15 november

| Interntidning för Sveriges Television

  • Meny
Livliga rundabordsdiskussioner

Det blev livliga rundabordsdiskussioner om hur man ska kunna nå ut med kulturen. (foto: Mats Carlsson Lénart)

Publicerad 24 november 2014 07:00 - Uppdaterad 25 november 2014 15:06

SVT samlade kultur-Sverige för samtal om hur man når ut

I onsdags samlade SVT företrädare för kultur-Sverige till ett samtal om hur kultur ska nå ut till människor i en tid där bruset blir allt högre och mer komplext.

Malin Jacobson Båth

Malin Jacobson Båth

Moderator Malin Jacobson Båth från Kulturnyheterna inledde med att förklara för den cirka 70 personer stora deltagarskaran att lokalen för samtalet inte var vilken som helst utan den studio där Babel, ett av SVT:s kulturflaggskepp, spelas in.

– Det var slående att vi som samlats såg ungefär likadana ut och brottades med ungefär samma strategiska utmaningar. I stort handlar det om att lyssna, att vara nyfiken på sin målgrupp och att lära känna dem lite bättre, sa Anna Luuk Priske, gruppchef på Kultur och Samhälle.

Ompröva attityden till publiken

Och just att ompröva attityden till publiken var ett av flera återkommande teman i det som presenterades och sammanfattades när SVT:are och företrädare för ett 30-tal andra kulturproducerande organisationer under en eftermiddag i Studio 2.

Efter sex korta presentationer vars gemensamma nämnare ungefär var ”hur nå ut” fick de utplacerade deltagarna bordsvis diskutera fritt och sedan sammanfatta.

– Vi ordnar inte detta främst för SVT:s skull utan vi vill ta initiativet till att kultur överhuvudtaget kan fortsätta nå ut till människor i Sverige, säger Clara Mannheimer, SVT:s programbeställare för kultur.

Clara Mannheimer, SVT:s programbeställare för kultur.

Clara Mannheimer, SVT:s programbeställare för kultur.

Hur använda sociala medier

Att många producenter och avsändare av svensk kultur sitter i samma båt som SVT var tydligt – det vill säga man måste ägna mycket tankar och energi på t ex hur sociala medier bäst ska användas, hur nya grupper ska nås och överhuvudtaget hur kulturen ska lyckas fortsätta vara angelägen i en tid då mediebruset är enormt och Sverige blir allt mer differentierat.

– Det är uppenbart hur våra fast rotade strukturer gör det svårt att nå ut till hela Sveriges befolkning. Vi behöver alla lyssna mer och bereda plats för andra berättelser och nya metoder på nya platser utanför det normbärande, sa Riksteaterns VD Magnus Aspegren.

Sociala medier (foto: Mats Carlsson Lénart)

Hur ska man kunna nå nya grupper med kultur var en av punkterna som diskuterades.

Nya distributionsformer

En tung kulturpersonlighet, konstnären och koreografen Efva Lilja, numera sakkunnig på Utbildningsdepartementet höll ett inledande tal om kulturens roll och uppehöll sig vid att många konstnärer idag söker sig bort från konventioner och i stället, förutom nya uttryck, också arbetar mycket med nya presentations- och distributionsformer.

- Det är mycket viktigt att medievärlden i högre grad upptäcker samtidskonsten. Konst genererar nya tankar, hopp och öppnar våra ögon, sa Efva Lilja.

Efva Lilja, bl a fd rektor för Dans- och Cirkushögskolan var inbjuden för att sätta i gång diskussionen.

Efva Lilja, bl a fd rektor för Dans- och Cirkushögskolan var inbjuden för att sätta i gång diskussionen.

Engagemang och framtidssyn - Helena Seth från Dramaten med kollegan Christina Bjerkander i bakgrunden. (foto: Mats Carlsson-Lénart)

UNT:s kulturchef Kristina Lindqvist talade om sin tidning som en lägereld i dagens splittrade medievärld.

Sedan var det dags för presentationerna som skulle vara exempel på olika slags nya grepp som nu tas för att kulturen ska följa med i tiden på olika sätt.

Bland annat berättade Helena Seth, ansvarig för Dramaten&, med uppdrag att bredda Dramatens publikunderlag, tillsammans med presschefen Christina Bjerkander, hur nationalscenen ser de nya utmaningarna som möjligheter att öka tillgängligheten, bl a genom digitalisering.

– Vi har idag t ex vår egen playkanal där vi lägger ut bl a filmade föreställningar, något vi hoppas göra ännu mer i framtiden.

Dramaten måste öppna upp

Helena Seth påpekade hur viktigt det är att kulturinstitutioner som Dramaten öppnar upp såväl framåt som bakåt.

– Samtidigt som vi omformulerar vår syn på publiken och vill ha in helt nya grupper av människor i vår publik måste vi även öppna på baksidan och bygga nya relationer genom samarbeten. Nya röster är en förutsättning för att vi ska kunna vara relevanta för en utökad publik, sa Helena Seth.

Ett 70-tal kulturpersoner från olika institutioner och organisationer hade hörsammat SVT:s inbjudan.

Ett 70-tal kulturpersoner från olika institutioner och organisationer hade hörsammat SVT:s inbjudan att diskutera hur kulturen ska nå ut.

Från Malmö kom Karin Karlsson för att presentera Malmös nya kulturpalats Malmö Live, som nästa år invigs i stadens centrum. Ambitionen är att låta alla i det ganska splittrade Malmö mötas i det nya kulturhuset, som såväl ska bli hemvist för Malmö Symfoniorkester som spelplats för alla möjliga samtida konstuttryck. Nyckelbegreppet är social hållbarhet.

– Vi kommer att vara väldigt tillåtande. Centralt är att vi vill ha en genuin dialog även med de som inte självmant känner sig lockade att besöka huset. Vi vill nå folket i Lindängen, deras åsikter ska synas och vi ska kunna förändra programmet för att Malmö Live ska bli en angelägen plats även för dem, förklarade det blivande kulturpalatsets programchef Karin Karlsson.

Intensiva diskussioner

I de påföljande samtalen kring de tolv runda borden diskuterades det intensivt. Många gester, massor av inlevelse.

– En sak jag tror på är att rekrytera ny talang som speglar hela målgruppen, för att kulturutbudet ska kännas angeläget för alla, oavsett plattform, sa Anna Luuk Priske, gruppchef på Kultur och Samhälle. Det var inspirerande att se hur Konstfack och Dramaten arbetade med de här frågorna, både igenkänning och nya idéer. Min omedelbara känsla var att detta måste hela kulturavdelningen få lyssna på. Det räcker inte att bara prata om det!

Känslan när alla gick hem var att detta bara var början på ett fortsatt utbyte.

– Det finns en stor poäng i att lära sig av varandra, de exempel som presenterades gav mig mycket inspiration och jag har redan haft kontakt med andra som deltog för att fortsätta dialogen, sa Jenny Jernberg från Göteborgsoperan. Jag hoppas verkligen att SVT kan fortsätta med detta på något sätt, varför inte genom någon social kanal.

Johan Hartman och Jimmy Ahlstrand, SVT Strategi och Marina Krig, SVT Kommunikation, arrangerade kulturdagen. (foto: Mats Carlsson Lénart)

Fakta:

SVT samlade ca 70 representanter för kultur-Sverige till en workshop onsdagen den 19 november på SVT i Stockholm för att diskutera hur man ska nå ut med kulturen.

247.e602927b0367954b71afe602927b0367

11 gillar detta

Prenumerera


Prenumerera på Vipåtv:s nyhetsbrev här:
Namn
E-postadress

Vipåtv

SVT:s interna nyhetstidning sedan 1991.

Webbadress: vipatv.svt.se

Twitter: @svt_vipatv

Adress: Vipåtv, SVT, KH-BVP

105 10 Stockholm

Kontakt

Redaktör: Charlotta Lambertz

E-post: vipatv@svt.se

Ansvarig utgivare: Sabina Rasiwala, kommunikationsdirektör