9 december

| Interntidning för Sveriges Television

  • Meny

Publicerad 26 februari 2014 09:50 - Uppdaterad 6 mars 2014 14:20

Ny organisation för SVT:s regionala nyhetsverksamhet

På onsdagen fattade företagsledningen beslut om ny organisation för den regionala nyhetsverksamheten. SVT ska finnas på fler orter och det blir fler regionala program. Det blir en omfördelning av 30 tjänster från utsändning till journalister på fältet och online är några av besluten. Dessutom tillförs sju extra journalisttjänster till de regionala nyheterna.

- Vi gör förändringen för att kunna satsa ännu mer på lokal journalistik och för att bättre spegla Sverige som det ser ut idag. Sverige har förändrats dramatiskt, inte minst demografiskt, sedan SVT byggde upp sin regionala nyhetsorganisation på 1970-talet. Vi kan inte längre leva kvar i en organisation som inte speglar det moderna Sverige. Nu lägger vi grunden för ett nyhetsutbud som blir mer lokalt och därmed angeläget för fler. De regionala nyheterna är ett av SVT:s viktigaste uppdrag och det är vår skyldighet att säkra att de är relevanta för hela befolkningen också framgent, säger VD Eva Hamilton.

Den nya organisationen ska vara på plats senast i januari 2015 och förändringarna ska synas för publiken senast den 15 mars 2015 då nya sändningar från Helsingborg och Södertälje startas.

Företagsledningen har beslutat att:

  • Utöka antalet regionala nyhetsprogram från 19 till 21 med nya program från Helsingborg och Södertälje. Samtliga 21 program ska sändas på alla tablåtider i tv och ha egna sajter på svt.se. För att säkra den regionala särprägeln och kunskapen kommer antalet ansvariga utgivare utökas från 11 till 19. Programledare finns på kvällstid på lika många orter som idag, det vill säga elva. Morgonnyheterna får programledare på sju orter, detta av resursskäl. 
  • Antalet orter ökas från 27 till 33. Vi startar till att börja med redaktioner i Helsingborg och Södertälje. Därefter ska ytterligare redaktioner byggas upp i Linköping, Borås, en förort i Stockholm till exempel Tensta samt ett ytterområde till Göteborg till exempel Angered.
  • Omvandla 30 tjänster från utsändning till journalister på fältet och online. Dessutom utökas antalet journalister med 7 tjänster.  
  • Förändra samtliga yrkesroller på regionala nyheter. Alla reportrar ska ha foto-, webb- och redigeringskompetens. Fotograf/redigerar-rollen försvinner, sändningsproducentrollen försvinner och ersätts av produktionskoordinatorer med delvis annan kompetens, programledare och redaktörer får utökat ansvar för sändningarna.
  • Tillsätta fyra nyhetschefer för regionala nyheter i Nord, Öst, Väst och Syd. Detta för att ytterligare stärka samarbetet inom SVT Nyheter, såväl mellan de regionala redaktionerna som med Riksnyheterna och SVT Sport. Den dagliga nyhetsprioriteringen styrs lokalt.
  • Att införa nya arbetssätt för utsändning i broadcast. Samtliga 21 program har möjlighet till direktsändning och sex av de 21 nyhetsprogrammen sänds direkt på kvällstid vardagar. De program som inte går direkt bandas max 60 minuter före sändning. 

Nå alla i Sverige

- De fem senaste åren har vi frigjort mer och mer resurser till journalistiken. Det har lett till fler egna nyheter och större genomslag. Vår uppgift är att nå alla i Sverige med relevanta nyheter – lokalt och nationellt, säger Olov Carlsson, divisionschef för nyheter och sport på SVT.

- Vi kommer att fokusera på såväl snabb som fördjupande regional och lokal journalistik där publiken finns, både i tv-rutan och online, och fortsätter att överföra resurser från teknisk utsändning till journalistisk kraft, helt i linje med den strategi vi haft de senaste åren.

247.e602927b0367954b71afe602927b0367
Chef SVT Företagskommunikation

0 gillar detta

Prenumerera


Prenumerera på Vipåtv:s nyhetsbrev här:
Namn
E-postadress

Vipåtv

SVT:s interna nyhetstidning sedan 1991.

Webbadress: vipatv.svt.se

Twitter: @svt_vipatv

Adress: Vipåtv, SVT, KH-BVP

105 10 Stockholm

Kontakt

Redaktör: Charlotta Lambertz

E-post: vipatv@svt.se

Ansvarig utgivare: Sabina Rasiwala, kommunikationsdirektör