13 november

| Interntidning för Sveriges Television

  • Meny

Publicerad 22 januari 2015 10:38 - Uppdaterad 26 januari 2015 12:39

Kommersiella tv-branschen:  Förhandsprövningen bör skärpas

Myndigheten för Radio och TV har nu sammanställt branschaktörernas svar på frågor som ställts gällande bland annat förhandsprövning av nya tjänster inom public service och många kommersiella vill skärpa kraven på SVT.

MRTV fick regeringens uppdrag att se över systemet med förhandsprövning eftersom det från SVT och de andra PS-företagen inte inkommit någon anmälan av ny tjänst sedan systemet infördes 2010.

Som en del av den översynen har nu myndigheten samlat in olika branschaktörers uppfattningar i den frågan – och även gällande hur PS i allmänhet påverkar mediemarknaden i stort och det egna företaget/organisationen i synnerhet.

Genomför intervjuer

Synpunkterna ska utgöra en del av underlaget i en rapport som MRTV ska komma med ett utkast till under våren. MRTV ska utöver de skriftliga svar som nu kommit in också genomföra intervjuer med företrädare för de olika branschaktörerna.

Rapporten ska redovisas genom en rapport till Regeringskansliet (Kulturdepartementet) senast den 1 september 2015. Rapporten ska kunna utgöra delunderlag för den översyn som enligt riksdagens beslut ska göras efter halva tillståndsperioden (2016).

Några citat från branschsvaren:

”Det är idag upp till SVT, SR och UR att anmäla vilka tjänster som startats under året. Anmälan om att en tjänst ska förhandsprövas bör inte vara avgränsad till att göras av bolagen själva. Det bör även vara möjligt för enskilda eller andra aktörer på marknaden att begära prövning om en tjänst bryter mot direktiven om förhandsprövning.” (TV4)

”Com Hem anser att det är orimligt att SVT använder licenspengar för att utveckla nya tjänster innan SVT till fullo uppfyller sitt grundläggande uppdrag gentemot licensbetalarna.” (Com Hem)

”De nya tjänster där anmälan ska vara obligatorisk och ske när en ny tjänst planeras, är när SVT, UR eller SR planerar att inta nytt rum (plattformar) och ny form (text, bild och ljud) i sådan omfattning att de blir eller riskerar bli en ny konkurrent till andra leverantörer.” (TV4)

”Ett av de allra tydligaste exemplen på tjänster som rimligen borde anmälts är SVT:s nyhetsapplikation, vilken marknadsförs kraftfulllt av SVT i direkt konkurrens med privata dagstidningars motsvarande tjänster, något som givetvis påverkar deras verksamhet.” (Schibsted”)

247.e602927b0367954b71afe602927b0367

0 gillar detta

Prenumerera


Prenumerera på Vipåtv:s nyhetsbrev här:
Namn
E-postadress

Vipåtv

SVT:s interna nyhetstidning sedan 1991.

Webbadress: vipatv.svt.se

Twitter: @svt_vipatv

Adress: Vipåtv, SVT, KH-BVP

105 10 Stockholm

Kontakt

Redaktör: Charlotta Lambertz

E-post: vipatv@svt.se

Ansvarig utgivare: Sabina Rasiwala, kommunikationsdirektör