19 november

| Interntidning för Sveriges Television

 • Meny
Vd Hanna Stjärne

Vd Hanna Stjärne (foto: Anders Strömquist)

Publicerad 1 juni 2015 06:00 - Uppdaterad 3 juni 2015 12:12

Vd Hanna Stjärne: - SVT ska spegla hela Sverige 

- SVT är hela Sveriges television. Då är det också viktigt att vi skildrar hur Sverige ser ut idag, säger vd Hanna Stjärne, som tillsammans med företagsledningen fattat beslut om en ny policy kring Sverigespegling och likabehandling.

I policyn finns tydliga mål för hur SVT ska spegla Sverige – både genom bemanning, men också hur Sverige skildras i programmen.

Sverige ser inte likadant ut idag som det gjorde för några decennier sedan – och kommer att förändras framöver. Därför måste vi hela tiden fundera över hur vi speglar Sverige, säger Hanna Stjärne.

Vilka vinklar använder vi?

Att visa hur Sverige ser ut idag handlar om många olika delar, menar hon. Vilka vinklar använder vi? Vilka sammanhang når vi in i? Vad räknas som norm?

Just frågan om vad, eller vem, som räknas som norm eller normal, återkommer Hanna Stjärne till flera gånger under intervjun.

När hon tillträde sitt förra arbete på UNT var hon den första kvinnan att bli högsta chef i organisationen. Hon efterträdde två män, en vd och en chefredaktör, och rollerna kombinerades i hennes nya chefstjänst. Hanna Stjärne fick frågan av en reporter hur det skulle märkas att UNT hade fått en kvinnlig chef.

-  Då frågade jag hur det hade märkts att det hade varit två manliga chefer. För frågan handlade ju om vad som räknades som norm.

Het debatt

Debatten har varit het de senaste veckorna om att dela in människor i grupper beroende på till exempel efternamn eller bakgrund istället för att se var och en som enskilda individer. Bland annat SVT har kritiserats för att mäta och föra statistik över människor.

- Det är klart att det kan bli trubbigt när man mäter och det måste vi naturligtvis fundera över, säger Hanna Stjärne. Det finns ju också många olika sätt att mäta på och alla metoder har sina för- och nackdelar, men vi kommer att arbeta på flera olika plan. Men grunden för oss är att alla människor är lika mycket värda.

- Vi är också väldigt sammansatta som människor med olika erfarenheter och bakgrunder. Jag tycker det är viktigt att låta det märkas att vi är olika, att vi har olika erfarenheter och att det faktiskt är det som skapar Sverige.

Vipåtv:s redaktör Marika Ireblad intervjuar vd Hanna Stjärne.

Vipåtv:s redaktör Marika Ireblad intervjuar vd Hanna Stjärne. (foto: Anders Strömquist)

Den nya policyn gäller sedan slutet av april och nu sammanställer cheferna i Företagsledningen hur de inom sina respektive områden ska arbeta vidare för att långsiktigt nå målen.

Första avstämningen blir i mitten av juni och sedan kommer arbetet att följas upp regelbundet med några månaders mellanrum.

Syns i utbudet nästa år

Hur kommer tittarna att märka skillnad?

-  Det får vi se på sikt och det blir nu uppdrag för många att fundera över. Men redan nästa år kommer det att märkas förändringar i SVT:s utbud, säger hon.

Hanna Stjärne menar också att mycket handlar om att förvalta arbete som redan gjorts och som fungerar bra, men utveckla det ytterligare.

- Redaktioner har ju jobbat i många år med vilken bild de förmedlar och de ska förstås fortsätta med det arbetet, men skruva på det.

Kommit närmare publiken

Omgörningen av de regionala nyheterna, med fler redaktioner på fler platser, ger bättre förutsättningar att spegla hela Sverige.

- Jag tror att vi med regionalomgörningen har kommit närmare publiken och nu har en bättre chans att plocka upp viktiga frågor från många platser i landet, säger Hanna Stjärne.

- Vi har också en väldig styrka i att kunna samla och visa en bild av Sverige som nästan inga andra medieföretag har. Satsningen #ettsverige på Nyheterna är ett konkret exempel på det.

Jämställdhet

Att sätta upp tydliga mätbara mål gör det också lättare att se förändringar och nå konkreta resultat. Ett område som SVT arbetat aktivt med under många år är jämställdhet.

Ett framgångsrikt arbete som gett goda resultat. SVT ses som ett föredöme bland många företag – och har även vunnit priser för sitt jämställdhetsarbete.

Löneläget är idag jämnt på SVT mellan kvinnor och män och 45 procent av de 20 största yrkeskategorierna har en jämn könssammansättning, eller en avvikelse på max 10 procent.

- Det är ett långsiktigt och målmedvetet arbete som har gjorts på SVT och verkligen något att vara stolta över, säger Hanna Stjärne.

Samtidigt menar hon att man inte kan slå sig till ro, utan måste hela tiden vara vaksam och jobba vidare för att bli ännu lite bättre, nå ännu lite längre.

Vipåtv:s redaktör Marika Ireblad och vd Hanna Stjärne.

Marika Ireblad, Vipåtv, och Hanna Stjärne. (foto: Anders Strömquist)

Tydlig målbild

Målbilden som Hanna Stjärne har för framtiden är tydlig och klar:

- Vi finns där människor är. Vi är verkligen hela Sveriges television. Människor både känner igen sig och känner sig utmanade. Vi ger dem möjlighet att sätta sig in i en annans persons verklighet – och förstå hur den personen tänker, känner och resonerar.

- Jag tror SVT:s roll är att vara en sammanhållande arena. Som håller ihop Sverige.


Policy för Sverigespegling och likabehandling beslutad av SVT:s företagsledning:

 • Alla människor är lika mycket värda.
 • SVTs program ska spegla befolkningens olika behov, intressen, perspektiv och åsikter. Alla ska känna igen sig i SVT:s utbud.
 • När vi anställer personal ska vi alltid tänka på att ha ett brett spektrum av kompetenser och erfarenheter. Varje enskild rekrytering ska föra in ny kunskap om vår publik.
 • Alla ska känna sig trygga på SVT, diskriminering i alla former ska motverkas.
 • SVT välkomnar olikheter med hänsyn till ålder, kön, könsidentitet eller annat uttryck, etnicitet, religion eller andra övertygelser, sexuell orientering, funktionsnedsättning och behov av tillgänglighet. Hänsyn ska också tas till sociala och regionala aspekter.
 • Sveriges befolkning ska avspeglas i såväl utbud som i sammansättning av vår personal.

SVT:s medarbetare kan läsa policyn i sin helhet på intranätet.


HR-direktör Helène Sahlin: - SVT måste bredda basenöppnas i nytt fönster

Kompetensbaserad rekrytering ingen garanti för mångfaldöppnas i nytt fönster

Ur SVT:s policy Sverigespegling och likabehandling:

SVT ska spegla hela landet. Vi ska motverka stereotypa tankesätt och upplevas som inkluderande såväl i vårt utbud och som arbetsplats. SVT arbetar systematiskt med Sverigespegling och likabehandling utifrån följande perspektiv:

 • Kön/genus
 • Svensk/utländsk bakgrund
 • Regional spegling
 • Funktionsnedsättning
 • Nationella minoriteter
 • Sociala aspekter
 • Sexuell orientering
 • Ålder
 • Tro/livsåskådning

247.e602927b0367954b71afe602927b0367

30 gillar detta

Prenumerera


Prenumerera på Vipåtv:s nyhetsbrev här:
Namn
E-postadress

Vipåtv

SVT:s interna nyhetstidning sedan 1991.

Webbadress: vipatv.svt.se

Twitter: @svt_vipatv

Adress: Vipåtv, SVT, KH-BVP

105 10 Stockholm

Kontakt

Redaktör: Charlotta Lambertz

E-post: vipatv@svt.se

Ansvarig utgivare: Sabina Rasiwala, kommunikationsdirektör