9 december

| Interntidning för Sveriges Television

  • Meny
Tv-tittandet på SVT minskade med tre minuter per dag och person förra året.

Tv-tittandet på SVT minskade med tre minuter per person och dag förra året. (Illustration: Lasse Widlund)

Publicerad 23 januari 2015 06:00 - Uppdaterad 26 januari 2015 12:40

Sakta men säkert blir broadcast-tittarna färre

Även om årets avslutades med höga tittarsiffror (Kalle Anka och hans vänner sågs av 3,7 miljoner tittare på julafton) så var 2014 ändå ett år då broadcast-tittandet, om än långsamt, fortsatte att minska.

Det visar SVT Publik- och utbuds sammanställning av publikåret 2014.

Både för TV totalt och SVT totalt minskade veckoräckvidden i broadcast med -3% 2014 jämfört med 2013. I snitt var veckoräckvidden för TV totalt 86,0% och för SVT totalt 72,3%.

Även tittartiden minskade. TV totalt tappade -4% (motsvarande 6 minuter) till 153 minuter i snitt per person och dag. SVT totalt tappade -6% (motsvarande 3 minuter) till ett snitt på 53 minuter.

I och med att SVT tappade något fler minuter än TV totalt så minskade också SVT:s andel något. SVT:s totala tittartidsandel 2014 var 34,5 %, att jämföra med 35,3 % 2013. Trots andelsminskningen stod alltså SVT fortsatt för lite drygt en tredjedel av all tid som spenderades på TV.

Vinter-OS påverkade SVT

SVT:s minskning förklaras framför allt av ett lägre tittande under våren 2014 och är som störst dagtid, anledningen stavas framför allt MTG:s sändningar från Vinter-OS som tydligt påverkade SVT:s konkurrenskraft.

Ser vi istället till prime-time så ser vi faktiskt en ökad tittartidsandel mellan kl 18-23 både i SVT1, SVT2, Kunskapskanalen och Barnkanalen när vi summerar 2014.

Starkare konkurrens om tittartiden online

Om vi flyttar fokus till onlineanvändningen så ser vi att SVT ökade den totala trafiken sett till unika besökare per vecka med 23%, en ökning i nivå med de tre senaste årens utveckling. Ökningen drevs främst av Nyheterna på svt.se som ökade 90% jämfört 2013, men även Barn på svt.se bidrog till ökningen.

Antal unika besökare till SVT online ökade med 23 procent under förra året.

Antal unika besökare till SVT online ökade med 23 procent förra året. (Illustration: Lasse Widlund)

Domänen svtplay.se, som de senaste åren haft en årlig tillväxt kring 25% hade dock en lägre tillväxttakt än tidigare med en ökning på ca 2%.

Den uppspelade tiden online för SVTs samtliga videotjänster var i genomsnitt 1,8 miljoner timmar per vecka, en ökning med ca 5% jämfört 2013. Barntittandet hade en större ökning medan övrigt utbud ligger relativt stabilt mot 2013.

Netflix och Youtube

Samtidigt ser vi att konkurrensen ökar ordentligt under 2014, både från aktörer som Netflix och Youtube men också från de traditionella broadcastaktörernas onlineerbjudanden.

Onlinetittandet hösten 2014.

Online-tittandet hösten 2014. Jämfört med hösten 2013 ökar framförallt Netflix. Även tittartiden ökar och Netflix är på marginalen större än SVT sett till tittartid online.

Musikhjälpen och julkalendern

MMS som mäter tittandet online för de traditionella TV-aktörerna visar en ökning på mellan 30 och 100% för de övriga aktörerna jämfört 2013. Resultatet blir att SVTs andel av tiden på de traditionella aktörerna minskade, från 67% 2013 till 56% 2014.

De fem titlar som genererar mest uppspelad tid för SVT online var Fotbolls-VM 2014, M.I.High, Musikhjälpen, Julkalendern och ESC/Melodifestivalen. Mest tid för marknaden totalt genererar Paradise Hotel, MTG och Big Brother, SBS Discovery.

SVT:s tittartidsandelar 1990 - 2014.

SVT:s tittartidsandelar 1990-2014. Procent av hela befolkningen 3-99 år.


Källor: MMS Broadcastmätning, MMS Webb-TV, KIA-index

247.e602927b0367954b71afe602927b0367
SVT Publik & Utbud

0 gillar detta

Prenumerera


Prenumerera på Vipåtv:s nyhetsbrev här:
Namn
E-postadress

Vipåtv

SVT:s interna nyhetstidning sedan 1991.

Webbadress: vipatv.svt.se

Twitter: @svt_vipatv

Adress: Vipåtv, SVT, KH-BVP

105 10 Stockholm

Kontakt

Redaktör: Charlotta Lambertz

E-post: vipatv@svt.se

Ansvarig utgivare: Sabina Rasiwala, kommunikationsdirektör