13 november

| Interntidning för Sveriges Television

  • Meny

Som debattledare är man ena stunden sträng lejontämjare för att andra stunden vara den gode lyssnaren som släpper diskussionen fri. (Illustration: Lasse Widlund)

Publicerad 15 maj 2014 08:00 - Uppdaterad 19 maj 2014 09:50

SVT:s politiska debatter i fokus 

SVT:s politiska debatter har hamnat i fokus. Kritiker hävdar att politiker tillåts agera som papegojor istället för att avtvingas klara besked i sakfrågor.

– Hur en bra duell ska vara utformad är inte någon exakt vetenskap, menar Cecilia Gralde, programledare på Aktuellt och Agenda.

Enligt henne måste hon ena stunden vara den gode lyssnaren som släpper diskussionen fri och den andra stunden styra upp debatten så att den blir tydlig.

Många av SVT:s politiska debatter och dueller har en nerv och hetta som gör dem intressanta för publiken att ta del av.

– Bäst blir det när politikerna brinner för sin sak och att det finns tydliga ideologiska motsättningar mellan gästerna, menar Camilla Kvartoft som just nu är aktuell som programledare för programmet ”Toppkandidaterna”.

Angriper motståndaren

Mindre bra fungerar det, menar hon, när politiker har en strategi som bygger på att de ska angripa sina motståndare istället för att svara på frågor.

Eva Landahl (foto: Per Westergård)

Eva Landahl

Enligt Eva Landahl, som är huvudansvarig för SVT:s valbevakning under året, fungerar SVT:s partiledardebatter ofta riktigt bra.

– Svårare är det när två politiker som har mötts otaliga gånger i samma fråga ska debattera. De kan vara så trötta på varandras argument att debatterna lätt blir lite mekaniska. Ett annat problem med dueller är att politiker gärna kastar fram siffror och fakta som varken vi eller tittarna har någon möjlighet att kontrollera i stunden.

Fortsatt relevant

Robert Olsson

Robert Olsson

Robert Olsson, programdirektör för nyheter och samhälle, vill inte ta ett antal mindre lyckade debatter som intäkt för att allt ska göras om. Han menar att det är viktigare att fundera mer kring hela SVT:s politiska bevakning och hur den ska fortsätta att vara relevant för tittarna.

– Hur vi ska göra kan man alltid diskutera, några pratar om att vi måste väcka empati medan andra menar att vi måste ha en ökad lyhördhet. Det som förenar oss är att vi vill göra politiken begriplig.

Mer subjektiva programledare

Han är även inne på att SVT:s programledare måste få vara mer subjektiva än vad som har varit fallet hittills. Det ska vara möjligt för den som leder en debatt att ta plats och styra kombattanterna hårdare om det bidrar till att tydliggöra skillnader.

– När skillnaderna i sakfrågor blir mindre måste vi istället fokusera mer på partiers ideologi.

Cecilia Gralde

Aktuellts nyhetsankare Cecilia Gralde. (foto: Carl-Johan Söder)

Delade meningar

Vad som är en bra debatt råder det delade meningar om även bland tittarna och tv-kritiker. Något som får Cecilia Gralde på Aktuellt att lite torrt konstatera att det inte finns någon exakt vetenskap om vilken metod som fungerar bäst i en given situation.

– Det är alltid en balansgång mellan hur stor plats jag ska ta och när debatten ska vara fri. Det är inte heller något man alltid kan bestämma i förväg utan är ett val som vi ibland tvingas göra i studion.

Tillräckligt på fötterna

Det enda som är säkert är att varje debatt måste förberedas noga. Cecilia Gralde menar att programledaren i varje läge måste ha tillräckligt på fötterna för att kunna kräva svar från politiker som inte kan eller vill redovisa sin politik.

–  Det finns dock en gräns för hur många gånger jag kan upprepa en fråga, vill de inte svara måste jag ibland ge upp. Enda trösten är att även ett icke-svar kan vara klargörande, menar Camilla Kvartoft som ser sig som en dramaturg med uppgift att skapa en debatt som är både spännande och intressant och som tydliggör för tittaren vad politikerna vill.

Äkta samtal lockar

Per Andersson

Per Andersson

En av dem som vill förändra SVT:s dueller är Per Andersson på utbildningsföretaget Mediementorerna.

– Ett problem med politiker som upprepar sina argument om och om igen kan bli att tittarna väljer att byta kanal. De har helt enkelt blivit så ”översmarta” att de missar sina egna mål.

Per Andersson vill istället se debatter där politiker vågar möta sina motståndare i äkta samtal.

–  Om de vågade ha ärliga och uppriktigt samtal kring politiska tvisteämnen skulle jag som tittare känna mig inkluderad i diskussionen och bli mer intresserad av vad de har att säga.

Läs mer om SVT:s politiska debatter under fliken "Fördjupning" eller direkt via länkarna nedanför. Där finns fördjupande intervjuer med cheferna Eva Landahl, Robert Olsson och med programledarna Camilla Kvartoft och Cecilia Gralde. Där hittar du även mer om Per Anderssons förslag till förändringar.

Fakta:

Läs mer om SVT:s politiska debatter underfliken  "Fördjupning" här på Vipåtv. Där finns fördjupande intervjuer med cheferna Eva Landahl, Robert Olsson och med programledarna Camilla Kvartoft och Cecilia Gralde. Där hittar du även mer om Per Anderssons förslag till förändringar.

247.e602927b0367954b71afe602927b0367

2 gillar detta

Prenumerera


Prenumerera på Vipåtv:s nyhetsbrev här:
Namn
E-postadress

Vipåtv

SVT:s interna nyhetstidning sedan 1991.

Webbadress: vipatv.svt.se

Twitter: @svt_vipatv

Adress: Vipåtv, SVT, KH-BVP

105 10 Stockholm

Kontakt

Redaktör: Charlotta Lambertz

E-post: vipatv@svt.se

Ansvarig utgivare: Sabina Rasiwala, kommunikationsdirektör