7 december

| Interntidning för Sveriges Television

  • Meny
EBU:s högkvarter i Genève.

EBU:s högkvarter i Genève. (foto: Mats Carlsson-Lénart)

Publicerad 8 maj 2015 09:30 - Uppdaterad 11 maj 2015 15:38

”Findability” – framtidens stridsfråga för ps?

Just nu kämpar EBU:s lobbyister mot förhandsprövning men framöver väntar fler strider, om bl a ”findability” – hur tittare ska kunna hitta public service i framtiden.

Under 2015 aktualiseras förhandsprövningen på nytt i Sverige genom den utredning som Myndigheten för Radio och TV just nu gör om SVT:s och andra svenska PS-mediers påverkan på mediemarknaden i landet.

Som vi tidigare skrivit om i Vipåtv kräver många kommersiella medieföretag en skärpning av förhandsprövningen, som alltså gäller nya tjänster som PS-företagen vill introducera.

EU-kommissionen

Förhandsprövningen har sin bakgrund i det public value-test som för ett tiotal år sen togs fram i Storbritannien för att nya tjänster som BBC ville erbjuda först skulle kunna prövas. Sedan tyckte EU-kommissionen att systemet var så bra att det kunde införas i hela unionen, vilket den meddelade 2009.

– För EU-kommissionen är allt som har med statsstöd och hur sådant påverkar den privata marknaden väldigt centralt och även licensfinansiering av public service-medier räknas som statsstöd av kommissionen, förklarar Richard Burnley på EBU:s juridiska avdelning i Geneve.

Richard Burnley och Ausra Salciute arbetar med juridiska frågor på EBU.

Richard Burnley och Ausra Salciute arbetar med juridiska frågor på EBU. (foto: Mats Carlsson-Lénart)

Inget krav

Det är runt 15 av EU:s stater som hittills lagstiftat om förhandsprövning. I ungefär en  tredjedel av dessa länder har PS-bolag gjort anmälningar av nya tjänster.

­– Men jag vill understryka att det inte varit något uttalat krav från Kommissionen att införa detta, utan ett meddelande om hur den ser på saken, säger Richard Burnley.

Riksdagen beslutade att införa förhandsprövning i Sverige i slutet av 2009 och sedan 2010 har den varit ett formellt krav på PS-företagen. Men då bolagen gjort bedömningen att de inte startat några tjänster som faller in under förhandsprövningen har inga anmälningar till förhandsprövning hittills kommit in.

Sofistikerad lobbying

Detta har EU-kommissionen noterat och därför skrev den i maj 2014 att det verkar finnas skäl för Sverige att redovisa hur public service-uppdraget uppfyller kraven i meddelandet och hur uppdraget tolkas med avseende på det som kallas väsentliga nya tjänster.

– I bakgrunden finns förstås ett sofistikerat lobbyarbete från den kommersiella mediebranschen som har en europeisk samarbetsorganisation med ett stort kontor i Bryssel, berättar Richard Burnley.

I EBU:s grannskap ligger det väldiga Palais des Nations, byggt för Nationernas Förbund på 1930-talet

I EBU:s grannskap ligger det väldiga Palais des Nations, byggt för Nationernas Förbund på 1930-talet.

I spåren av EU-kommissionens skrivelse fick Myndigheten för Radio och TV uppdraget att se över systemet och om det finns behov att skärpa kraven på PS-företagen. Under våren ska ett utkast till utredning vara klart och sedan ska en slutlig version överlämnas till regeringen i höst.

Nya strider väntar

Men kanske förhandsprövningen och den kamp mellan public service och kommersiella som den handlar om snart kommer i skuggan av ett större slag, det som gäller att hävda såväl public service som andra europeiska medier mot de allt starkare globala aktörerna som Google, Youtube och Facebook.

Jimmy Ahlstrand

Jimmy Ahlstrand

– Den stora saken, som SVT ser det, är den kommande revisionen av AVMS-direktivet som reglerar exempelvis hur mycket reklamtid som får tillåtas inom EU i kommersiella kanaler och krav på kanaler att ha en viss mängd europeiskt innehåll.  Här ska regelverket anpassas till en situation där internetbaserade innehållstjänster som t ex Netflix haft en mycket stark tillväxt, förklarar SVT:s strategichef Jimmy Ahlstrand.

Förutom SVT är det de andra nordiska bolagen, BBC och de tyskspråkiga PS-bolagen som driver detta tillsammans med EBU.

– Det handlar om i vilken mån ska man ska ställa hårdare krav på de globala aktörerna - eller om man istället ska avreglera europeiska tv-kanaler som idag är hårdare reglerade än de nya internetaktörerna, säger Jimmy Ahlstrand. I förlängningen handlar det även om regelverket för public services möjligheter att verka.

”Findability” en nyckel

Bland annat har det förts fram att man istället för, eller som ett komplement till, att ställa krav på tv-kanaler att tillhandahålla en viss andel europeiskt innehåll bör stimulera eller ställa krav på internetvideoföretag att synliggöra europeiskt innehåll.

– Man talar i den europeiska diskussionen bland annat om ”findability”, alltså att det ska vara möjligt att hitta till våra kanaler och tjänster, säger Jimmy Ahlstrand. Möjligheten att nå våra program via olika vägar är en del av den stora utmaning som SVT står inför när det gäller att utforma vår roll och ställning i det digitala medielandskapet!


SVOD skakar om tv-världen i grundvalarnaöppnas i nytt fönster

247.e602927b0367954b71afe602927b0367

3 gillar detta

Prenumerera


Prenumerera på Vipåtv:s nyhetsbrev här:
Namn
E-postadress

Vipåtv

SVT:s interna nyhetstidning sedan 1991.

Webbadress: vipatv.svt.se

Twitter: @svt_vipatv

Adress: Vipåtv, SVT, KH-BVP

105 10 Stockholm

Kontakt

Redaktör: Charlotta Lambertz

E-post: vipatv@svt.se

Ansvarig utgivare: Sabina Rasiwala, kommunikationsdirektör