15 november

| Interntidning för Sveriges Television

  • Meny

Publicerad 8 april 2014 16:25 - Uppdaterad 15 april 2014 16:39

KU: Fler än 80 procent ska kunna se OS

Enligt ett utredningsförslag från Myndigheten för radio och tv ska minst 80 procent av allmänheten kunna se särskilt viktiga evenemang, som t ex OS, via fri tv.

Men det är alldeles för lågt anser KU.

- Det är orimligt att 20 procent av befolkningen, eller närmare 2 miljoner inte ska kunna ta del av stora evenemang anser en majoritet i Konstitutionsutskottet, bestående av Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna.

När regeringen fortsätter att arbeta med förslaget om evenemangslista bör kraven skärpas så att en högre andel av allmänheten kan se de evenemang som finns med på listan menar KU.

Vad som menas med fri tv bör också bli tydligare. Fri tv ska avse sådan tv som allmänheten har tillgång till utan annan betalning än licensavgift och i vissa fall grundanslutningsavgift till ett kabelnät.

- Vi tycker det är positivt att Konstitutionsutskottet markerar att det är viktigt att de stora evenemangen kan nå så många som möjligt, säger SVT:s strategichef Jimmy Ahlstrand.

- Evenemangen fyller en viktig social funktion och då bör inte en stor del av befolkningen exkluderas från evenemangen. Det är också bra att KU markerar att evenemangen ska sändas fritt - man ska inte behöva teckna upp sig på långa betalabonnemang för att kunna ta del av gemensamma upplevelser, fortsätter han.

Reserverar sig

Konstitutionsutskottet föreslår att riksdagen gör ett tillkännagivande till regeringen om detta. Utskottets förslag grundar sig på motioner från Socialdemokraterna.

Moderaterna, Folkpartiet, Centerpartiet och Kristdemokraterna reserverar sig mot utskottets förslag. Partierna tycker att det är viktigt att en väsentlig del av allmänheten ska kunna fortsätta att se särskilt viktiga sportevenemang. Partierna anser dock att utskottet bör vänta in regeringens pågående arbete i frågan.

Planerad dag för debatt och beslut är måndagen den 5 maj. Debatten sänds via webb-tv på  www.riksdagen.se

247.e602927b0367954b71afe602927b0367

0 gillar detta

Prenumerera


Prenumerera på Vipåtv:s nyhetsbrev här:
Namn
E-postadress

Vipåtv

SVT:s interna nyhetstidning sedan 1991.

Webbadress: vipatv.svt.se

Twitter: @svt_vipatv

Adress: Vipåtv, SVT, KH-BVP

105 10 Stockholm

Kontakt

Redaktör: Charlotta Lambertz

E-post: vipatv@svt.se

Ansvarig utgivare: Sabina Rasiwala, kommunikationsdirektör