15 november

| Interntidning för Sveriges Television

  • Meny
79% av barnen har tillgågn till surfplatta hemma.

79 procent av alla 3-6-åringar i Sverige har tillgång till en surfplatta i hemmet visar en undersökning som SVT låtit göra. Och de använder den flitigt. (Illustration: Lasse Widlund)

Publicerad 2 oktober 2014 07:00 - Uppdaterad 13 oktober 2014 14:49

Småbarnens medievanor har ändrats radikalt

En genomsnittlig 3-6-åring ägnar i genomsnitt 183 minuter per dag åt konsumtion av elektronisk media – och 79 procent av dem har tillgång till en surfplatta visar en undersökning som SVT har låtit göra.

- Tittarbeteendet bland småbarnen har förändrats. Väldigt många använder inte längre tv-apparaten på samma sätt som de gjorde för två år sedan, säger Barnkanalens chef Safa Safiyari.

Barnens medievanor har påverkats mycket på senare tid. Från förra undersökningen som gjordes i juni 2013 hade 63% av alla småbarn i åldern 3–6 år tillgång till en surfplatta i hemmet. På nio månader hade siffran stigit till 79%.

Mikael Sterner

Mikael Sterner

- Vi tyckte det var väldigt höga siffror i fjol eftersom surfplattan är en ganska ny företeelse. Den har uppenbarligen påverkat barnens medievanor väldigt mycket, säger Mikael Sterner, analytiker på SVT Publik- och utbudsanalys.

Finns lite kunskap

Undersökningen Småbarnens medievanor 2014 genomfördes av TNS Sifo i mars och har nu sammanställts och analyserats av Publik- och utbudsanalys.

Nästa vår kommer det att göras en ny undersökning och man kommer årligen att följa barnens mediekonsumtion.

- Sådana här undersökningar är mycket betydelsefulla för oss eftersom det finns så lite kunskap att få tag i och utvecklingen går så snabbt framåt, säger Mikael Sterner.

Förändringen av barnens medievanor gäller inte bara Sverige, utan i hela Norden.

- Vi har mycket kontakt med de nordiska public service-bolagen och de ser samma utveckling där. Vi har gjort gemensamma undersökningar och kunnat jämföra, berättar Mikael Sterner.

Broadcast fortsatt starkt

Undersökningen visar också att broadcast-tv fortfarande är väldigt stort bland barnen. Ingen annan apparat används mer än tv:n.

- Undersökningen slår fast att SVT:s varumärken, som Barnkanalen, är starka men samtidigt pekar den på att surfplattan är en ny apparat och en allvarlig konkurrent till tv-apparaten om barnens tid, säger Mikael Sterner.

SVT satsar nu mycket resurser på att utveckla program som passar för de nya plattformarna.

Safa Safiyari

Safa Safiyari

- Ja, vi håller på att utveckla Bolibompa så att utbudet ska passa ännu bättre för de yngsta barnen. Och i den utvecklingen har surfplattan varit i fokus, berättar Safa Safiyari.

- Vi har också en hel del nytt under utveckling, exempelvis en ny satsning där gränsdragningen mellan spel, program och bok går samman, fortsätter han.

Hänger SVT:s barnprogram med i den tekniska utvecklingen?

- Ja det skulle jag säga, men det är en lång process. Det senaste året har vi lanserat nya Barnplay, appen för barnutbudet och en ny app som heter Lilla Aktuellt-kollen. Och i januari planerar vi för en ny småbarnssatsning, säger Safa Safiyari.

- Barnkanalens app har blivit väldigt uppskattad och bidragit till att antalet uppspelade minuter ökat. Men appen är framförallt en markering att vi finns närvarande där barnen befinner sig, fortsätter han.

Youtube är stort

Undersökningen visar också att Youtube är stort bland småbarnen. När de tittar på program/film/videoklipp i en smartphone väljer 61% av dem Youtube medan 13% väljer SVT Play.

- Vi blev överraskade för 1 ½ år när vi såg att så många småbarn tittar på Youtube, men nu bekräftas de siffrorna, säger Mikael Sterner.

74% ser Barnkanalen dagligen.

När ditt barn tittar på tv, vilken kanal tittar hen på? frågade man i undersökningen. 74% av barnen svarade Barnkanalen. (Illustration: Lasse Widlund)

83% ser på tv varje dag

Trots surfplattor och smartphones är ändå tv-apparaten nummer ett. Att titta på tv-kanaler i en tv-apparat är den aktivitet som 83% av barnen ägnar sig åt dagligen.

Näst populärast - att spela/leka/lära via nedladdad app på en surfplatta - gör 42% av småbarnen dagligen visar undersökningen.

SVT:s Barnkanalen är ohotat den kanal som barnen tittar oftast på i tv (74%), därefter Disney Junior (7%), Nick Junior (5%), Nickelodeon (4%) och Cartoon Network (3%). Utfallet är nästan identiskt med utfallet 2013.

48 minuter på Barnkanalen

Undersökningen visar också att småbarnen varje dag i genomsnitt spenderar 48 minuter på Barnkanalen och/eller Bolibompa på tv, 15 minuter på någon av SVT:s videotjänster on-line och 9 minuter på någon av SVT:s webbsajter för spel/lek/lärande.

Vilka stora utmaningar står SVT inför när det gäller småbarnen/barnen?

- Den största utmaningen framöver är hur vi ska nå de som aldrig använder SVT:s utbud för barn. Varför tittar de inte på oss? Vilka är de? Och hur når vi dem? säger Safa Safiyari.

255.7e579538141efd9723d287d_6d6172696b612e697265626c6164407376742e7365
Pernilla Ståhl

4 gillar detta

Prenumerera


Prenumerera på Vipåtv:s nyhetsbrev här:
Namn
E-postadress

Vipåtv

SVT:s interna nyhetstidning sedan 1991.

Webbadress: vipatv.svt.se

Twitter: @svt_vipatv

Adress: Vipåtv, SVT, KH-BVP

105 10 Stockholm

Kontakt

Redaktör: Charlotta Lambertz

E-post: vipatv@svt.se

Ansvarig utgivare: Sabina Rasiwala, kommunikationsdirektör