13 november

| Interntidning för Sveriges Television

  • Meny
(Illustration: Lasse Widlund)

SVT riskerar att få betala 300 miljoner kronor utan att få någonting för pengarna. (Illustration: Lasse Widlund)

Publicerad 19 mars 2015 07:00 - Uppdaterad 20 mars 2015 13:13

Miljardvinst för staten blir till mångmiljonförlust för SVT

Staten förväntas tjäna miljarder när frekvenser som idag används av tv snart ska auktioneras ut till mobiloperatörer.

SVT riskerar att bli den stora förloraren. Företaget kan tvingas betala över 300 miljoner kronor utan att få någonting i gengäld. Pengar som måste tas från programverksamheten.

I februari i fjol meddelade alliansregeringen att de tänkte bjuda ut hela 700 MHz-bandet till försäljning. Nyheten slog ner som en bomb hos några få initierade på SVT samtidigt som den passerade i det närmast obemärkt hos det stora flertalet.

Att försäljningen inte har uppmärksammats brett beror sannolikt på att det är få som begriper hur det här med frekvenser egentligen hänger ihop.

Vi reder därför ut frågan från början.

Distribuerar TV i marknätet

700 MHz-bandet är en av flera frekvenser som används för att distribuera tv i marknätet. Tillsammans bidrar de till att 99,8 procent av alla svenskar kan titta på SVT.

Frekvensen kan dock användas av fler, framförallt har mobiloperatörer länge utryckt ett önskemål om att få tillgång till frekvensen för att på så sätt kunna erbjuda boende på landsbygden en snabbare internetuppkoppling.

Presenterade utredning

Frågan om vem som ska få utnyttja 700 MHz-bandet har stötts och blötts under ett antal år. Bland annat har Myndigheten för Radio och TV, Post och Telestyrelsen och Konkurrensverket utrett frågan.

Per Björkman

Per Björkman

När de presenterade sin utredning sommaren 2014 var slutsatsen entydig; nackdelarna med att föra över nyttjanderätten för 700 MHZ-bandet från tv-företagen till mobiloperatörer är betydligt större än fördelarna. Och det gällde allt från ekonomi och samhällsutveckling till beredskapsfrågor. Något som även flesta remissinstanser höll med om. De enda som förordade en försäljning var Telia.

– Samsynen var så stor att vi tog för givet att det inte skulle bli någon försäljning. Vi, och alla andra, blev därför rejält tagna på sängen när regeringen i början av förra året meddelade det motsatta beslutet, säger Per Björkman, distributionschef på SVT.

SVT måste sluta sända

Det som nu kommer att hända är att SVT måste sluta sända över 700 MHz-bandet den 31 mars 2017. Tekniskt är det inte särskilt komplicerat, problemet är att det blir mycket kostsamt.

– Teracom, som sköter distributionen i marknätet, krävde omedelbart 150 miljoner kronor extra för att distribuera våra program i marknätet. Till det kommer en minst lika hög kostnad för att rent praktiskt ställa om alla de sändare som idag använder frekvensen.

Varför har då denna situation uppstått?

Hur regeringen tänkte när de gick emot alla utredningar och remissinstanser är något oklart. En teori är att Centerpartiet behövde en profilfråga inför valet. Deras motiv var att landsbygden skulle bli den stora vinnaren om mobiloperatörerna fick tillgång till 700 MHz-bandet. Även det faktum att statskassan förväntas dra in några miljarder på försäljningen kan ha haft en betydelse för beslutet.

Begärt kompensation

SVT har begärt kompensation från staten för de extra kostnader som drabbar företaget. En begäran som har tagits emot av Regeringskanliet, men något besked är inte att vänta innan höstbudgeten presenteras i september.

– Under tiden jobbar vi utifrån två skilda scenarier. En där vi får full ersättning för våra merkostnader och en där vi själva få stå för fiolerna.

Att tv-bolagen nu blir av med ett helt frekvensband innebär samtidigt att utrymmet för att ta in nya kanaler i marknätet eller att fler av dem som redan finns ska kunna börja sända i hd-kvalitet begränsas kraftigt.

VD ser allvarligt på situationen

Även SVT:s vd Hanna Stjärne ser allvarligt på situationen, framförallt att företaget riskerar att drabbas av en betydande ekonomisk smäll. Under en debatt nyligen på Publicistklubben om vad public service ska få kosta valde hon därför att lyfta ämnet.

– Vi riskerar att få betala 300 miljoner kronor utan att få någonting för pengarna. Om staten inte kompenserar oss för kostnadsökningen tvingas vi ta pengarna från programverksamheten.

247.e602927b0367954b71afe602927b0367

14 gillar detta

Prenumerera


Prenumerera på Vipåtv:s nyhetsbrev här:
Namn
E-postadress

Vipåtv

SVT:s interna nyhetstidning sedan 1991.

Webbadress: vipatv.svt.se

Twitter: @svt_vipatv

Adress: Vipåtv, SVT, KH-BVP

105 10 Stockholm

Kontakt

Redaktör: Charlotta Lambertz

E-post: vipatv@svt.se

Ansvarig utgivare: Sabina Rasiwala, kommunikationsdirektör