19 november

| Interntidning för Sveriges Television

  • Meny
Mångfaldsdagen

Coacher taggade inför 2014 fyllde S1 i Kontorshuset under mångfaldsdagen (foto: Mats Carlsson Lénart)

Publicerad 14 mars 2014 07:00 - Uppdaterad 18 mars 2014 10:25

Talanger med andra perspektiv ska rekryteras

SVT trappar nu upp mångfaldsarbetet och 2014 kanske blir något av ett avgörande år om SVT ska kunna hänga med och spegla ett allt mer mångfacetterat Sverige.

Bl a ska allmän-TV rekrytera 30 nya talanger utifrån mångfaldskriterier.

Ett 40-tal personer från olika håll i företaget, de flesta av dem mångfaldscoacher, deltog i Mångfaldsdagen som under Anders Grattes ledning både redovisade det som gjorts 2013 för att SVT ska värna mångfalden och det som ska göras 2014.

–Mångfald är viktigare än någonsin! T ex inser allt fler storföretag att framtidens vinster hänger på att man redan idag lyckas rekrytera bredare och anpassa sig till en mer mångfacetterad omvärld, sa Anders som är en nestor i SVT i dessa sammanhang. Redan i slutet på 1970-talet jobbade han med programmet ”Invandrardags” som låg mot klassiska Tipsextra på lördagseftermiddagarna.

–Bara programnamnet skvallrar ju om den tidens lite mer exkluderande synsätt. Idag är det självklart att försöka vara inkluderande. Och inte bara det – mångfald handlar om hela Public service överlevnad, säger Anders Gratte.

Storsatsning på rekrytering

Det enskilt största inom mångfald som just nu händer inom SVT kallas Talang & Mångfaldsprojektet och drivs av Allmän-TV på samtliga fyra produktionsorter.

–Under 2014 ska vi rekrytera 30 nya talanger utifrån att de ska bidra med erfarenheter och perspektiv som sällan blir berättade eller finns representerade på SVT., berättar projektledaren Dag Strömqvist.

10 av talangerna ska erbjudas visstids- eller programanställning inom allmän-TV.

–Vi fäster också stor vikt vid att de nya talangerna kan ge SVT tillgång till andra nätverk än de vanliga rekryteringsvägarna, t ex JMK och DI, säger Dag Strömqvist.

Anders Gratte

Anders Gratte, sedan många år ledande gestalt i SVT:s mångfaldsarbete . (foto: Mats Carlsson Lénart)

För att de nya talangerna ska kunna bidra till att SVT bättre ska spegla det samtida Sverige krävs att deras perspektiv och åsikter verkligen släpps fram i programprocesserna.

–Det viktiga är att SVT uppmuntrar till att fortsatt tänka och vara OLIKA, så det inte blir att hen socialiseras in i rådande kultur.Anställningarna måste genomsyras av känslan ”det är verkligen viktigt vad just du tycker”, förklarar Dag Strömqvist.

En grundpelare i förhållandet mellan SVT och de talanger som rekryteras är full transparens gällande projektets tanke och syfte.

Hänt under 2013

Att lyckas med rekrytering av nya talanger bedöms alltså vara en nyckel till framgång i mångfaldsarbetet. Redan i fjol genomfördes en sådan rekryteringsprocess till SVT Sápmi och Meänkieli där 75 sökande hittades bl a genom besök i samebyar och på marknader och i föreningar. 30 valdes ut i en första omgång och utifrån den fick 12 gå vidare till en 2-dagars talangtest. Dessa 12 bildar numera ett nytt nätverk och fem av de sökande har fått chansen till någon form av anställning på SVT Sápmí och Meänkieli.

Annars var en genomgående trend i mångfaldsarbetet under fjolåret de regionala nyhetsprogrammens satsning på stadsdelar och områden där de tills nu inte varit så synliga. Det har handlat bl a om reportageserier och rekrytering av tittarombud som kan bidra tips och annan input till SVT:s nyhetsprogram.

Dag Strömqvist

Dag Strömqvist presenterade det nya Talang & mångfaldsprojektet. (foto: Mats Carlsson Lénart)

Vilja till att gå vidare

En del av Mångfaldsdagen användes till gruppdiskussioner där de mångfaldscoacher, HR-medarbetare och andra som deltog i dagen fick diskutera kring ett antal centrala frågor gällande hur SVT ska bli bättre på att spegla det samtid Sverige. Här är ett antal spridda citat ur gruppernas sammanfattningar:

- Chefsrekryteringen bör ses över ur ett mångfaldsperspektiv

- Det handlar mycket om vår inställning. Är vi beredda? Detta är ett förhållningssätt!

- Att våga ifrågasätta de traditionella besluten är viktigt.

- Någon måste verkligen få oss ifrågasätta våra egna normer och vara mer flexibel

- Så ska det låta eller Allsången: Kan man ha med stora artister från andra länder som sjunger på andra språk än svenska och engelska t ex arabiskaeller på teckenspråk?

- Är SVT beredd att avsätta mer pengar för ett seriöst mångfaldsarbete?

- Nu här är alla här jätteinspirerade, men sedan kör man i gamla hjulspår – varför?

- Just nu är det svårt att prata om detta när vi drar ner personal samtidigt.

- Alla har mångfaldsbakgrund och kompetens, det gäller att utnyttja den!

SVT:s policy för mångfald och lika-behandling:

SVT är till för alla.

SVT värnar principen om alla människors lika värde.

SVT värnar om mångfald i programutbudet grundat på publikens olika behov, intressen, perspektiv och åsikter. Målet är att publiken ska ha en stark identifikation med SVT.

SVT ska vid rekryteringar beakta ett brett spektrum av meriter i syfte att bredda urvalet av kandidater.

Diskriminering i alla former ska motverkas och SVT verkar för jämställdhet och ökad mångfald. Detta ska avspeglas i såväl utbud som personalsammansättning.

(Beslutad av SVTs företagsledning 2011-04-27)

Policyn för mångfald och likabehandling har sin utgångspunkt i konventionen om de mänskliga rättigheterna, diskrimineringslagen, arbetsmiljölagen och SVTs sändningstillstånd.

De lagstadgade diskrimineringsgrunderna är kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning och ålder.

Denna policy ersätter tidigare policydokument för mångfald, sexuella trakasserier och kränkande särbehandling.

247.e602927b0367954b71afe602927b0367

5 gillar detta

Prenumerera


Prenumerera på Vipåtv:s nyhetsbrev här:
Namn
E-postadress

Vipåtv

SVT:s interna nyhetstidning sedan 1991.

Webbadress: vipatv.svt.se

Twitter: @svt_vipatv

Adress: Vipåtv, SVT, KH-BVP

105 10 Stockholm

Kontakt

Redaktör: Charlotta Lambertz

E-post: vipatv@svt.se

Ansvarig utgivare: Sabina Rasiwala, kommunikationsdirektör