13 november

| Interntidning för Sveriges Television

  • Meny

Publicerad 3 september 2014 07:00 - Uppdaterad 8 september 2014 16:55

Facken: "Vi är kritiska till hur rekryteringen går till"

Under hösten ska SVT anställa elva redaktionschefer med placering runt om i landet. I dagarna går ansökningstiden ut men facket är kritiskt mot att de inte har haft något inflytande i rekryteringsprocessen. 

Det kommer, hävdar Olov Carlsson, chef för SVT:s nyhetsdivision.

SVT:s regionala organisation är på väg att stöpas om. Flera orter kommer att få egna redaktionschefer, samtidigt har några av personerna som tidigare har uppburit titeln nu klättrat ett pinnhål upp och blivit nyhetschefer. 

Förändringarna medför att totalt elva nya chefer måste utses. Ansökningstiden går ut den 6 september, därefter börjar en lång intern process för att välja ut dem som ska få jobben.

"SVT vill inte ha med oss på tåget"

Petteri Karttunen

Petteri Karttunen

– Vi är kritiska till hur rekryteringen går till, säger Petteri Karttunen, ordförande för Journalistklubben på SVT. 

Enligt honom har facket inte haft något att säga till om. Varken om vilka kriterier som ska styra urvalet eller vilken roll de nya cheferna ska ha. 

– Det är tydligt att SVT inte vill ha oss med på tåget, de anser att de själva vet bäst, menar han även om han i nästa andetag medger att påstående är lite hårddraget.

– Det är mer en beskrivning av en känsla än ett absolut faktum. 

Enkät om processen

För att få veta vad SVT:s lokala fackombud anser i frågan skickade Journalistklubben på försommaren ut en enkät med frågor om vad som har varit bra och vad som har varit mindre bra i den pågående processen. 

Nio av elva klubbsektioner svarade. Bilden som framträder är tydlig; det finns ett allmänt missnöje på SVT:s lokala redaktioner. Både när det gäller den aktuella rekryteringen och i en mer övergripande mening när det gäller medarbetares möjlighet att påverka chefstillsättningar. 

– SVT:s ledning säger att de vill att vi ska ha inflytande, men de har ingen plan för hur detta ska gå till. 

Enligt Petteri Karttunen borde SVT:s ledning lära av bolagets egen ordförande Anna-Karin Celsing.

– Hon visade prov på stort mod när hon bjöd in alla medarbetare att komma med förslag och inspel i frågan om vem som ska bli ny vd. Om det går på den nivån borde det inte vara så svårt när det gäller att hitta lokala chefer. 

Påverka mer direkt

Gun Karlsson

Gun Karlsson

Kritiken kommer inte bara från Journalistklubben.

– Vi står på samma sida även om vi inte har valt att gå ut offentligt med våra synpunkter. Vi försöker påverka mer direkt istället, säger Gun Karlsson på Unionen.

Både Petteri Karttunen och Gun Karlsson menar att en bra rekryteringsprocess med stort inflytande för medarbetare gynnar alla, inte minst de nya cheferna.

– En transparent process ger dem bättre förutsättningar att lyckas. Inte minst på mindre arbetsplatser där man jobbar tätt ihop, hävdar de båda fackrepresentanterna.

Starka publicister?

Hans Gustafsson

Hans Gustafsson

De får även stöd av Hans Gustafsson, Journalistklubbens sektionsordförande vid SVT Umeå.

– Vi var kritiska redan när nyhetscheferna i den nya regionala organisationen utsågs. Och inte bara i frågan om vilka personer som ska anställas utan även vilken roll de ska ha. Frågan är om SVT vill ha starka publicister eller om de ska vara socialt kompetenta och beslutsmässiga som chefer?

Risken med en sluten process är, menar Hans Gustavsson, att SVT anställer personer som de blivande medarbetarna på förhand vet inte kommer att klara sitt jobb.

– Vi borde åtminstone få vara med när det är dags att intervjua de slutgiltiga kandidaterna. Problemet med sekretess är inte så stort som företagsledningen hävdar, vi är vana att hantera känsliga uppgifter.

Kommer att få inflytande

Olov Carlsson

Olov Carlsson

Olov Carlsson, chef för Nyhetsdivisionen på SVT, säger att personalen kommer att få inflytande. Både när det gäller processen och om de kriterier som styr valet av nya chefer. 

– Vi vill ha öppenhet om allt utom om vilka individer som söker. Det blir problematiskt, framförallt på mindre orter, om vi inte kan garantera absolut sekretess i namnfrågan. Klarar vi inte det är det stor risk att många bra kandidater inte kommer att vilja söka jobb hos oss. Vi har också uppmanat facken att komma med inspel på kriterier och vilka egenskaper som är viktiga. Självklart tar vi också emot förslag på namn, vilket också kommunicerats. 

Om de vill ställa upp

Enligt Olov Carlsson kommer de fackliga representanterna få tillfälle att träffa kandidater, men först när det bara är ett fåtal kvar.

– Men det bygger på att kandidaterna själva vill ställa upp på ett möte. Vi måste vara medvetna om att en del av dem som vi vill ska söka, har chefspositioner hos andra. Jag litar fullständigt på att våra fackliga är professionella, men bara en liten misstanke om att enskilda namn kan läcka kan vara för mycket. 

Olov Carlsson är samtidigt tydlig med att det i slutändan är ledningen, i egenskap av arbetsgivare, som bestämmer vem som ska anställas.

247.e602927b0367954b71afe602927b0367

2 gillar detta

Prenumerera


Prenumerera på Vipåtv:s nyhetsbrev här:
Namn
E-postadress

Vipåtv

SVT:s interna nyhetstidning sedan 1991.

Webbadress: vipatv.svt.se

Twitter: @svt_vipatv

Adress: Vipåtv, SVT, KH-BVP

105 10 Stockholm

Kontakt

Redaktör: Charlotta Lambertz

E-post: vipatv@svt.se

Ansvarig utgivare: Sabina Rasiwala, kommunikationsdirektör