6 december

| Interntidning för Sveriges Television

  • Meny
Johanna Arnwald arbetar med textningen av kvällens nyhetssändningar.

Johanna Arnwald arbetar med textningen av kvällens nyhetssändningar. (Per Westergård)

Publicerad 6 oktober 2014 07:00 - Uppdaterad 13 oktober 2014 14:48

Nya tuffare krav för SVT Undertext

SVT Undertext har fått nya och tuffare krav. Innan året är slut ska alla förproducerade program textas.

För att komma dit krävs en bättre organisation inom hela företaget.

– Men den stora utmaningen är egentligen de direktsända programmen, planen är att 55 procent av alla dessa ska vara textade innan året är slut. För att komma till hundra krävs ny teknik, säger Magnus Rönnlid som är chef för SVT Undertext.

Under många år har andelen program som har synlig eller dold text ökat i SVT:s utbud.

En anledning till ökningen är att en allt större andel av alla svenskar har hörselproblem och att de därmed har svårt att ta del av innehållet i tv-program. Ska parollen ”om alla - för alla” ha något värde krävs insatser för att göra tv mer tillgänglig för dem. 

Mer direkt formulering nu

En annan förklaring är att de senaste sändningstillstånden i ökande grad har krävt fler textade program. Även om skrivningarna länge var ganska luddiga; SVT ska sikta mot att texta allt.

Magnus Rönnlid

Magnus Rönnlid

– I det nuvarande sändningstillståndet är formuleringen mer direkt. Nu är kravet att SVT ska texta alla förproducerade program. Däremot är villkoren för direktsända program inte lika långtgående, säger Magnus Rönnlid.

Utmaningen är att hinna med de program som spelas in kort före sändning.

– Ska vi klara det övergripande målet måste vi se över hela vår organisation. Det gäller att få alla redaktioner att medverka till att vi får tillgång till programmen i rimligt god tid om vi ska klara jobbet på ett ekonomiskt försvarbart sätt.

Nytt undertext-projekt

För att få till en fungerande organisation har SVT:s ledning sjösatt ett nytt undertext-projekt under ledning av Eva Poysti. Hon har ett tydligt uppdrag att hitta och åtgärda brister i hur undertexter beställs och planeras. Hon har även fått mandat att kräva ändrade arbetssätt på redaktionerna om det behövs.

– Det är befogenheter som jag som chef för SVT Undertext aldrig har haft. Jag har bara kunnat uppmana dem att jobba på ett sätt som passar även för undertextproduktionen.

Fem procent högre

När det gäller textning av direktsända program är kravet i sändningstillståndet inte lika skarpt. Idag direkttextas hälften av dessa men kravet ska vid årsskiftet vara fem procent högre för att sedan ökas med ytterligare fem procent per år. Det enda som skulle kunna snabba upp takten är ett genombrott med taligenkänning.

Johanna Arnwald arbetar med textningen av kvällens nyhetssändningar. (foto: Per Westergård)

Johanna Arnwald arbetar med textning av nyhetssändning.

Taligenkänning har det talats om i många år. Tekniken finns och fungerar i många länder. Dock inte i Sverige.

– Problemet är inte tekniken utan att den nödvändiga databasen över det svenska språket inte finns. Och att kostnaden för att ta fram en sådan är högre än vad SVT kan hantera på egen hand.

Post- och telestyrelsen

Nu har dock en dörr öppnats för tekniken. Detta sedan regeringen i juni beslutade att ge Post- och telestyrelsen i uppdrag att låta utveckla en svensk språkdatabas som ska kunna användas för direkttextning. Ett arbete som även SVT kommer att delta i.

Även när taligenkänning blir en etablerad teknik kommer direkttextning att vara en personalkrävande hantering. För att tolkningen ska fungera kan man inte använda programledares och de medverkandes egna röster direkt.

Systemet kommer helt enkelt inte att kunna hantera alla olika dialekter och inte heller bruten svenska. Villkoret för att klara jobbet kommer att vara att man kan prata rikssvenska med tydliga tungspets-r.

Korrekt uttal

– I praktiken bygger tekniken på att person med korrekt uttal återupprepar det som sägs i programmet. Ett arbete som kommer att kräva en alldeles unik kompetens eftersom varje mening simultant måste komprimeras för att rymmas på det begränsade utrymme som en textremsa är.

När teknik kommer att finnas tillgänglig är det ingen som vet, minst några år är ett vagt stalltips.

En annan förändring för SVT Undertext är att de nu i ökande omfattning ska bearbeta de texter som produceras under direktsändning innan programmet går i repris.

Tuffare krav för syntolkning

Även när det gäller syntolkning har SVT fått nya tuffare krav. I det tidigare sändningstillståndet talades det om testverksamhet.

I år är kravet en halv procent av det totala utbudet, nästa år dubbelt så mycket och senare ytterligare högre krav under de kommande åren.

255.7e579538141efd9723d287d_6d6172696b612e697265626c6164407376742e7365

7 gillar detta

Prenumerera


Prenumerera på Vipåtv:s nyhetsbrev här:
Namn
E-postadress

Vipåtv

SVT:s interna nyhetstidning sedan 1991.

Webbadress: vipatv.svt.se

Twitter: @svt_vipatv

Adress: Vipåtv, SVT, KH-BVP

105 10 Stockholm

Kontakt

Redaktör: Charlotta Lambertz

E-post: vipatv@svt.se

Ansvarig utgivare: Sabina Rasiwala, kommunikationsdirektör