21 november

| Interntidning för Sveriges Television

  • Meny

Publicerad 13 november 2014 10:48 - Uppdaterad 14 november 2014 12:13

​Journalistklubben riktar kritik mot SVT-ledningen

Journalistklubben vid SVT har gjort ett uttalande där man kritiserar SVT:s ledning för att omorganisationen av den regionala nyhetsverksamheten är ogenomtänkt och uppmanar ledningen att ”tänka om och göra rätt”

- Vi ser att vi genom mallning, nya arbetssätt och nya samarbeten skapar förutsättningar för att fler medarbetare kan arbeta med journalistik, skapa mervärde för publiken och ge oss större genomslag, svarar SVT-ledningen Journalistklubben.


Journalistklubbens uttalande:

"Tänk om, gör rätt SVT

Uppgifterna om att kostnaden för den nya teknik som var tänkt att användas för utsändning av SVT:s regionala nyhetsprogram har spräckt alla ramar, väcker stor oro bland våra medlemmar. Den planerade kostnaden på 4,6 miljoner kronor ska enligt uppgift stigit till 14,8 miljoner kronor efter upphandlingen.

Efter detta besked har förtroendet för ledningen av den regionala nyhetsverksamheten åter kraftigt rubbats bland oss ombud vid journalistklubbens representantskap. Detta är ytterligare ett tydligt tecken på att omorganisationen är ogenomtänkt. Vi har tidigare kritiserat ledningen för ett otydligt journalistiskt uppdrag, för beslutet att ta bort alla fotografer, medarbetares bristande insyn i omgörningen och bristen på underlag vid funktions- och bemanningsförhandlingar.

Nu finns det möjligheter för ledningen att dra ner på takten, tänka om och göra rätt.

På grund av den allt för dyra tekniken stoppade SVT förra veckan genomförandet av tidigare beslut om att centralisera utsändningen till fem orter i Sverige. Istället behåller SVT i princip dagens teknik för att sända ut nyheter och fortsätter med direktsända nyheter kvällstid från elva orter. Ett bra beslut för såväl journalistiken som för tittaren.

För att klara detta nygamla uppdrag så krävs det dock personal. Personal som till stor del valt att sluta med avgångsvederlag på SVT eftersom det inte längre skulle finnas direktsända nyheter på flera av de regionala nyhetsredaktionerna från och med mars 2015.

Vi ombud vid journalistklubbens representantskap förutsätter att SVT ser över behovet av en utökning av antalet tjänster och ger medarbetare som utifrån tidigare premisser tackat ja till avgångsvederlag en chans till återanställning. Vi förutsätter också att ledningen ser över behovet av att senarelägga starten av den nya regionala organisationen för att i dialog med oss medarbetare och kommande vd Hanna Stjärne ”tänka om, göra rätt”.

Uttalande taget av ombuden vid journalistklubben vid SVT:s representantskap 10-11 november 2014 i Stockholm"


Svar till Journalistklubben:

"Vårt ansvar är att hela tiden leta efter sätt att effektivisera verksamheten och på olika sätt skapa förutsättningar för mesta och bästa möjliga journalistik. Vi ser att vi genom mallning, nya arbetssätt och nya samarbeten skapar förutsättningar för att fler medarbetare kan arbeta med journalistik, skapa mervärde för publiken och ge oss större genomslag.

De nya arbetssätt som medarbetarna i samarbete med sändningsprojektet tagit fram visar på ett framgångsrikt sätt att vi kommer att kunna sända våra nyhetssändningar framgent med färre medarbetare bundna inne i våra kontrollrum än tidigare – vi avser att fortsätta på den inslagna vägen och starta tio nya regionala nyhetsprogram och sajter med start den 2 mars 2015.

Den enda reella förändringen handlar om att fem program under en tid framöver behöver en person i kontrollrummet under utsändning mellan klockan 18.00 – 22.00, den kompetensen finns redan i våra funktionsplaner på våra regionala nyheter i form av produktionskoordinatorer, redaktörer och programledare. Örebro är den enda ort som behöver en mindre förstärkning för att även klara morgon och helg, något vi kommer att säkerställa.

Planerna att genomföra remote-utsändningar av våra regionala nyheter ligger fast, det enda som skett är att utrullningen skjuts fram något i tid på fem orter, något som ger oss möjlighet att tidigarelägga den i HD och med fler livemöjligheter.

SVT är det enda medieföretag som expanderar och anställer lokala- och regionala journalister för att stärka journalistiken i Sverige, SVT:s roll i lokalsamhället och bredda bilden av Sverige nationellt.

Olov Carlsson, divisionschef SVT Nyheter & Sport

Christina Ågren, programchef regionala nyheter SVT"

247.e602927b0367954b71afe602927b0367

11 gillar detta

Prenumerera


Prenumerera på Vipåtv:s nyhetsbrev här:
Namn
E-postadress

Vipåtv

SVT:s interna nyhetstidning sedan 1991.

Webbadress: vipatv.svt.se

Twitter: @svt_vipatv

Adress: Vipåtv, SVT, KH-BVP

105 10 Stockholm

Kontakt

Redaktör: Charlotta Lambertz

E-post: vipatv@svt.se

Ansvarig utgivare: Sabina Rasiwala, kommunikationsdirektör