21 november

| Interntidning för Sveriges Television

  • Meny
TV-tittare

Public Service begär nu hos regeringen att TV-avgiften höjs.(foto: Marc Femenia/TT)

Publicerad 17 mars 2015 06:27 - Uppdaterad 19 mars 2015 09:47

TV-avgiftshöjning begärd

Public Service begär nu hos regeringen att TV-avgiften höjs med drygt 10 procent fram till 2019.

Bakgrunden är att rundradiorörelsen går mot förlust om inte intäkterna ökar.

– Vi har en tid sett att rundradiokontot går mot underskott i förhållande till den av riksdagen beslutade medelstilldelningen. För att återfå balans mellan avgifter och tilldelning krävs alltså en höjning. Och ju längre man väntar, desto större måste höjningen bli, säger Johan Gernandt, kommunikationschef på Radiotjänst till Vipåtv.

Överskottet slut

Rundradiokontot har de senaste åren varit underfinansierat. Intäkterna från avgifterna har helt inte täckt de medel till public service som riksdagen beslutat om. Så här långt har det varit möjligt tack vare ett tidigare ackumulerat överskott på kontot. Det har alltså funnits "sparade" pengar som kunnat användas för att finansiera kostnadsökningar. Överskottet har sin grund dels i tidigare årliga avgiftshöjningar och dels i ökningen av antalet avgifter.

I bakgrunden till att Public service nu begär en höjning av avgiften finns även domen i fjol från Högsta förvaltningsdomstolen som sa att innehav av datorer och surfplattor inte var att likställa med TV-innehav vilket ledde till stora återbetalningar och en mängd avanmälningar av innehav.

– I och med domen försämrades utgångsläget, säger Carl-Gustav Johansson, vd på Radiotjänst till Resumé.

Fler än nånsin betalar

Trots avanmälningarna efter fjolårets är antalet avgiftsbetalare större än någonsin, drygt 3,54 miljoner (över 100 000 nya tillkom under 2013-14). Ändå räknar alltså Radiotjänst med ett underskott om inget görs.

– Bara för att det är den högsta siffran någonsin behöver inte det betyda att det är tillräckligt många för att täcka upp intäktsförlusten. Om datorägarna hade fått fortsätta betala hade det varit 150 000 - 200 000 fler betalande än 2013, men det hade förmodligen ändå funnits ett behov av att höja, säger Carl-Gustav Johansson.

Redan från den 1 juli i år vill Public service ha en årlig avgiftshöjning på 96 kronor, och därefter en höjning med två procent per år. Alternativt att en höjning på 150 kronor sker vid årsskiftet. Det här skulle innebära att tv-avgiften ligger på 2348 kronor per år 2019, jämfört med dagens nivå på 2076 kronor.

Riksdagsbeslut

Nu ligger frågan hos regeringen, och beslutet om en eventuell höjning ska tas av Riksdagen. Antingen redan i vår eller till hösten. Men Radiotjänsts vd tycker inte att det är så stora förändringar att tala om.

– Det är åtta spänn mer i månaden, så det är inga chockhöjningar, säger Carl-Gustav Johansson till Resumé.

Senast tv-avgiften höjdes var 2009.

247.e602927b0367954b71afe602927b0367

3 gillar detta

Prenumerera


Prenumerera på Vipåtv:s nyhetsbrev här:
Namn
E-postadress

Vipåtv

SVT:s interna nyhetstidning sedan 1991.

Webbadress: vipatv.svt.se

Twitter: @svt_vipatv

Adress: Vipåtv, SVT, KH-BVP

105 10 Stockholm

Kontakt

Redaktör: Charlotta Lambertz

E-post: vipatv@svt.se

Ansvarig utgivare: Sabina Rasiwala, kommunikationsdirektör