10 december

| Interntidning för Sveriges Television

  • Meny

Publicerad 18 mars 2014 13:23 - Uppdaterad 19 mars 2014 16:49

SVT vägrar lämna ut material till domstolar

Två olika domstolar har på kort tid krävt att SVT ska lämna ut både visat och ännu inte publicerat material. Tanken är att det ska användas som bevis i mordrättegångar.

Företaget vägrar med hänvisning till yttrande- och informationsfriheten, men även för att de i alla lägen ska skydda sina uppgiftslämnare.

– Vi kommer att kämpa emot alla sådana krav så länge det bara går, säger Jan Axelsson, chef för SVT Programetik.

I det ena fallet är det tingsrätten i Uddevalla som vill få tillgång till inspelat men ännu inte visat material från en dokumentär om Missing People, en frivilligorganisation som letar efter försvunna personer.

Styckad man

Det avsnitt som intresserar åklagaren handlar om en 64-årig man som efter en omfattande sökinsats hittades styckad i havet utanför Saltö. Fyndet av den döde mannen ledde senare till att två män greps misstänkta för att vara inblandade i dådet. Bevisläget är dock besvärligt och därför har åklagaren vänt sig till SVT för att få ut allt inspelat material, förhoppningen är att på så sätt kunna få till en fällande dom.

Jan Axelsson

Jan Axelsson

SVT har tydligt meddelat att de inte frivilligt kommer att lämna ut någonting. Åklagarens enda möjlighet är nu att vända sig till domstolen för att de ska tvinga SVT att överlämna efterfrågat material. Någon sådant beslut har inte kommit.

Original Gangsters

I det andra fallet begär åklagaren att SVT ska lämna ut ljud- och bildfiler från en intervju med Denho Acar, grundare av den kriminella organisationen Original Gangsters, som sändes i Rapport 2009. Åklagaren motiverar sin begäran med att det finns en misstanke om att Denho Acar är anstiftare till en dödskjutning i Bergsjön i Göteborg i april förra året.

Här finns ett domstolsbeslut om att SVT ska lämna ut intervjun. Så har inte skett eftersom SVT ska överklagat beslutet.

– Vår grundläggande princip är att vi inte lämnar ut något material. Förklaringen är enkel, de som intervjuas i våra program ska känna sig trygga med att de enbart kommer att medverka inom ramen för vår journalistiska verksamhet och inte i några andra sammanhang. Vi måste i alla lägen vara konsekvensneutrala, hur behjärtansvärda kraven än är kan vi inte hjälpa de rättsvårdande myndigheterna att få brottslingar fällda, säger Jan Axelsson, chef för SVT:s programetik.

Källskydd

Birgitta Adamsson

Birgitta Adamsson

Ur juridisk synvinkel är frågan ganska enkel. SVT är straffrättsligt ålagda att inte röja källor och meddelare som vill vara anonyma. Dessutom är källskydd är en av journalistikens heligaste principer.

– Det är lite mindre problematisk om begäran handlar om en intervju med en namngiven person eftersom vi då inte har någon källa att skydda. Värre blir det om det är en anonym person, det finns alltid en risk att domstolen med hjälp av avancerad teknik lyckas ta reda på vem det är som har uttalat sig. Värst är de krav som gäller stora mängder odefinierat material, säger Birgitta Adamsson, jurist på SVT.

Här är dokumentären ”Saknad”, som handlar om Missing People, ett typiskt exempel. Åklagaren vill få ut ett omfattande material för att om möjligt hitta något som kan leda till en fällande dom.

Omöjligt hävda att vi skyddar källor

– Om en domstol skulle få tillgång till allt inspelat material skulle det i fortsättningen vara omöjligt för SVT att hävda att vi i alla lägen skyddar våra källor. Domstolarna borde dessutom inse att de inte bör ställa sådana krav. De ska precis som vi respektera det grundlagsstadgade källskyddet.

Även för Jan Axelsson är kravet på att lämna ut material från programmet ”Saknad” en mycket allvarlig fråga.

– Om domstolar skulle få rätt att granska opublicerat material skulle det hota journalistikens kärna. Där finns ofta delar som vi av olika anledningar inte kan eller vill visa och därför måste det till varje pris fredas. Det är inte bara en förtroendefråga mellan oss och de medverkande utan även ett självklart publicistiskt val. De rättsvårdande myndigheterna måste inse att vi har olika roller och att de måste klara av sina uppgifter utan vår medverkan.

Två olika domstolar

Att två olika domstolar inom loppet av ett par veckor har krävt att få tillgång till SVT:s material är ovanligt, mer normalt är ett par fall per år.

– Det är oroväckande att vi redan i mars har fått lika många krav som vi normalt får under ett år. Men om det är en trend eller en tillfällighet kan vi inte säga än, menar Birgitta Adamsson.

Enligt Jan Axelsson finns det ett tydligt ökat intresse hos åklagare, poliser och jurister att få ut material från SVT.

– Vårt svar är alltid ett och samma; NEJ. Vanligtvis nöjer sig frågeställarna med det svaret men att två olika domstolar på kort tid har gått vidare med formella förfrågningar väcker oro.

Läs mer om SVT inställning i Jan Axelssons krönika ”Därför lämnar vi inte ut material till rättegångar”.

247.e602927b0367954b71afe602927b0367

0 gillar detta

Prenumerera


Prenumerera på Vipåtv:s nyhetsbrev här:
Namn
E-postadress

Vipåtv

SVT:s interna nyhetstidning sedan 1991.

Webbadress: vipatv.svt.se

Twitter: @svt_vipatv

Adress: Vipåtv, SVT, KH-BVP

105 10 Stockholm

Kontakt

Redaktör: Charlotta Lambertz

E-post: vipatv@svt.se

Ansvarig utgivare: Sabina Rasiwala, kommunikationsdirektör