7 december

| Interntidning för Sveriges Television

  • Meny
Vipåtv:s redaktör Marika Ireblad intervjuar vd Hanna Stjärne om den nya organisationen på SVT.

Vipåtv:s redaktör Marika Ireblad intervjuar vd Hanna Stjärne om SVTs nya organisation.

Publicerad 25 mars 2015 14:20 - Uppdaterad 30 mars 2015 18:08

Vd Hanna Stjärne: Vi måste rusta SVT för framtiden

Tre divisioner blir två i den nya organisation som vd Hanna Stjärne presenterade för medarbetarna på onsdagen. Programledningens arbete ska också utredas.

- Det handlar om att rusta SVT för framtiden, säger Hanna Stjärne.

- Om man tittar på medieutvecklingen och hur snabbt medievanorna förändras, kommer det att ställa nya krav på oss framåt. Också publiken kommer att ha nya krav, och därför vill jag stärka den interaktiva utvecklingen. Jag vill också att vi ska samarbeta mer.

I SVT:s nya organisation slås SVTi och Allmän-tv-divisionen ihop och bildar en ny division vid sidan om divisionen Nyheter och Sport.

- SVT har ett innovationsuppdrag och därför vill jag att SVTi ännu tydligare ska kopplas närmare redaktionerna och programprojekten än idag. Jag vill också öka samarbetet mellan divisionerna och att ledningsorganisationen ska bli ännu effektivare.

Globala internetjättar

- Det som händer i mediebranschen just nu är stora strukturella förändringar och konkurrensen kommer alltmer från internationellt håll, som de stora globala internetjättarna. Medievanorna förändras också i snabb takt. Därför är det väldigt viktigt att SVT finns med – och inte bara följer med i utvecklingen – utan faktiskt är med och leder den, säger Hanna Stjärne.

- Vi är ju till för publiken. Vi är hela Sveriges television. 

Måste vässa oss

På vilket sätt kommer publiken att märka förändringarna som nu görs internt?

- Förhoppningsvis kommer de att märka att vi de kommande åren vässar oss och blir ännu bättre på att uppfylla deras behov. Självklart kommer de även att märka det på olika sätt i vårt utbud. Till exempel hur vi kan utveckla SVT Play de närmaste åren. Men även inom nyhetsverksamheten. Vi har blivit bättre på att komma ur startblocken i stora nyhetslägen, men jag tror att vi kan bli ännu snabbare.

- Och tittar man till exempel på sändningarna från VM i Falun så visar det att vi har en viktig roll som en samlande arena också när det gäller större sportsammanhang.

Längtan efter samarbete

Hanna Stjärne har nu arbetat två månader som VD för SVT. Första dagen på jobbet mailade hon ut tre frågor till alla medarbetare bl a om hur man ville att SVT skulle se ut om fem år. Och gensvaret blev stort. Över 300 svarade.

- Hos många fanns det ett behov och längtan efter mer samarbete internt. Men det framkom också en del kritik där man tyckte att det fanns för många företag i företaget och att organisationen kan uppfattas som svårnavigerad och tungrodd. Många pekade också på behovet av att stärka den digitala utvecklingen.

Tagit intryck

Att möta medarbetarna och höra vad de tycker är viktigt för Hanna Stjärne. Därför har hon under sina första månader tillbringat mycket tid på resande fot och mött redaktioner och enheter på SVT över hela landet. Något hon kommer att fortsätta med även framöver.

- Det är klart att jag tagit intryck av allt jag hört och läst. Det har varit ett led i detta när jag har funderat över viktiga steg för SVT framåt.

 Är SVT ett företag idag?

- Ja, det är klart att vi är ett SVT, men jag tror att man hela tiden behöver jobba på det. Att samarbeta ännu mer och att hitta varandra, inte minst för att det faktiskt är kul att upptäcka andra kollegor och annan kompetens i företaget.

SVT:s utbud

Hon säger att hon i stort är nöjd med SVT:s utbud som det ser ut idag, och att det görs mycket bra jobb med att vässa och vara modiga och sätta de viktiga frågorna på kartan.

Men hon vill se över programbeställarorganisationen:

- Det finns två saker som jag tror är oerhört viktiga för oss framöver. Det ena är att vi de kommande åren kommer att behöva ha större tyngdpunkt på det interaktiva och då behöver vi hitta en process som riktigt stöttar det. Sedan tror jag att vi behöver hitta ett sätt att vara snabbare. Idag ligger de flesta besluten i centrifugen med upp till ett och ett halvt års planering. Jag tror vi behöver fundera över hur vi kan hitta en snabbare fåra.

Största utmaningarna

Vilka är de tre största utmaningarna för SVT de kommande åren?

- Vi ska ju fortsätta att göra magisk tv och det är ju en utmaning i sig. Samtidigt kommer vi att behöva jobba med vad som är tv och rörlig bild på nätet. Parallellt med detta så finns det en stor internationalisering av mediemarknaden som vi märker av på olika sätt. Det öppnar också för möjligheter för olika samarbeten. Redan idag samarbetar vi ju mycket till exempel på dramasidan. Men det gör också att konkurrensen för oss ser annorlunda ut än vad den gjorde för bara några år sedan.

Neddragningar?

Vad händer nu?

- Nu har MBL-förhandlingar inletts och kommer att fortsätta. Sedan kommer tjänsterna som divisionschefer så småningom att tillsättas och så drar utredningen och programledningen igång.

- Omorganisationen kommer inte att påverka det förändringsarbetet som just nu sker på regionala nyheterna, SVTi och SVT Sport. Även centrifugen kommer att fortsätta som vanligt.

Kommer omorganisationen att innebära personella neddragningar?

- Nej den här förändringen handlar inte om neddragningar. I framtiden vet man ju inte hur det ser ut, men som sagt, det här handlar inte om det.

247.e602927b0367954b71afe602927b0367

20 gillar detta

Prenumerera


Prenumerera på Vipåtv:s nyhetsbrev här:
Namn
E-postadress

Vipåtv

SVT:s interna nyhetstidning sedan 1991.

Webbadress: vipatv.svt.se

Twitter: @svt_vipatv

Adress: Vipåtv, SVT, KH-BVP

105 10 Stockholm

Kontakt

Redaktör: Charlotta Lambertz

E-post: vipatv@svt.se

Ansvarig utgivare: Sabina Rasiwala, kommunikationsdirektör