6 december

| Interntidning för Sveriges Television

  • Meny

Publicerad 27 november 2017 18:03

c

Opinion live, sportsändning och nyhetsinslag fälldes

Vid sitt senaste möte prövade Granskningsnämnden fyra SVT-ärenden  - och tre av dem fälldes.

Opinion live och en sändning av Världscupen i längdskidåkning fälldes och belades med särskild avgift á 50.000 kr som nämnden kommer ansöka om hos förvaltningsrätten.

Ett inslag i SVT Nyheter Skåne fälldes för att det stred mot kravet på opartiskhet.

Opinion live fälldes för exponering av varumärke då man valde att sända programmet från en offentlig krogmiljö i centrala Göteborg - och logotyper syntes i sändningen. Orsaken att man flyttade sändningen från studion till en krog var att utforska om en autentisk miljö kunde bidra till innehållet i programmet.

Granskningsnämnden konstaterade att vissa logotyper exponerades i sändningen.

I sitt yttrande anförde SVT att det inte fanns så många offentliga miljöer att välja på för direktsändning efter kl. 22 och att miljön bidrog till autenticiteten samt att man försökt undvika exponering av logotyper.

Nämnden ansåg att det borde ha varit möjligt för SVT att utforma programmet så att en del av denna exponering undveks och fäller SVT för otillbörligt gynnande genom exponeringen av varumärkena.

Världscupssändning

En direktsändning från världscupen i längdskidor i januari fälls för otillbörligt gynnande och elektriska företagsskyltar.

Sändningen ingick i den totala världscupen i längdskidor. SVT styrde inte över tävlingssignalen utan erhöll som svensk rättighetsinnehavare den internationella signal som såg likadan ut i alla länder som sände tävlingen.

Det var en direktsändning och den innehöll exponering av olika logotyper under olika delar av sändningen. I samband med att tävlingens startlista, mellantider och resultatlistor visades i bild syntes en elektroniskt infogad skylt med en logotyp.

Granskningsnämnden fäller sändningen för otillbörligt gynnande och elektriska företagsskyltar. Nämnden beslutar att ansöka hos Förvaltningsrätten om att SVT ska påföras en särskild avgift på 50000 kronor.

En av ledamöterna var skiljaktig och ville fria både Opinion live och världscupsinslaget.

Förkortat inslag ledde till fällning

Ett inslag i SVT Nyheter Skåne om ett projekt för att motverka extremism fälldes för att det stred mot kravet på opartiskhet. .

Inslaget var en del av en granskning av projektet Våra liv, som skulle motverka våldsbejakande extremism i Malmö. Stort fokus låg på föreningen Spiritus Mundi som varit initiativtagare till projektet och som fått projektmedel från Malmö Stad, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällsfrågor samt Arvsfonden.

Granskningen visade dels att det fanns tveksamheter i ekonomin kring föreningens del i projektet.

En företrädare för föreningen fick i flera inslag ge sin syn på kritiken, men i sändningen kl. 21.45 den 1 februari redovisades inte föreningens uppfattning trots att den var uppenbart känd för SVT.

Därför fälldes inslaget för att strida mot kravet på opartiskhet.

Friades

Det fjärde SVT-ärendet gällde ett nyhetsinslag i SVT Nyheter Västernorrland och handlade om sjön Torringens låga vattennivåer. I löpet sades ”Boende kritiska mot kraftbolag som tömt nästan en hel sjö”.

Inslaget anmäldes av kraftbolaget som menade att nyheten var vinklad till företagets nackdel.

Eftersom ägaren för bolaget fick bemöta kritiken bedömde GRN därmed att bristen i saklighet inte var så allvarlig att inslagen stred mot kraven på saklighet och opartiskhet. 

247.e602927b0367954b71afe602927b0367

0 gillar detta

Prenumerera


Prenumerera på Vipåtv:s nyhetsbrev här:
Namn
E-postadress

Vipåtv

SVT:s interna nyhetstidning sedan 1991.

Webbadress: vipatv.svt.se

Twitter: @svt_vipatv

Adress: Vipåtv, SVT, KH-BVP

105 10 Stockholm

Kontakt

Redaktör: Charlotta Lambertz

E-post: vipatv@svt.se

Ansvarig utgivare: Sabina Rasiwala, kommunikationsdirektör