19 november

| Interntidning för Sveriges Television

  • Meny
Henrik Oscarsson, professor i statsvetenskap och Toivo Sjörén från TNS-Sifo

Henrik Oscarsson, professor i statsvetenskap, och Toivo Sjörén från TNS-Sifo presenterade årets Förtroendebarometer. (foto: Anders Egle)

Publicerad 6 mars 2014 15:14 - Uppdaterad 6 mars 2014 16:16

Förtroendet för SVT minskar bland de yngre

Svenska folkets förtroende för SVT och SR ligger fortfarande stabilt i topp, enligt den årligen återkommande Förtroendebarometern. Men helt stabilt är läget ändå inte: i de yngre åldrarna rasar förtroendet, men inte bara för public service utan minst lika mycket för sociala medier.

– Förtroende är en prognos inför framtiden, förtydligade Henrik Oscarsson, professor i statsvetenskap innan han tillsammans med Toivo Sjörén från TNS-Sifo presenterade den av många branscher så hett emotsedda så kallade Förtroendebarometern.

Undersökningen har gjorts arton år i rad och i år, närmare bestämt i februari månad, toppade Sveriges Radio och Sveriges Television precis som vanligt den samlade listan över vilka institutioner, politiska partier, massmedier och företag man har högst förtroende för.

– 73 procent av de tillfrågade har högt eller mycket högt förtroende för Sveriges Radio, och 71 procent för Sveriges Television. Det är en försämring med ett par procentenheter för båda två jämfört med förra året, men ändringen är så liten att den inte är statistiskt signifikant, säger Toivo Sjörén, som konstaterade ett liknande läge för de flesta medier i årets undersökning.

Förtroendet minskar för sociala medier

Undantaget är de lokala morgontidningarna, vars förtroende har minskat från 50 till 46 procent, och framförallt och kanske förvånande nog de digitala och sociala medierna.

Minskat förtroende bland unga

Minskat medieförtroende bland de yngre, 16-29 år. (Förändring i procentenheter)

Såväl Google och Wikipedia som Facebook och Twitter har ett minskat förtroende, i Twitters fall handlar det om en minskning från redan låga tio till sju procent.

– Förtroendet för de sociala medierna är visserligen större bland de yngre än bland äldre, men det är också bland de yngre som minskningen i förtroende är som störst, konstaterade Toivo Sjörén.

Stor minskning för Facebook och Twitter

Av de tillfrågade i åldern 16 till 29 år minskade Twitter från 28 till 15 procent, Facebook från 31 till 14 och Google från 76 till 59 procent, medan SVT tappade från 79 till 69 procent.

Att dra några långtgående slutsatser av fenomenet var dock ingen av de två medelålders, manliga forskarna beredda att göra.

– Som forskare blir jag ju aldrig nöjd, utan konstaterar att fler mätningar behövs! sa Henrik Oscarsson, som under detta supervalår kommer att ersätta Sören Holmberg som SVT:s statistiska val-expert.

Diagram

Jämförelse mellan yngre (16-29 år) och äldres (65-74 år) förtroende för media. (Procentandel mycket/ganska stort förtroende bland personer med åsikt)

Stabila siffror

Förtroendebarometerns genomgång av det svenska samhällets institutioner visade annars på ganska stabila siffror jämfört med förra årets undersökning. Detsamma gäller på individnivå, där de 1200 tillfrågade har fått svara på frågan: ”Finns det någon person verksam i svensk press, radio, TV eller i digitala meder i som du särskilt uppskattar?”.

Resultatet blev sig ganska likt jämfört med de senaste årens undersökningar, med Janne Josefsson i topp och Leif GW Persson som god tvåa. SVT:s dominans på prispallen blev dock ännu större i år, då André Pops blev det tredje mest nämnda namnet av de tillfrågade.

Brokig skara

En ganska brokig skara, sett till sina personligheter, men enligt forskarna vinner de alla på att de är som de är.

– Åtminstone Josefsson och Persson kan ju vara ganska kontroversiella i somligas ögon, men så länge de beter sig som man förväntar sig har tittarna fortsatt högt förtroende för dem, säger Toivo Sjörén.

Collage

De tre mest uppskattade personerna inom media: SVT-medarbetarna Janne Josefsson, Leif GW Persson och André Pops.

Fakta:

Förtroendebarometern har genomförts sedan 1997 av Medieakademin och mäter svenskarnas förtroende för samhällsinstitutioner, medier och företag. Mätningen är gjord under februari 2014.

247.e602927b0367954b71afe602927b0367

5 gillar detta

Prenumerera


Prenumerera på Vipåtv:s nyhetsbrev här:
Namn
E-postadress

Vipåtv

SVT:s interna nyhetstidning sedan 1991.

Webbadress: vipatv.svt.se

Twitter: @svt_vipatv

Adress: Vipåtv, SVT, KH-BVP

105 10 Stockholm

Kontakt

Redaktör: Charlotta Lambertz

E-post: vipatv@svt.se

Ansvarig utgivare: Sabina Rasiwala, kommunikationsdirektör