15 november

| Interntidning för Sveriges Television

  • Meny
TV-huset i Stockholm

Vad ska hända med TV-huset och Kontorshuset i Stockholm? (foto: Bertil Ericson/TT)

Publicerad 11 augusti 2014 07:00 - Uppdaterad 13 augusti 2014 15:19

Riva, bygga nytt eller flytta?

Något måste göras åt SVT:s lokaler i Stockholm. Frågan är bara vad?

Ett alternativ är att riva TV-huset för att ge plats åt bostäder som i sin tur finansierar ett nytt och mer funktionellt hus. Ett annat att bygga om huset.

Under hösten ska konsulter börja presentera mer detaljerade förslag.

Carl Andersson

Carl Andersson

Idag har nästan alla SVT:s produktionsorter nya lokaler, anpassade efter både bemanning och tekniska behov. Undantaget är Stockholm som huserar i lokaler som inte längre håller måttet. Varken när det gäller storlek, arbetsmiljö eller för att hantera de krav som modern tv-produktion ställer.

Både TV-huset och Kontorshuset är dessutom hårt slitna, men i väntan på ett beslut om vad som ska hända dem är det inte någon som vill göra några större renoveringar. Underhållet har därmed blivit alltmer eftersatt.

– Lokalerna måste åtgärdas så snart som möjligt. Men det räcker inte att rusta upp dem, de måste anpassas till en verklighet som ser helt annorlunda ut idag än när de en gång togs i bruk, säger Carl Andersson, projektledare för tv-husprojektet.

Kontorshuset i Stockholm är slitet och i behov av renovering. (foto: SVT Bild)

Två huvudförslag

Efter en första konsultrapport har två huvudförslag utkristalliserats.

Det ena är att sälja Kontorshuset och använda pengarna till att bygga om TV-huset. Intäkterna skulle, mellan tumme och pekfinger, kunna räcka till att finansiera halva ombyggnaden.

Mer exakta ekonomiska beräkningar dröjer. Dessutom är det oklart om hur stor del av försäljningssumman som SVT kommer att få. Fastigheten ägs idag av SRF, de tre public service-företagens gemensamma förvaltningsbolag, vilket gör att intäkten förmodligen måste delas rättvist mellan de tre bolagen. Dessutom försvinner en hel del pengar tack vara att SVT inte kan göra avdrag för moms.

– Den överskjutande summan måste vi låna upp.

Ett ombyggt tv-hus skulle bli hyggligt funktionellt men inte helt anpassat efter dagens eller morgondagens krav.

– Däremot kommer vi inte att få råd att åtgärda varken husets ventilationssystem eller kylbehov. Det som ändå talar för lösningen är att vi skulle rå över den helt på egen hand. Vi behöver inte heller någon nya stadsplan och förslaget som helhet innebär en ganska liten ekonomisk risk för företaget.

TV-huset

Ett alternativ är att riva TV-huset och sälja byggrätter för 1000 bostäder. (foto: SVT Bild)

1000 bostäder

Det andra alternativet är mer genomgripande; riv hela TV-huset och sälj byggrätter för 1000 bostäder på marken. Ersätt samtidigt Kontorshuset med ett nytt högre hus som rymmer all den verksamhet som SVT bedriver i Stockholm.

– Alla experter vi hittills har tillfrågat förordar den senare lösningen. De menar att en ombyggnad av det befintliga tv-huset inte kommer att bli helt lyckad.

Även ett tredje förslag har varit uppe till diskussion. Det är att helt enkelt att ta allt pick och pack och flytta någon helt annanstans. Det är ett förslag som bland annat Eva Hamilton har avvisat eftersom hon anser att den nuvarande lösningen, där alla public service-bolagen är samlade på ett och samma ställe, är att föredra.

Uteslutet alternativ

Det fjärde möjliga alternativet, att inte göra några större förändringar alls, bedöms som helt uteslutet. Både Radiohuset och SVT:s båda hus är alltför slitna för att det skulle fungera i längden.

Hittills har det funnit en del delade meningar mellan framförallt SVT och SR om vad som är lämpligast att göra, men även om hur intäkterna från en eventuell försäljning ska fördelas.

– Trots skilda åsikter finns det inga sura miner mellan bolagen. Radion har sin egna legitima intressen att ta hänsyn till.

För att komma vidare och hitta en lösning som passar både SVT, SR och UR, ska nya konsulttjänster upphandlas. Förhoppningsvis ska de kunna börja jobba i september för att sedan presentera en första delrapport i slutet av oktober.

Motionshallen stängs

Oberoende av vilket alternativ som blir verklighet kommer det att bli lång och besvärlig tid för alla som jobbar i husen. Bland annat kommer motionshallen och restaurangen att vara stängda periodvis.

– Vi måste även titta över skalskyddet och lösa en mängd andra komplicerade frågor. Det är bara att inse att ett så här komplicerat bygge även innebär att antalet produktionsstörningar och driftavbrott kommer att öka, menar Carl Andersson.

Och det kommer att ta tid innan allt är klart. Tiden från beslut till färdigt hus beräknas till fem år. Förutsatt att det inte behövs en ny stadsplan. Skulle det bli fallet kommer inflyttningen att förskjutas ytterligare tre år.

Att SVT ska få en ny vd under hösten bör dock inte påverka tiden för beslut. Det kommer inte att finnas något färdigt beslutsunderlag innan den nya chefen har hunnit bli varm i kläderna.

247.e602927b0367954b71afe602927b0367

5 gillar detta

Prenumerera


Prenumerera på Vipåtv:s nyhetsbrev här:
Namn
E-postadress

Vipåtv

SVT:s interna nyhetstidning sedan 1991.

Webbadress: vipatv.svt.se

Twitter: @svt_vipatv

Adress: Vipåtv, SVT, KH-BVP

105 10 Stockholm

Kontakt

Redaktör: Charlotta Lambertz

E-post: vipatv@svt.se

Ansvarig utgivare: Sabina Rasiwala, kommunikationsdirektör