10 december

| Interntidning för Sveriges Television

  • Meny

Publicerad 1 september 2014 17:08 - Uppdaterad 4 september 2014 11:28

SVT kritiserar Kulturdepartementets utredning

I samband med behandlingen av propositionen om Lättläst framtid så gav riksdagen regeringen i uppdrag att utreda om tidningen 8 SIDOR skulle kunna ha en framtid inom ramen för ett public service-uppdrag.

Kulturdepartementet har utrett frågan och kommit fram till att det är oförenligt med public service-uppdraget. Men SVT anser att utredningen är undermålig.

8 SIDOR

8 SIDOR

SVT skriver i sitt remissvar att ”SVT konstaterar att promerorian huvudsakligen genomförts utan kontakter med berörda intressenter och sakkunniga. SVT har inte deltagit eller varit konsulterat i framtagandet av promemorian”.

- Den promemoria som skrevs under sommaren har endast haft fokus på frågan om en utgivning av papperstidningen 8 SIDOR. Det anser vi vara ett för snävt perspektiv, inte minst i den digitala omvandling media befinner sig i, säger strategichef Jimmy Ahlstrand.

Fördelar och nackdelar

Utredningen behandlar inte frågan om vilka fördelar och nackdelar det skulle kunna ha att förlägga verksamheten i ett större redaktionellt sammanhang. Printprodukten skulle kunna tas fram av Myndigheten för tillgängliga medier, på samma sätt som myndigheten idag skapar taltidningar från tryckta produkter, menar han.

- Det är lätt att se att verksamheten ligger nära den journalistiska oberoende verksamhet vi redan bedriver och vi har erbjudit oss att delta i en fortsatt diskussion för att hitta en lösning på hur de behövande ska kunna få tillgång till en oberoende och kvalitativ nyhetstjänst som de behöver för att delta i demokratin, säger Jimmy Ahlstrand.

Journalistförbundet kritisk

Journalistförbundet är ännu mer kritisk till utredningen: "Kulturdepartementet har gjort en mycket snäv tolkning av riksdagens tillkännagivande om att tidningen 8 SIDOR:s framtid inom ramen för ett public service-uppdrag skulle utredas och kommit till den ganska självklara slutsatsen att utgivning av tidningen inte är förenligt ned nuvarande reglering av public service-verksamheten. Vi konstaterar därför bara att den utredning som riksdagen önskat knappast är genomförd."

Sista dagen för remissvar var 31 augusti.

247.e602927b0367954b71afe602927b0367

0 gillar detta

Prenumerera


Prenumerera på Vipåtv:s nyhetsbrev här:
Namn
E-postadress

Vipåtv

SVT:s interna nyhetstidning sedan 1991.

Webbadress: vipatv.svt.se

Twitter: @svt_vipatv

Adress: Vipåtv, SVT, KH-BVP

105 10 Stockholm

Kontakt

Redaktör: Charlotta Lambertz

E-post: vipatv@svt.se

Ansvarig utgivare: Sabina Rasiwala, kommunikationsdirektör