19 november

| Interntidning för Sveriges Television

  • Meny

Publicerad 22 september 2014 14:16 - Uppdaterad 26 september 2014 10:06

”Hoppas klara förändringen utan uppsägningar”

Förhandlingarna gällande bemanningen av den nya regionala nyhetsorganisationen startade i slutet av förra veckan och fortsätter denna vecka.

– Jag hoppas att vi kan klara denna mycket omfattande förändring helt utan uppsägningar, säger Journalistklubbens ordförande Petteri Karttunen.

För att öka den journalistiska bevakningen av Sverige tog SVT:s ledning i februari beslut om en ny utsändningsstruktur och en ny organisation. Bland annat ska 30-talet tjänster, som idag är kopplade till utsändning, bli journalistjobb i stället. Antalet orter med SVT-redaktioner ska öka från 27 till 33.

Antalet regionala nyhetssändningar ökar från 11 till 21 och får också nya namn i huvudsak kopplade till länsnamn. Södertälje och Helsingborg blir editioner till SVT Nyheter Stockholm respektive Skåne.

Charlotte Celsing (foto: Johan Everljung)

Charlotte Celsing

– Förhandlingarna nu gäller konsekvenserna för varje enskild medarbetare av beslutet i februari, säger Charlotte Celsing, HR-chef på Nyhetsdivisionen.

385 tjänster

Förhandlingarna inleddes i Luleå, Göteborg och Malmö i förra veckan och fortsätter nu under veckan på olika SVT-orter. Totalt handlar det om 385 tjänster.

– Förändringen handlar ytterst om att SVT ska komma tittarna närmare och bli bättre på att skildra det lokala samhället, såväl i TV som online. Vi måste bli angelägna för fler, säger Christina Ågren, programchef för regionala nyheter och minoriteter.

Omfördelning av personal

För att frigöra resurser till fler sändningar, inslag och webbpubliceringar krävs en omfattande omfördelning av personal. Rollen som fotoredigerare/ sändningsproducenter försvinner och ersätts av en ny och mer specialiserad roll, produktionskoordinator. De fotoredigerare/sändningsproducenter som inte blir produktionskoordinatorer och är kvar i den nya organisationen, erbjuds utbildning för att få möjlighet att kompetensväxla och bli nyhetsreportrar.

Christina Ågren

Christina Ågren

– Sammanlagt blir det ungefär 40 nya journalisttjänster i den nya organisationen. Så snart vi är klara med förhandlingarna kommer vi att påbörja nyrekrytering, säger Christina Ågren.

Karlstad och Luleå

På vissa orter blir det en ganska kraftig utbyggnad, exempelvis i Eskilstuna. Och förstås i Södertälje och Helsingborg som får helt nya egna regionala nyheter. Medan personalbehovet minskar på andra orter.

De SVT-orter där personalen minskar betydligt är Karlstad och Luleå. Dessa orter ska inte längre ha utsändande personal. I Karlstad t ex finns det idag 30 tjänster som ska bli 22 i den nya organisationen.

– I Karlstad såg det från början ut som om det inte skulle gå att undvika uppsägningar men nu har de flesta berörda där valt att ta avgångsvederlag, säger Charlotte Celsing. Sammanlagt i hela regionalorganisationen har ett 20-tal av alla de medarbetare som skulle behövt börja arbeta i nya funktioner valt att sluta med avgångsvederlag.

Men hur kan det ens bli aktuellt med uppsägningar i en organisation som inte ska minska utan i stället öka med sju personer (de nya journalisttjänster som ledningen tillförde i februari)?

– Det är först när någon som är övertalig tackat nej till ett omplaceringserbjudande som det kan bli fråga om uppsägning, förklarar Charlotte Celsing.

Petteri Karttunen

Petteri Karttunen

Kurser och utbildningar

Under senhösten och vintern drar en intensiv period av kurser och utbildningar i gång för att kompetensutveckla, kompetenshöja och kompetensväxla personalen. Först ut är fotoutbildning för alla reportrar, därefter kommer en stor satsning på redaktörer och på sändningsproducenter/ fotografredigerare som ska bli nyhetsreportrar

– Det är en mycket stor del av personalen som helt eller delvis kommer att byta funktion och det blir en stor utmaning för många att klara av sina nya uppgifter, tror Charlotte Celsing.

Lång oviss väntan

Från fackens sida är man glad över att uppsägningar undviks, samtidigt som man beklagar att det varit en lång oviss väntan för de berörda.

Gun Karlsson

Gun Karlsson

– Många har gått och varit spända inför framtiden och kanske oroat sig för om de skulle ha kvar något jobb efter jul. Jag tror också att en del av dem som nu valt att ta avgångsvederlag allra helst skulle ha velat jobba kvar, säger Gun Karlsson på Unionen.

Facken kritiska

Facken är också kritiska till att organisationen nu utarbetas i detalj utan att det finns ett färdigt programuppdrag.

– Visst, det är kanske klart hur mycket vi ska sända och när, men hur inslagen ska göras, vilket tilltalet ska vara och vilka resurser det kräver är ännu oklart, menar Gun Karlsson.

HR-chefen Charlotte Celsing är mycket nöjd med hur arbetet hittills gått med att bemanna den nya organisationen.

Konstruktiv dialog

– Dialogen med facken upplever jag har varit väldigt tät och konstruktiv och från företagets sida är vi väldigt angelägna om att göra den här svåra processen så bra och smidig som möjligt för alla inblandade.

Journalistklubbens Petteri Karttunen är på det stora hela nöjd med processen och förhandlingarna så här långt.

– Jag tror SVT tagit lärdom av hur företaget hanterade de stora nedskärningarna 2008 då vi fackförbund väckte förhandling i flera fall av turordningsbrott och SVT bland annat förlorade i arbetsdomstolen för att felaktigt sagt upp en medlem i Malmö. 

247.e602927b0367954b71afe602927b0367

1 gillar detta

Prenumerera


Prenumerera på Vipåtv:s nyhetsbrev här:
Namn
E-postadress

Vipåtv

SVT:s interna nyhetstidning sedan 1991.

Webbadress: vipatv.svt.se

Twitter: @svt_vipatv

Adress: Vipåtv, SVT, KH-BVP

105 10 Stockholm

Kontakt

Redaktör: Charlotta Lambertz

E-post: vipatv@svt.se

Ansvarig utgivare: Sabina Rasiwala, kommunikationsdirektör