatta jämställdhetsarbete.

– Sannolikt kommer det att dröja länge innan jämställdhet och mångfald är så självklara att vi inte länge behöver anstränga oss.

Fakta:

SVT:s företagsledning har fattat beslut om ny policy om Sverigespegling och likabehandling.

247.e602927b0367954b71afe602927b0367

22 gillar detta

Prenumerera


Prenumerera på Vipåtv:s nyhetsbrev här:
Namn
E-postadress

Vipåtv

SVT:s interna nyhetstidning sedan 1991.

Webbadress: vipatv.svt.se

Twitter: @svt_vipatv

Adress: Vipåtv, SVT, KH-BVP

105 10 Stockholm

Kontakt

Redaktör: Charlotta Lambertz

E-post: vipatv@svt.se

Ansvarig utgivare: Sabina Rasiwala, kommunikationsdirektör