15 december

| Interntidning för Sveriges Television

  • Meny
Annie Thorell

– En arbetsplats fungerar bättre om det är en jämn könsfördelning, det får både kvinnor och män att trivas på jobbet, menade Annie Thorell. (foto: Per Westergård)

Publicerad 30 juli 2014 08:55 - Uppdaterad 11 augusti 2014 11:03

SVT har jämn könsfördelning – men inte överallt

Hur ska man få fler kvinnor att söka jobb som utvecklare på SVTi?

Enligt Annie Thorell på konsultföretaget Netlight handlar det om att vi måste prata mer om jämställdhet och leta efter tjejer i andra nätverk än de som utnyttjas idag.

Vinsten blir en trevligare arbetsplats som har bättre förutsättningar att skapa tjänster som passar alla.

SVT har, sett till hela företaget, en ovanligt jämn könsfördelning. Men det är inte lika bra överallt. Fördelat på åldrar är män överrepresenterade bland de äldre och kvinnor bland de yngre.

Framförallt finns skillnader mellan avdelningar.

Det finns idag 17 enkönade arbetsgrupper på företaget, framförallt är det på tekniksidan som männen dominerar. Motsvarande kvinnoyrken är assistenter och koordinatörer.

Män i klar majoritet

Bland utvecklarna på SVTi är männen i klar majoritet. För att motverka den skevheten bjöd Mats Liljengren, Platform Development Manager på SVTi, in till en föreläsning tidigare i år.

Annie Thorell

Annie Thorell

Talare var Annie Thorell från konsultfirman Netlight, ett snabbväxande teknikföretag som av ren överlevnadsinstinkt har börjat jobba medvetet med jämställdhetsfrågor.

– En arbetsplats fungerar bättre om det är en jämn könsfördelning, det får både kvinnor och män att trivas på jobbet, menade Annie Thorell.

Det är dock inte bara en fråga om att de anställda ska ha det bra. Den som ska utveckla tjänster för olika grupper måste göra det med så många infallsvinklar som möjligt.

Inte lika nöjda

Den direkta orsaken till att konsultföretaget Netlight började jobba med jämställdhetsfrågor var att i samma takt som de anställde allt fler minskade andelen kvinnor. Det resulterade i att de som redan fanns på arbetsplatsen inte längre var lika nöjda med sitt arbete.

– Det blev helt enkelt en strategisk fråga, om vi skulle kunna fortsätta vara ett framgångsrikt företag måste könsfördelningen bli jämnare.

Från 11 – 25 procent

När Netlight började arbeta med jämställdhet var 11 procent av de anställda kvinnor.

– Tack vare ett målmedvetet arbete är nu var fjärde person som vi anställer en tjej. Det är en bit på väg men vi är absolut inte i mål. För att en person som tillhör en minoritetsgrupp inte alltid ska ses som en representant för sin grupp måste andelen upp till mellan 30 - 40 procent. Först då behöver man bara ta ansvar för sig själv. Eventuella misstag som jag gör beskrivs då inte längre som; typiskt tjejer, säger hon.

Happenings

Annie Thorell gav ett antal generella råd till de 30-talet personer från både SVTi och SVT:s tekniska enhet som fanns i publiken.

– Viktigast är att vi börjar prata om jämställdhet och om dess strategiska betydelse. Men det ska vara roligt, ordna gärna fester och happenings på temat jämlikhet.

Lika viktigt är att alla på företaget börjar leta vid sidan av de egna nätverken när det är dags att rekrytera ny personal.

– Om ni bara letar efter nya medarbetare i era vanliga cirklar kommer alla de ni anställer att likna er själva.

Sänka kompetenskraven?

En återkommande fråga när jämställdhet diskuteras är om vi ska sänka kompetenskraven för att få in fler kvinnor. Det är ett resonemang som Annie Thorell säger sig inte förstå.

– Hur kreativa är vi om alla är stöpta i samma form? Med en bredare erfarenhet blir det lättare att utveckla de tjänster och produkter som våra kunder efterfrågar.

Att det är svårt att anställa kvinnor i teknikföretag har även ett mer grundläggande skäl. De är helt enkelt för få på de tekniska utbildningarna.

– Vi måste därför hjälpas åt att få fler tjejer att söker sig till de tekniska universiteten.

Enligt Mats Liljengren är jämlikhetstanken central för SVT, problemet är att det ibland har saknats en strategi för hur man ska nå dit inom alla delar av företaget.

– Ska vi kunna utveckla fungerande tjänster för alla i Sverige måste vi även se till att alla olika grupper finns representerade i arbetslaget.


Fakta - jämlikhet på SVT

SVT har idag 2100 anställda. 57 procent av dessa är män. Att kvinnorna är något färre beror på att männen är tydligt överrepresenterade bland de äldre. Det omvända förhållandet gäller bland yngre visstidsanställda, där går det nästan två kvinnor på en man.

När SVT senast granskade chefslöner 2011 konstaterade man att kvinnor hade något lägre lön jämfört med sina manliga kollegor. Detta förklarades med att SVT under året anställt många unga kvinnliga chefer och att de på grund av kortare erfarenhet i chefsyrket har lägre lön. Däremot är medellönen för alla kvinnor på SVT aningen högre än för män.

Totalt finns det 184 chefer på företaget, exakt hälften av dessa är män. Även i företagsledningen är jämlikheten absolut.

Det är inte lika jämställt överallt. Fortfarande finns det manliga domäner inom företaget. Framförallt på tekniksidan och bland webbutvecklare.

247.e602927b0367954b71afe602927b0367

3 gillar detta

Prenumerera


Prenumerera på Vipåtv:s nyhetsbrev här:
Namn
E-postadress

Vipåtv

SVT:s interna nyhetstidning sedan 1991.

Webbadress: vipatv.svt.se

Twitter: @svt_vipatv

Adress: Vipåtv, SVT, KH-BVP

105 10 Stockholm

Kontakt

Redaktör: Charlotta Lambertz

E-post: vipatv@svt.se

Ansvarig utgivare: Sabina Rasiwala, kommunikationsdirektör