13 november

| Interntidning för Sveriges Television

  • Meny

Publicerad 27 oktober 2014 09:27 - Uppdaterad 3 november 2014 14:27

De fyra tv-bolags-VD-arna. Foto: SVT, MTG TV, SBS Discovery Media)

Eva Hamilton (SVT), Casten Almqvist (TV4-Gruppen), Anders Jensen (MTG TV) och Jonas Sjögren (SBS Discovery Media) har skrivit ett gemensamt brev till regeringen.

Svenska tv-bolag värnar nät-neutraliteten i brev till regeringen

Idag skriver Eva Hamilton (SVT), Casten Almqvist (TV4-Gruppen), Anders Jensen (MTG TV) och Jonas Sjögren (SBS Discovery Media) brev till tre ministrar för att påtala vikten av nätneutralitet.

Brevet är ställt till Mehmet Kaplan, IT-minister, Alice Bah Kuhnke, kultur- och demokratiminister, och Mikael Damberg, närings- och innovationsminister. Nedan följer en sammanfattning av innehållet. (Brevet i sin helhet finns i länk nederst.)

Värna den fria virtuella rörligheten i Europa – stöd nätneutraliteten

Internet är en av det moderna samhällets grundpelare. Medborgare har utrustats med nya redskap som fått stor betydelse för hur vi lever i dag. Sverige har varit ett av de ledande länderna i digitaliseringen av Europa. Förutsättningen för utvecklingen har i hög grad varit internets öppna karaktär. Vi mediebolag har alltid varit anhängare av ett starkt, öppet och fritt internet, och har bidragit till att internet har den roll som det har idag.

Säkra Internets öppenhet

Det finns nu en möjlighet att i samband med behandlingen av EU-kommissionens förslag på telekomområdet säkra internets öppenhet för framtiden. Vi ser det som särskilt viktigt att Sverige verkar för en reglering som bland annat:

  • Slår fast principen att diskriminering av specifikt innehåll är förbjuden så länge innehållet är lagligt.
  • Gynnar innovation och konkurrens.
  • Tillåter specialiserade tjänster, dvs. t.ex. IP-TV, att fortsätta att utvecklas parallellt med ett stabilt, öppet internet.
  • Slår fast principen att specialiserade tjänster inte får försämra kvaliteten på öppna internet-tjänster
  • Underlättar för konsumenterna att fatta välgrundade beslut.

Sverige världsledande

Sverige är världsledande inte bara inom telekom utan också när det gäller utveckling av nya medietjänster och kreativt innehåll på nätet. Det är viktigt att den utvecklingen kan fortsätta, inte minst för att få fler jobb i växande företag.

Med tanke på de senaste årens utveckling menar vi att ett tydligt regelverk på området hastar. Om internet alltmer stängs in kommer det att vara oerhört svårt att återskapa öppenheten.

Ytterst handlar det om vem som ska styra vilket innehåll som sänds i näten: användarna och innehållsföretagen eller telekomoperatörerna.

I bifogat brev utvecklar vi våra synpunkter i denna del.

Casten Almqvist, TV4-Gruppen

Eva Hamilton, SVT

Anders Jensen, MTG TV

Jonas Sjögren, SBS Discovery Media

247.e602927b0367954b71afe602927b0367
Presschef SVT

4 gillar detta

Prenumerera


Prenumerera på Vipåtv:s nyhetsbrev här:
Namn
E-postadress

Vipåtv

SVT:s interna nyhetstidning sedan 1991.

Webbadress: vipatv.svt.se

Twitter: @svt_vipatv

Adress: Vipåtv, SVT, KH-BVP

105 10 Stockholm

Kontakt

Redaktör: Charlotta Lambertz

E-post: vipatv@svt.se

Ansvarig utgivare: Sabina Rasiwala, kommunikationsdirektör