15 november

| Interntidning för Sveriges Television

  • Meny

Markus Sterky presenterar SVT Pitch för externa produktionsbolag – och mottagandet blev mycket positivt. (foto: Per Westergård)

Publicerad 19 mars 2014 11:43 - Uppdaterad 25 mars 2014 09:49

SVT Pitch – nytt verktyg för program-förslagshantering

Nu ska SVT få ordning och reda på alla de programförslag som lämnas in till företaget.

Inga idéer ska längre hamna mellan stolar, ingen ska bli bortglömd och alla förslagsställare ska alltid ha full koll på vad som händer.

Det är åtminstone tanken bakom SVT Pitch som lanseras under våren.

SVT har många gånger kritiserats för att det går för långsamt när de ska hantera och bedöma programförslag. Men även för att förslagsställarna under resans gång ofta har upplevt att det är svårt att få besked om vad som händer, eller när ett beslut kan tänkas komma.

Externa produktionsbolag

Nu ska det bli bot och bättring. För att kunna ta hand om alla de hundratals förslag som varje år lämnas in till företaget lanseras nu SVT Pitch. Det är ett internetbaserat verktyg som ska göra hela processen från det att SVT tar emot en idé till dessa att ett beslut är fattat tydligare och mer transparent. Det gäller både förslag som kommer från externa produktionsbolag och de som skapas internt på företaget.

Om det dessutom leder till att allt går snabbare är inte säkert, men definitivt en förhoppning.

Alla parter har full koll

Bort ska den nuvarande hanteringen som till stor del bygger på telefonsamtal, mejlväxlingar och tjat. In ska ett strukturerat och förutsägbart arbetssätt där alla parter i varje ögonblick har full koll på vad som händer med ett inlämnat förslag.

Markus Sterky

Markus Sterky

– Som det är nu finns det en risk att det är den som tjatar mest som i slutändan får ett ja. Det är inte bra, därför vill vi skapa ett system som säkerställer att alla idéer behandlas likvärdigt. Därmed ökar chansen att det är de bästa förslagen som i slutändan blir till tv-produktioner, säger Markus Sterky, utbudsstrateg på SVT.

Hög säkerhet

Enligt honom är den nya arbetssättet inte märkvärdigare än att boka flygbiljetter eller hantera bankärenden via internet. Inte heller när det gäller säkerhet ska det vara någon skillnad.

– Det är bara de personer som har behörighet som kan gå in och läsa inkomna förslag. Vilka det är kan variera från fall till fall men kommer alltid att vara klart och tydligt angivet.

Tågordningen som gäller i fortsättningen är att den som har ett programförslag i vanlig ordning tar kontakt med SVT. Om idén efter en första granskning bedöms som intressant skapas en projektplats som alla berörda kan komma åt via den nya hemsidan svtpitch.svt.se.

– Där ska alla tankar och idéer finnas samlade tillsammans med all den korrespondens som skapas på vägen fram till ett beslut. Därmed blir det tydligt vem som ansvarig hos oss, vad som händer och vilka versioner av manus och budgetar som är den senaste.

Inga ärenden blir liggande

Systemet ska även garantera att inga ärenden bli liggande i långa tider utan åtgärd. Om inget har hänt med ett förslag under två månader betraktas det som avslutat och plockas bort.

– Det låter värre än vad det är. Efter 30 dagar skickar vi ett mejl till alla berörda med en påminnelse och efter 60 dagar ytterligare ett. Tanken är inte att vi ska minimera antalet förlag, istället vill vi sätta fart på hanteringen. Det är ingen risk att bra förslag åker ut av misstag, allt som krävs för att ärendet ska få fortsatt liv är att någon skriver en enda bokstav i ett kommentarsfält.

Positivt mottagande

Malin Idevall

Malin Idevall

När Vipåtv var med under en presentation av SVT Pitch för ett antal produktionsbolag blev mottagandet mycket positivt.

– Det här kan bli ett utmärkt verktyg för oss, nu kan vi få full koll på vad som händer med våra förslag, menade Malin Idevall på Nordisk film.

Även Marie Lundberg på Svenska Barnprogram gillar den nya arbetsordningen.

Marie Lundberg

Marie Lundberg

– Det gamla systemet fungerade helt ok för oss men det byggde till stor del på att vi hela tiden låg på för att få besked. Kan vi slippa det är det utmärkt.

Start i Malmö i april

SVT Pitch kommer att användas för de produktioner som ska hanteras av SVT i Malmö från och med i april, lite senare i vår för alla som vänder sig till Göteborg och Umeå medan projekt som ska bedömas i Stockholm får vänta till efter sommaren.

Fakta SVT Pitch:

Under 2014 kommer SVT – produktionsort för produktionsort – att introducera SVT Pitch som är ett digitalt verktyg för programförslagshantering. Alla externa producenter kommer att ges ett konto där man själv kommer att kunna interagera och kommunicera med SVT kring sina programförslag.

SVT Pitch bygger på den existerande plattformen för ärendehantering som heter JIRA. Att valet föll på JIRA beror på att var möjligt att anpassa den till SVT:s sätt att arbeta.

Vidareutvecklingen har gjorts internt på SVT Teknik med Markus Sterky som verksamhetsprojektledare. Thomas L Pettersson har varit teknisk projektledare och JIRA-utvecklare har varit Joakim Wall och Rusul Alobaidi.

247.e602927b0367954b71afe602927b0367

7 gillar detta

Prenumerera


Prenumerera på Vipåtv:s nyhetsbrev här:
Namn
E-postadress

Vipåtv

SVT:s interna nyhetstidning sedan 1991.

Webbadress: vipatv.svt.se

Twitter: @svt_vipatv

Adress: Vipåtv, SVT, KH-BVP

105 10 Stockholm

Kontakt

Redaktör: Charlotta Lambertz

E-post: vipatv@svt.se

Ansvarig utgivare: Sabina Rasiwala, kommunikationsdirektör