6 december

| Interntidning för Sveriges Television

  • Meny
Jimmy Ahlstrand

- Positivt är att utredningen slår fast att det inte finns några belägg för att vår nyhetsverksamhet på nätet har negativ effekt på lokaltidningarna. Negativt är att utredningen föreslår skärpt förhandsprövning, säger Jimmy Ahlstrand, SVT:s strategichef. (foto: Carl-Johan Söder)

Publicerad 28 maj 2015 11:08 - Uppdaterad 1 juni 2015 20:43

Ros och ris till MRTV:s rapport om Public service

Myndigheten för Radio och TV har publicerat ett utkast till den emotsedda rapporten om public service marknadspåverkan och förhandsprövningen.

- Positivt är att utredningen slår fast att det inte finns några belägg för att vår nyhetsverksamhet på nätet har negativ effekt på lokaltidningarna. Negativt är att utredningen föreslår skärpt förhandsprövning, säger Jimmy Ahlstrand, SVT:s strategichef.

–´Det är bra att rapporten visar att vår marknadspåverkan inte bara är negativ utan även positiv och att den effekt vi har i allt väsentligt är förväntad och befogad mot bakgrund av vårt public service-uppdrag. Inte på något område landar myndigheten i en slutsats att SVT har en marknadspåverkan som överstiger samhällsnyttan, säger SVT:s strategichef Jimmy Ahlstrand som påpekar att utredningen lyssnat mestadels på kritiker av public service och inte på andra aktörer.

Skärpt förhandsprövning

– Däremot är det negativt att utredningen föreslår ett ökat myndighetsinflytande över SVT:s publicistiska verksamhet genom skärpt förhandsprövning. Som utredningen skriver är inte Sverige rättsligt bundet av EU att införa detta system, vilket hävdats i debatten. Förhandsprövningen gör det svårare att ge tv-avgiftsbetalarna maximal valuta för pengarna så att SVT kan utveckla tjänster som SVT Play, säger Jimmy Ahlstrand.

- Så länge SVT håller sig inom ramarna, som satts av Sveriges riksdag, så är förhandsprövning överflödig. Att SVT håller sig till dessa ramar granskas årligen av granskningsnämnden för radio och tv.

Utbudet har inte kommersialiserats

Det är positivt, menar han, att utredningen slår fast att det inte finns några belägg för att SVT:s nyhetsverksamhet på nätet har negativ effekt på lokaltidningarna.

- Det är också bra att utredningen, efter en särskild djupundersökning, slår fast att SVTs programutbud inte har kommersialiserats utan tvärtom blivit mer informationsinriktat.

Myndigheten lyfter också fram att flera av de ledande medieforskarna i Sverige skrivit till utredningen och pekat på att mediemarknaden inte är vilken marknad som helst, att public service bidrag för demokratin är viktigare än någonsin och att forskningen visar på att public service bidrar till att höja den allmänna nivån hos andra medieföretag.

"Kunde gjort djupare analys"

Jimmy Ahlstrand menar dock att myndigheten hade kunnat göra en djupare analys av hur kommersiella aktörer påverkar varandra.

- Inte minst hur den svenska mediemarknaden påverkas av de starka internationella aktörerna som Google. Det saknas även en analys av de kommersiella aktörernas minskade investeringar i journalistik.

Myndighetens publicering av utkastet till rapporten syftar till att få in synpunkter på rapporten, innan den slutliga versionen överlämnas i höst.

Senast den 24 juni ska synpunkterna ha nått MRTV.

Fakta:

Regeringen har gett Myndigheten för radio och tv (MRTV) i uppdrag att analysera hur verksamheterna i public service-bolagen påverkar mediemarknaden samt göra en analys av systemet för förhandsprövning av nya tjänster.

MRTV har nu publicerat ett utkast till rapport om både public service marknads-påverkan och systemet med förhandsprövning.

Myndighetens publicering av utkastet till rapporten syftar till att få in synpunkter på rapporten, innan den slutliga versionen överlämnas i höst.

Senast den 24 juni ska synpunkterna ha nått MRTV.

247.e602927b0367954b71afe602927b0367

7 gillar detta

Prenumerera


Prenumerera på Vipåtv:s nyhetsbrev här:
Namn
E-postadress

Vipåtv

SVT:s interna nyhetstidning sedan 1991.

Webbadress: vipatv.svt.se

Twitter: @svt_vipatv

Adress: Vipåtv, SVT, KH-BVP

105 10 Stockholm

Kontakt

Redaktör: Charlotta Lambertz

E-post: vipatv@svt.se

Ansvarig utgivare: Sabina Rasiwala, kommunikationsdirektör