7 december

| Interntidning för Sveriges Television

  • Meny
SVT:s nya lokaler i Halmstad.

Inom kort kommer kaoset i SVT:s blivande lokaler i Halmstad vara en modern arbetsmiljö, hoppas redaktionschefen Lotta Edin som tillträder den 1 november. (foto: Mats Carlsson Lénart)

Publicerad 24 oktober 2014 07:00 - Uppdaterad 27 oktober 2014 08:06

Nu börjar bitarna falla på plats inför starten 2 mars

Bemanningsplanerna är godkända. Nästan alla chefer utnämnda. Lokalerna anskaffade. Med knappt fyra månader kvar till den stora dagen den 2 mars börjar mer och mer klarna inför hur SVT Nyheter ska börja jobba i sin nya regionala organisation.

Som vi tidigare berättat om i Vipåtv pågår kompetensomställningen av den regionala nyhetspersonalen för fullt. Och nästa vecka inleds installeringen av den nya tekniska utrustningen för utsändningarna av den nya organisationens 21 nyhetsprogram, med början i Göteborg.

Anna Olsson-Werkström

Anna Olsson-Werkström

– Allt fler bitar börjar falla på plats, bekräftar Anna Olsson Werkström som leder regionalprojektet och som ända sen 2012 utrett och förberett omgörningen som nu kryper allt närmare.

Bakgrunden är ju att SVT bättre vill täcka in områden och aspekter av Sverige som tidigare inte varit så välbevakade och möta publiken på det sätt de vill konsumera nyheter.

– Inte minst handlar detta om att få in ett ökat fokus på den digitala förflyttningen i det journalistiska arbetet som är nödvändig, säger Anna.

Många nya lokaler

Vidare har en rad nya lokaler anskaffats, både på de helt nya SVT-orterna och på några av de befintliga. I exempelvis Uppsala blir det lokaler vid en av gågatorna i centrum.

– En redaktion för ett 10-tal personer kräver en golvyta på nånstans kring 120-130 kvadratmeter, säger SVT:s fastighetschef John Holmqvist.

SVT:s nya lokaler i Eskilstuna

SVT:s nya lokaler i Eskilstuna är snart klara. (foto: Jan Pettersson)

Nya centrala lokaler blir det också i t ex Helsingborg och Eskilstuna, medan det i Karlskrona blir en utbyggnad av Blekingenytts befintliga lokaler i den gamla hattfabriken, dvs Sveriges Radios hus.

Även i Halmstad blir det samlokalisering med SR då SVT Nyheter Halland tar plats i det gamla Telegrafhuset i Halmstad, i vilket för övrigt SVT tidigare haft en lokalredaktion. Nuvarande Hallandsnytts redaktion i Varberg läggs ner till sommaren.

SVT:s lokaler i Halmstad.

Röda mattan inför 2 mars - nja, SVT får i alla fall lokaler ovanför den engelska puben i gamla Telegrafhuset i Halmstad. (foto: Mats Carlsson Lénart)

Sändningar ändras

I SVT Nyheters nya organisation blir det 21 regionala nyhetsprogram som sänder samtliga 42 sändningar per vecka, jämfört med idag då det finns sammanlagt 19 program, varav 11 gör samtliga sändningar medan 8 är editioner som endast gör huvudsändningen 19.15 medan dessa områdens nyheter i övriga sändningar är integrerade i en annan redaktion.

Exempelvis Blekingenytt som idag endast gör 19.15 under eget namn medan nyheter från Blekinge på övriga regionala nyhetstider ingår i Sydnytts sändningar.

– I det nya flyttas den längsta sändningen till 18.30 och blir 13 minuter lång. Sändningen 21.45 ligger kvar medan det tillkommer en nyhetssammanfattning efter Rapport kl 19.55, säger Anna Olsson Werkström.

Länsbaserat

De nya 21 programmen ersätter dagens programindelning och många kända varumärken som t ex Sydnytt, Västnytt och ABC går i graven.

– Den nya indelningen är mer länsbaserad och namnen på programmen blir t ex SVT Nyheter Halland, SVT Nyheter Jämtland osv, förklarar Anna Olsson Werkström.

Bara Kalmar län och Gotland blir utan eget program även i den nya indelningen. Kalmar län hör tillsammans med Kronobergs län till SVT Nyheter Småland medan Gotland tillsammans med Östergötland bildar SVT Nyheter Öst.

SVTs lokaler i Halmstad.

De lokaler i Halmstad där redaktionschef Lotta Edin ska jobba med åtta medarbetare som alla ska nyrekryteras är SR P4 Hallands gamla skivarkiv, musikradiostudions kontrollrum och teknikernas arbetsrum.

Helsingborg

I Stockholms och Skåne län kommer det att finnas två program. SVT Nyheter Helsingborg blir ett nytt bevakningsområde i nordvästra Skåne medan resten av Skåne utgör SVT Nyheter Skåne. I Stockholm tar nya SVT Nyheter Södertälje över bevakningen av kommunerna i sydvästra delen av Stockholms län, medan resten av huvudstadsområdet utgör SVT Nyheter Stockholm

Rent sändningsmässigt kommer inte heller i fortsättningen alla regionala nyhetsprogram att ha egna programledare eller studior. Till exempel kommer SVT Nyheter Helsingborg att köras från Malmö och SVT Nyheter Jämtland från Umeå.

– Totalt blir det 11 orter med programledare, säger Anna Olsson–Werkström. På morgonen är det endast sju orter som har programledare. Det innebär t ex att programledaren i Malmö har fyra olika nyhetsprogram att presentera på morgonen.

SVT:s nya lokeler i Helsingborg.

SVT:s nya lokeler i Helsingborg håller på att färdigställas. (foto: Jan Pettersson)

Fler bandningar

En konsekvens av att många program inte kommer att ha egna programledare är att antalet och andelen  bandade regionala nyhetssändningar kommer att öka betydligt i den nya organisationen. Sammanlagt kommer tre av fyra sändningar att bandas.

Det är inte klart än vilka program som ska bandas.Det enda som är helt klart är att alla sändningar i storstadsområdena (SVT Nyheter Skåne, SVT Nyheter Väst och SVT Nyheter Stockholm) blir direktsända.

– Bandningarna har varit något som diskuterats ganska mycket, säger Anna Olsson Werkström. Vi har bestämt att sändningar ska bandas max 1 timme för sändning.

Kontrollrum på fem orter

Kontrollrum med sändningspersonal kommer det endast att finnas på fem orter, nämligen Umeå, Falun, Norrköping, Göteborg och Malmö. Dessa får ansvar för att sända ut fyra olika program var samtidigt, med undantag för Norrköping som får hela fem program. Men endast ett program per kontrollrumsort kan sändas direkt

– För att ta Östersund som ett exempel så kommer den sändning som redaktionen för SVT Nyheter Jämtland producerar att presenteras av en programledare i en studio i Umeå och sedan sändas ut från Umeå, förklarar Anna Olsson Werkström.

– Grundtanken är att förflytta kraft från själva utsändningarna till förmån för journalistiskt arbete på fältet och till online, understryker Anna.

Kompetensutveckling i Norrköping

Kompetensutveckling i Norrköping i veckan. Här är det Mikael Vadström som sänder ett program. (foto: Stefan Bokström)

Mellan en och 30 per ort

SVT Nyheters nya regionala organisation kommer att bemannas av 385 tjänster. Som vi tidigare berättat blir det  förutom att personal måste kompetensomställas också i en del fall omflyttningar av personal och resurser – vilket varit föremål för förhandlingar under hösten.

SVT Nyheters regionala personalstyrka på de sammanlagt cirka 33 orterna där redaktioner ska finnas kommer att variera ungefär mellan en och 30 personer. På programmen utan programledare och kontrollrum blir det 9-10 anställda medan det på kontrollrumsorterna blir en personalstyrka på mellan 20 och 30 personer. I Umeå t ex blir det 27, inklusive nyhetschefen för hela Nord-regionen.

– Vi kommer att behöva nyrekrytera ett antal reportrar och inte minst s k onlinespecialister som ska utveckla vår närvaro på webben och sociala medier, säger Anna Olsson Werkström. Totalt 15 sådana specialister ingår i organisationen.

Anna Olsson-Werkström.

– Det här är ett stort pussel och det kommer att finnas mycket kvar att förbättra och utveckla under 2015, säger Anna Olsson-Werkström. (foto: Per Westergård)

Rekrytering

På chefssidan har som tidigare meddelats de fyra regionala nyhetscheferna tillsatts och kommit i gång med sitt arbete. Carolina Källestål i Malmö (Syd), Lena-Marie Nilsson i Göteborg (Väst), Johan Everljung i Umeå (Nord) och i Stockholm Karoline Spångberg Nordlander (Öst).

Under de senaste veckorna har också nästan alla de blivande redaktionscheferna för respektive program tillsatts.

Under senhösten och vintern ska de bland annat delta i rekrytering av ny personal till sina redaktioner.

– Lite senare under 2015 kommer vi också att bemanna och starta våra nya redaktioner i storstädernas förorter.  Det blir också ett par nya lokalredaktioner, i Borås och Linköping, berättar Anna Olsson Werkström.

Allt inte klart till 2 mars

Hon poängterar också att allt inte kommer att vara klart till den 2 mars utan att en stor del av förändringsarbetet får fortsätta när den nya strukturen startat upp.

– Det här är ett stort pussel och det kommer att finnas mycket kvar att förbättra och utveckla under 2015. Men jag tror att vi kommer att ha ett fantastiskt erbjudande till publiken i Sverige när det här väl är klart, avslutar Anna Olsson-Werkström.

247.e602927b0367954b71afe602927b0367

10 gillar detta

Prenumerera


Prenumerera på Vipåtv:s nyhetsbrev här:
Namn
E-postadress

Vipåtv

SVT:s interna nyhetstidning sedan 1991.

Webbadress: vipatv.svt.se

Twitter: @svt_vipatv

Adress: Vipåtv, SVT, KH-BVP

105 10 Stockholm

Kontakt

Redaktör: Charlotta Lambertz

E-post: vipatv@svt.se

Ansvarig utgivare: Sabina Rasiwala, kommunikationsdirektör