22 november

| Interntidning för Sveriges Television

  • Meny
På söndag går Västnytt i graven efter 43 år och istället startar SVT Nyheter Väst.

Nu går Västnytt i graven efter 43 år och istället startar SVT Nyheter Väst på söndag. Här presenterar Anders Ekwing Västnytts nyheter.

Publicerad 10 april 2015 07:00 - Uppdaterad 13 april 2015 17:42

Klassiska program går i graven - ny epok börjar

Visste du att Sydnytt började sändas redan för 45 år sen? Men efter sändningarna ikväll går alla de gamla regionala nyhetsvarumärkena i graven, och på söndag börjar en ny epok i SVT:s nyhetsförmedling.

På söndag är det premiär för de nya regionala nyheterna, med det nya enhetliga varumärket SVT Nyheter, med nya sändningstider och sist men kanske viktigast – alla sändningar blir lokala med de ökade möjligheter till bland annat agendasättning och publikdialog som det medför.

I samband med detta viktiga skifte ska vi passa på att blicka tillbaka på den regionala nyhetsutvecklingen under den svenska televisionens historia.

Det började i Malmö

Den i fjol avlidne Gunnar Ollén som var chef för gamla Sveriges Radio i Malmö från 1950 och fram till att SVT, Riksradion och UR bildades 1979 var den som främst drev på starten av regionala nyhetssändningar.

Redan i svensk TV:s absoluta barndom på 1950-talet startade Gunnar Ollén ”Sydsvenska journalen” som sändes från DR:s stora sändare i Gladsakse utanför Köpenhamn. 25 minuter varje fredag. Denna journal var en tidig föregångare till de moderna regionala nyheter som skulle komma 10-15 år senare.

Sydkvartenredaktionen vid SR Malmö.

Distriktschefen Gunnar Ollén tillsammans med Sydnytts reportrar i sitt rum på Baltzargatan, Bengt Carnevall, Sten Wahlström, Lennart Jacobsson, Walde Bengtsson, Sture Näslund. Stående till höger chefen för nyhetsredaktionen, Tore Rundgren. (foto: SVT Bild)

Lång väntan

1958 anslöts Skåne till det svenska TV-distributionsnätet och därmed stängdes möjligheten för Sveriges Radio i Malmö att sända sin regionala journal från Köpenhamn. 

Men Gunnar Ollén gav inte upp sin idé. 1969 när TV2 startades såg han sin chans och en dag kom TV2-chefen Örjan Wallkvist på besök  i Malmö med ett glädjande besked. Han hade tagit pengar från en TV-teaterproduktion för ge Södra distriktet möjlighet att göra försöksprogram med regionala nyheter

Två Malmö-medarbetare Åke Lindh och Agneta Iderot skickades till NDR i Hamburg för att hämta idéer till ett svenskt regionalnyhetsförsök.

– Jag minns inget av just den där resan men glömmer aldrig den fantastiska nybyggarstämningen som präglade de första åren på Sydnytt. Det var verkligen vansinnigt roligt, säger Agneta Iderot 45 år senare.

Ingvar Ernblad i den allra första Sydnyttstudion på Balzarsgatan runt 1970-71.

Ingvar Ernblad i den allra första Sydnyttstudion på Balzargatan runt 1970-71.

Inte självklart

I början av 1970 producerades i Malmö två piloter på ett regionalt nyhetsprogram över Skåne. I februari visades piloterna för SR:s ledning och styrelse i Stockholm.

Men det var inte alls någon självklarhet att det skulle bli regionala nyheter. Radiochefen (som då även var TV-chef) Olof Rydbeck var inte det minsta entusiastisk. Utan det var chefen för den nya progressiva kanalen TV2 Örjan Wallqvist (senare chef för SR-koncernen) som fortsatte stötta Gunnar Olléns projekt, liksom en majoritet av SR:s styrelse.

Provsändningar

I maj 1970 bestämdes att Malmö-distriktet skulle få pengar till att börja provsända ”Sydnytt” i fyra månader över Skåne, under vintern 1970-71.

Sydnyttredaktionen 1979.

Sydnyttredaktionen 1979. (foto: SVT Bild)

Och den 2 november 1970 inleddes eran regionala nyheter i Sverige då Bo Sigheden presenterade det första Sydnytt. 5 minuter i TV2 kl 18.55, före TV-nytt som var en slags kortfattad radionyhetssändning med in- och utrikes telegram, fast i TV.

­– Jag minns att Sydnytt sändes under ganska primitiva förhållanden i en skrubb/garderob innanför scannern, minns Ingvar Ernblad som arbetade med Sydnytt från starten och sedan under en lång rad år.

Nordnytt startades

På våren 1971 utvärderades Sydnytt-försöket. Erfarenheterna var positiva, publiken var stor och personalen entusiastisk. SR beslutade att inleda en andra försöksperiod på hösten 71 och att då även sända ett regionalt program över Norrland, ”Nordnytt”.

Bo Söderberg var en av Nordnytts tidiga programledare.

Bo Söderberg var en av Nordnytts tidiga programledare. (Foto: Urban Zolland)

– ­Luleå och Sundsvall turades om att sända Nordnytt som var 5 minuter långt och där toppnyheten kunde få max 50 sekunder, minns Anders Björhammar som var en av Nordnytts första medarbetare.

Fördubblad sändningstid

Västnytts Jonas Eek.

Västnytts Jonas Eek.

Även i Göteborg där TV-delen av SR då just flyttat in i ”Synvillan” startade ett nyhetsprogram. ”Västnytt” sänds för första gången 1 februari 1972. 1973 startar även Mittnytt och avlastar Nordnytt genom att ta överta bevakningen av de södra norrlandslänen.

Hösten 1972 flyttas regionalnyheterna till den så klassiska tiden före Rapport. Samtidigt utökas sändningstiden från 5 till 10 minuter. Men det är formellt fortfarande försök det handlar om.

Först 1978 – åtta år efter den första försöksperioden fattar Riksdagen beslut om att permanenta regionala nyhetssändningar i TV.

Smålandsnytts reporter Ylva Axberg gör ett reportage i lanthandeln i Jät 1983.

Smålandsnytts reporter Ylva Axberg gör ett reportage i lanthandeln i Jät 1983. (foto: SVT Bild)

Alla landsdelar får program

1978/79 delas gamla Sveriges Radio upp och SVT bildas. I spåren av detta startas Östnytt av Norrköpingsdistriktet, det första nya regionalprogrammet på sju år.

1983 följer starten av Smålandsnytt. Ungefär samtidigt förlängs den dagliga sändningen varje vardag till 15 minuter.

Östnytts egen John Pohlman spexar och gör en väderleksprognos för 2018.

Östnytts egen John Pohlman spexar och gör en väderleksprognos för 2018. Året var 2000.

Med starten av Tvärsnytt 1986 och ABC 1987 har hela Sverige fått regional nyhetsbevakning i TV. 

1987 införs den förlängda fredagssändningen och 1988 börjar regionala sända nyheter även sommartid (5 minuter före Rapport).

Robert Reinholdsson på Tvärsnytt i Västerås lämnar svettig mediahopen Västerås då häktningsförhandlingarna mot en man, misstänkt för förberedelse till kapning, inleddes. Året var 2002. (Foto: Björn Larsson Ask/TT)

På 1990-talet fortsätter utbyggnaden. Lokalredaktioner etableras. År 1993 införs en kortare eftermiddagssändning som komplement till huvudsändningen kl 19.15.

Morgonsändningar startar 1996, avskaffades 2001 men återinfördes senare. Korta sändningar söndagkvällar infördes 1997.

Arbete kring desken på Mittnytt runt 1996

Arbete kring desken på Mittnytt runt 1996. (foto: SVT Bild)

Ytterligare utbyggnad

Under perioden 1994-2001 får de SVT-distriktsorter som till dess inte haft något eget regionalt nyhetsprogram sådana. Gävledala bryts ut från Mittnytt 1994 och 2001 är det dags för Värmlandsnytt i Karlstad och Västerbottensnytt i Umeå.

– Redan från starten fanns det önskemål både i Luleå och i Umeå om att Nordnytt skulle delas upp i två program. Redaktörskapet satt i Luleå och det blev en daglig kamp mellan Luleå och Umeå om vilka nyheter från respektive län som skulle få plats i sändningarna, minns nordnyttpionjären Anders Björhammar.

ABC:s programledare Gerd Rexed 2007.

ABC:s programledare Gerd Rexed 2007. (foto: Bengt O Nordin)

Under 00-talet började de sändande orterna göra editioner av huvudsändningen för vissa län som inte hade något SVT-distrikt baserat och som ofta ansetts hamna i medieskugga. Exempel på det var ABC:s uppsalasändning (startad 2008) och Gävledalas gävlesändning (2006).

GävleDalas programledare Maria Brännström.

Maria Brändström, programledare för Västerbottennytt. (foto: Patrik Nilsson)

Regional nyhetskronologi:

1970:        

Feb: Sydnytt-piloter visas för SR-ledningen. Maj: SR-styrelse tar beslut om Sydnyttförsök. Nov: Sydnytt inleder sin försöksperiod 1

1971         

Sydnyttförsöket avslutas i april. En andra försöksperiod för Sydnytt inleds i sept, då även inkluderande Blekinge. Även Nordnytt i Luleå startar försök hösten -71. Bevakningsområdet var halva Sverige.

1972         

Sydnytts andra försöksperiod avslutas i juni. Västnytt inleder försök den 1 februari. Fr o m hösten -72 är sändningstiden 19.20-19.30 i TV (tidigare 18.55-19.00).

1973

Sydnytt börjar sändas i färg. Mittnytt startar i oktober och sänder över fyra län.

1978

Riksdagen beslutar att regional-tv-försöken ska permanentas.

1979        

Delningen av gamla SR i SVT och RR påverkar de regionala

 redaktionsorganisationerna.

1980

Östnytt startas i Norrköping.

1982

Regionala nyhetssändningen förlängs till 15 min (19.15-19.30)

1983         

Smålandsnytt startas i Växjö.

1986

Tvärsnytt startar i Örebro/Karlstad.

1987

ABC startas i Stockholm. Fredagssändningen förlängs till 30 minuter (19.00-19.30)

1988

Sändningar även sommartid introduceras (M-F 19.25-19.30). Landet Runt startar.

1991-92

Lokala TV4-stationer startas över hela landet och blir så småningom en

nyhetsmässig konkurrent till SVT:s regionala.

1993

En eftermiddagssändning införs 17.05. ”Reporterfotografer” som även hade ljudkompetens börjar ersätta de traditionella tvåmansteamen.

1994

Gävle-Dala bryts ut från Mittnytt och blir ett eget program och introducerar bl a ny sändningsteknik och redigerande reportrar.

1995

Den sena kvällssändningen införs.

1996

Morgonsändningar startar i januari.

1997

Söndagssändningar införs.

2001

Delning av Nordnytt i Nordnytt (Norrbotten) och Västerbottensnytt (Västerbotten). Delning av Tvärsnytt i Värmlandsnytt (Värmland) och  Tvärsnytt (Örebro och Västmanlands län). Morgonsändningarna läggs ner. Sena kvällssändningen flyttas. Reportrar som filmar själva (senare kallade VJ:s) börjar förekomma, bl a i Västerbottensnytt.

2006

Jönköping (Smålandsnytt), Jämtland (Mittnytt) och Gävleborg (GävleDala) får egna sändningar.

2007

Morgonsändningarna återupptas. Kvällsmagasinet ”Eftersnack” startar (men läggs ner 2009).

2008

Ytterligare uppdelning av huvudsändningarna genomförs. Bl a introduceras ABC:s uppsalasändning, Tvärsnytt över endast Västmanland, Hallandsnytt (Västnytt) och Blekingenytt (Sydnytt). Antalet huvudsändningar är nu 18, övriga sändningar är fortfarande gemensamma för hela nyhetsområdena/SVT-distrikten.

2014

Huvudkonkurrenten TV4 lägger ner sina regionala nyheter. Ett mycket stort kompetensomställningsprojekt av regionalpersonalen inleds inför 2015 års stora omgörning.

2015

De gamla nyhetsprogrammen ersätts av nya SVT Nyheter. Nya regionalprogram/ redaktioner startas i Helsingborg och Södertälje

247.e602927b0367954b71afe602927b0367

11 gillar detta

Prenumerera


Prenumerera på Vipåtv:s nyhetsbrev här:
Namn
E-postadress

Vipåtv

SVT:s interna nyhetstidning sedan 1991.

Webbadress: vipatv.svt.se

Twitter: @svt_vipatv

Adress: Vipåtv, SVT, KH-BVP

105 10 Stockholm

Kontakt

Redaktör: Charlotta Lambertz

E-post: vipatv@svt.se

Ansvarig utgivare: Sabina Rasiwala, kommunikationsdirektör