19 november

| Interntidning för Sveriges Television

  • Meny

Publicerad 14 april 2014 09:54 - Uppdaterad 15 april 2014 16:02

Facklig träta om de otrygga jobben

Journalistklubbarna på SVT, SR och UR har i flera år stridit för att public service-företagen ska tillsvidareanställa fler.

Kampanjen fortsätter i år men nu är udden i lika hög grad riktad mot de fackliga syskonen Unionen och SACO.

– De har skrivit under ett avtal som ger SVT möjlighet att stapla anställningar på varandra i upp till tio år, säger Petteri Karttunen, ordförande för journalistklubben på SVT, med ilska i rösten.

Journalistklubbarna på public service-företagen har under flera år bedrivit en kampanj under parollen ”Vem tjänar på otrygga jobb”. I år lägger de till ytterligare ett par ord till sin slogan. Under årets kampanjdag, som gick av stapeln i början av april, var frågan därför; vem tjänar på ännu fler otrygga jobb.

Bakgrunden till den nya formuleringen är att Unionen och SACO har skrivit under ett avtal för de programanställda vid de tre företagen. En underskrift som journalistklubbarna anser bidrar till att fler kommer att få osäkra arbetsformer och det under betydligt längre tid jämfört med idag.

Petteri Karttunen

Petteri Karttunen, ordförande för journalistklubben på SVT

– Det nya avtalet innebär att Unionens och SACO:s medlemmar, men även alla som är oorganiserade, kan tvingas jobba i upp till tio år innan de måste erbjudas en tillsvidareanställning.

Journalistklubbarnas tidsberäkning bygger på att en person som följer det nya avtalet först kan arbeta ett år som vikarie, sedan fem år som programanställd och till sist en kombination av vikariat och allmän visstid under sammanlagt fyra av de fem kommande åren.

– Man kommer då i och för sig att vara inlasad men det är inte det samma som att ha verklig trygghet, menar Petteri Karttunen, ordförande för Journalistklubben på SVT.

Stapla anställningar

Samtidigt medger han att även Journalistförbundets avtal ger SVT rätt att på motsvarande sätt stapla anställningar på varandra under många år.

– Men inte lika länge och vi jobbar hårt för att begränsa möjligheten. Vi har dessutom i flera fall lyckats övertyga företaget om att personer som har jobbat länge åt SVT ska få en fast tjänst.

Under årets kampanjdag anordnade de tre journalistklubbarna möten och happenings på redaktioner från Kiruna i norr till Malmö i söder parallellt med aktiviteter på olika sociala medier.

– Det var roligt att så många är villiga att ta fajten för tryggare jobb. Och inte bara de som är närmast berörda, många av dem som redan har en tillsvidareanställning står på vår sida.

Vikariepoolen

Enligt Petteri Karttunen har journalistklubben idag ett bra samarbete med personalavdelningen på SVT och han säger sig uppskatta att fler har fått anställning i vikariepoolen.

– Däremot blir jag upprörd när våra fackliga systerorganisationer hugger oss i ryggen. Det är framförallt våra medlemmar som berörs och därför är det respektlöst av dem att skriva under ett avtal som går stick i stäv med vår syn på hur frågan ska hanteras.

Gun Karlsson

Gun Karlsson, ordförande för Unionen på SVT

Helt annan bild

Att sämjan mellan de fackliga organisationerna inte är på topp just nu är tydlig. När Gun Karlsson, som är ordförande för Unionen på SVT, ger sin syn på det avtal som hennes organisation har undertecknat blir bilden en helt annan.

– Vi förhåller oss bara till hur det ser ut i verkligheten och de omständigheter som våra medlemmar lever under. Med det nya avtalet kommer det att vara möjligt att få en acceptabel anställningstrygghet under flera år vilket gör att de kan börja planera sina liv vid sidan om arbetet.

Gun Karlsson säger sig ha ett stort stöd hos Unionens medlemmar. Under de senaste åren har många uttryckt ett önskemål om att få slippa den förtursrätt de har rätt till eftersom den inte ger någon verklig trygghet. Snarare bidrar den till att de riskerar att bli utkastade från företaget snabbare än vad som nu blir fallet.

"Angrepp gynnar bara arbetsgivaren"

– Att journalistklubbarna väljer att bedriva kampanj mot oss är jättetråkigt. Deras angrepp på oss gynnar bara arbetsgivaren, ingen annan. Det är medlemmarna och deras villkor vi ska kämpa för. Det gör vi bättre om vi agerar gemensamt än om vi slåss internt. Enda rimliga skälet till att de gör oss till sina motståndare är att de vill locka fler att bli medlemmar i Journalistförbundet.

HR-chef ställer sig frågande

Helène Sahlin

Helène Sahlin, HR-direktör

Även SVT:s HR-chef Helène Sahlin ställer sig frågande till journalistklubbarnas angrepp på Unionen och SACO.

– Det avtal vi har med journalisterna är även det generöst när det gäller möjligheten att visstidsanställa personal på programanställning.

– Syftet med anställningsformen är att berika public service-företagens utbud, säger Helène Sahlin, samtidigt som hon påpekar att SVT:s sändningstillstånd ställer krav på betydande extern medverkan.

"Tvingas till uppsägningar"

Hon menar även att företaget är väldigt noga med att följa intentionerna i avtalet, vilket har inneburit att antalet programanställningar inte har ökat under det senaste året.

– Jag ser inte att tillsvidareanställningar är ett alternativ. Det leder bara till att företaget tvingas till uppsägningar på grund av arbetsbrist, vilket skapar en stor otrygghet i hela organisationen och riskerar rasera såväl kompetens,- som jämställdhets- och mångfaldssatsningar. Sanningen är att vi inte kan tillsvidareanställa personer som vi vet att vi bara behöver under ett antal månader. Skulle vi göra det skulle våra licenspengar inte räcka till att producera program och då skulle SVT vara farligt ute.

247.e602927b0367954b71afe602927b0367

3 gillar detta

Prenumerera


Prenumerera på Vipåtv:s nyhetsbrev här:
Namn
E-postadress

Vipåtv

SVT:s interna nyhetstidning sedan 1991.

Webbadress: vipatv.svt.se

Twitter: @svt_vipatv

Adress: Vipåtv, SVT, KH-BVP

105 10 Stockholm

Kontakt

Redaktör: Charlotta Lambertz

E-post: vipatv@svt.se

Ansvarig utgivare: Sabina Rasiwala, kommunikationsdirektör