9 december

| Interntidning för Sveriges Television

  • Meny
Mediebarometern

Allt färre tar del av nyheter genom de traditionella medierna. 35 procent av 15-24-åringarna uppger att de dagligen hämtar nyheter från Facebook, bloggar, Twitter och andra sociala medier. (foto: Luca Bruno/TT)

Publicerad 24 juni 2014 12:02 - Uppdaterad 25 juni 2014 15:20

De digitala klyftorna ökar visar Mediebarometern

Allt mer tid ägnas åt medier på nätet, men samtidigt ökar de digitala klyftorna. Det visar Nordicoms Mediebarometern för 2013, som presenterades idag. Sedan 35 år tillbaka görs årligen en studie av svenskarnas medievanor.

Allt mer tid läggs på såväl traditionella medier (t ex tidningar,  tv, radio) som sociala medier (sociala nätverk, chattar, bloggar etc) och för första gången på flera år ökar den totala medietiden i befolkningen till i genomsnitt 6 timmar och 18 minuter per dag.

Att tillgången på smartphones har ökat kraftigt de senaste tre åren, från 14 till 67 procent, är säkert en bidragande orsak. Bland kvinnor och män under 45 år har 90 procent tillgång till en smartphone.

Utbildningsnivåer

Samtidigt växer digitala klyftor fram, främst mellan olika utbildningsnivåer. Mediebarometern visar att klyftorna är påfallande mellan låg- och högutbildade vad gäller tillgången till såväl smartphone och surfplatta som bärbar dator och märks i all medieanvändning på nätet, vilket förstärker klyftorna vad gäller t ex inhämtande av information och deltagande i samhällslivet.

- Ett som är säkert är att en medie- och kommunikationskultur som genomgår så stora förändringar som nu kräver mycket medie- och informationskunniga medborgare med ett kritiskt öga, säger professor Ulla Carlsson i Nordicoms pressmeddelande.

Enkelt undvika nyhetersmedier

Jesper Strömbäck, professor i journalistik och medie- och kommunikationsvetenskap, reflekterar kring Mediebarometerns resultat:

- För de som är intresserade av politik och samhälle har möjligheterna att hitta nyheter och kvalificerad journalistik aldrig varit större, och många drar nytta av det genom att öka sin nyhetskonsumtion. För de som saknar intresse av politik och samhälle har det samtidigt aldrig varit enklare att mer eller mindre helt undvika olika nyhetsmedier.

83 procent tittar på tv

Mediebarometern för 2013 visar att en genomsnittlig dag tittar 83 procent av befolkningen på tv och så har det varit i stort sett de senaste tio åren.

Tittandet på någon play-kanal är dagligen 6 procent – samma nivå som de tre senaste åren. På veckobasis är siffran högre. 33 procent av svenska folket har någon gång under en vecka tittat på en play-kanal. Högst är tittandet bland 25-44-åringarna: 47 procent.

Nyhetstittandet har sjunkit

Nyhetsprogrammen är den kategori av program som flest tittar på, men det har minskat kraftigt sedan början på 2000-talet. Då tittade 55 procent av befolkningen dagligen på nyheter på tv. Idag är den siffran 37 procent. Bland ungdomar har det under samma period sjunkit från 30 procent till 11 procent.

Under samma tidsperiod, från början av 2000-talet till 2013 sjönk också andel läsare av en pappersmorgontidning från 72 procent till 52 procent. Läsning av morgontidning på Internet är inte särskilt högt visar rapporten, bara 8 procent. 6 procent läser på webben och 2 procent läser morgontidning via en app.

77 procent använder Internet

77 procent av befolkningen använder Internet en genomsnittlig dag. Och det gäller både om man använder det på arbetet eller av privat karaktär.

Användningen av sociala medier är vanligare än användningen av traditionella medier på nätet, 47 respektive 32 procent. Bland 25-44-åringarna ägnar sig 84 procent åt sociala medier varje dag.

25- 44-åringarna söker sig till de traditionella mediernas sajter i högre utsträckning än andra grupper. Även högutbildade tar del av de traditionella medierna på nätet i betydligt högre utsträckning, 40 procent, än lågutbildade, 18 procent.

Samma mönster upprepas vad gäller sociala medier. Otvivelaktigt handlar det här om en digital klyfta – som snarare har ökat än minskat.

Nyheter från sociala medier

En följd av en mer differentierad medieanvändning är att allt färre tar del av nyheter i våra traditionella medier, skriver man i rapporten. ”Nyhet får en betydligt bredare betydelse än tidigare, då man hämtade sina nyheter från tv eller dagstidningar. Förutom dagstidningarnas webbsajter framstår Facebook idag som en viktig nyhetskanal för de unga".

35 procent av 15-24-åringarna uppger att de dagligen hämtar nyheter från Facebook, bloggar, Twitter och andra sociala medier.


Nordicoms Mediebarometer görs i samarbete med Dagens Nyheter, Göteborgs-Posten, .SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur), Sveriges Radio, Sveriges Television och  Utbildningsradion


Fakta:

Mediebarometern genomfördes första gången 1979 och har sedan dess varje år undersökt hur svenska folket tagit del av olika medier.

2013 telefonintervjuades nära 5 000 personer i åldern 9 – 79 år.

247.e602927b0367954b71afe602927b0367

2 gillar detta

Prenumerera


Prenumerera på Vipåtv:s nyhetsbrev här:
Namn
E-postadress

Vipåtv

SVT:s interna nyhetstidning sedan 1991.

Webbadress: vipatv.svt.se

Twitter: @svt_vipatv

Adress: Vipåtv, SVT, KH-BVP

105 10 Stockholm

Kontakt

Redaktör: Charlotta Lambertz

E-post: vipatv@svt.se

Ansvarig utgivare: Sabina Rasiwala, kommunikationsdirektör