19 november

| Interntidning för Sveriges Television

  • Meny

Publicerad 10 juni 2014 13:01 - Uppdaterad 12 juni 2014 08:41

”För lite nyheter och kulturella program för unga”

Granskningsnämnden har lämnat den årliga bedömningen av public service-bolagens redovisningar till Kulturdepartementet. Nämnden anser att SVT i huvudsak har uppfyllt sina public service-uppdrag år 2013.

Men det finns några områden där man inte tycker att SVT uppfyllt sitt uppdrag. Dels har SVT för få nyheter samt kulturella och konstnärliga upplevelser för äldre ungdomar menar nämnden, och dels har SVT sänt för få program för barn och unga på romani chib.

Det är ytterligare tre områden där Granskningnämnden inte anser att SVT uppfyllt public service-uppdraget, nämligen:

  • SVT har inte uppfyllt kravet på särställning för meänkieli och romani chib i programverksamheten.
  • SVT har inte nått målet att texta alla program på svenska.
  • SVT har inte uppfyllt kravet på att den andel av allmänproduktionen i rikssändningarna som produceras utanför Stockholm ska uppgå till minst 55 procent.

Den period som Granskningsnämnden har bedömt är det sista året i tillståndsperioden som sträckte sig mellan 2010 och 2013. Granskningsnämnden har under perioden ansett att programbolagen huvudsakligen har uppfyllt sina public service-uppdrag. Nämnden har fokuserat sin granskning på bland annat områdena spegling, barn och unga, tillgänglighet och minoritetsspråk.

Förbättring under perioden

De konstaterar att tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning har förbättrats under tillståndsperioden. SVT har ökat sin andel textade program på svenska från 50 procent år 2010 till 74 procent år 2013. Samtidigt har kravet i sändningstillståndet inneburit ett mål att samtliga program på svenska ska textas.

"Visat ambition"

Granskningsnämnden noterar att det skett en ökning av tv-utbudet på meänkieli och romani chib och att bolagen därmed visat en ambition att öka sina insatser. Eftersom antalet sändningstimmar i tv fortfarande är lågt anser nämnden även i årets bedömning att SVT inte kan anses ha uppfyllt kravet avseende de aktuella målgrupperna.

Nämnden noterar att de nu gällande sändningstillstånden stadgar att utbudet på de nationella minoritetsspråken ska öka årligen jämfört med år 2013 och att ökningen ska vara betydande.

Granskningsnämnden konstaterade vid bedömningen av 2012 års redovisning att SVT redovisade 56 timmar kultur/musik, 281 timmar fakta och 25 timmar nyheter för barn (3-11 år) och det ansåg Granskningsnämnden uppfyllde public service-kravet.

Fiktion och underhållning

Däremot ansåg nämnden inte att SVT hade levt upp till kravet på nyheter samt kulturella och konstnärliga upplevelser för ungdomar (12-19 år). Av SVT:s redovisning framgick att programutbudet för ungdomar dominerades av fiktion och underhållning. SVT:s utbud innefattade 38 sändningstimmar inom området fakta och 4 timmar kultur/musik. Sändningar för ungdomar inom området nyheter saknades ansåg Granskningsnämnden.

SVT uppger att under år 2013 sände man totalt 602 timmar nyproduktion (egen produktion, svenska produktionsutläggningar och svenska samproduktioner) varav 378 timmar var riktade till barn och 225 timmar till ungdomar. Vidare framgår att 343 av de timmarna klassificeras som egen produktion. Av dessa var 322 timmar riktade till barn 3–11 år och 21 timmar riktade till ungdomar 12–19 år.

Kostnadseffektivitet

Inför kommande period kommer Granskningsnämnden särskilt fokusera på följande områden:

  • Resursförbrukning, kostnadseffektivitet och produktivitet
  • Sidoverksamheter
  • Spegling
  • Barn och unga
  • Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning
  • Minoritetsspråk

Beslutsorgan

Granskningsnämnden för radio och tv är ett särskilt beslutsorgan inom Myndigheten för radio och tv. I nämndens uppgifter ingår bland annat att årligen i efterhand bedöma, utifrån redovisningar från SR, SVT och UR, om bolagen har uppfyllt sina public serviceuppdrag.

Fakta:

Granskningsnämnden för radio och tv är ett särskilt beslutsorgan inom Myndigheten för radio och tv. I nämndens uppgifter ingår bland annat att årligen i efterhand bedöma, utifrån redovisningar från SR, SVT och UR, om bolagen har uppfyllt sina public serviceuppdrag.

247.e602927b0367954b71afe602927b0367

0 gillar detta

Prenumerera


Prenumerera på Vipåtv:s nyhetsbrev här:
Namn
E-postadress

Vipåtv

SVT:s interna nyhetstidning sedan 1991.

Webbadress: vipatv.svt.se

Twitter: @svt_vipatv

Adress: Vipåtv, SVT, KH-BVP

105 10 Stockholm

Kontakt

Redaktör: Charlotta Lambertz

E-post: vipatv@svt.se

Ansvarig utgivare: Sabina Rasiwala, kommunikationsdirektör