6 december

| Interntidning för Sveriges Television

  • Meny

Publicerad 17 oktober 2016 17:16 - Uppdaterad 17 oktober 2016 21:38

SVT kritiserades för utelämnad information

Granskningsnämnden kritiserar SVT för utelämnad information i ett inslag om Syrienkriget, men slår fast att visa en lagbok inte var otillbörligt gynnande.

Efter att ha ägnat en stor del av sin uppmärksamhet åt inslag och program i SVT under de tidigare mötena efter sommaren hade Granskningsnämnden bara två SVT-ärenden på bordet vid sitt senaste sammanträde.

Det blev två frianden – att visa en lagbok från ett visst bokförlag som genrebild i nyhetsinslag ansågs vara ett gynnande trots att bokförlagets namn inte syntes, men nämnden tyckte att det uppvägdes av ett informationsintresse och friade.

Inslag om Syrien i Gomorron Sverige friades med kritik.

Strider i Aleppo

Inslaget, som sändes i februari, handlade om kriget i Syrien. Programledarna berättade bland annat att tusentals flyktingar vandrade mot en gränsövergång mellan Turkiet och Syrien och att striderna i staden Aleppo hade stegrats de senaste dagarna.

SVT:s korrespondent rapporterade direkt och bland annat sades följande.

(Programledare) – Och den ryska inblandningen här då? Det är Ryssland som skickar flygplan och bombar. Hur påverkar det relationen till Turkiet som ju redan är frostig sen tidigare? (Korrespondent) – Ja, den är ju djupfryst sen Turkiet sköt ned ett ryskt plan på turkiskt territorium...

En anmälare var kritisk till att korrespondenten uppgav att Turkiet skjutit ned ett ryskt plan på turkiskt territorium då Ryssland hävdar att det inte var på turkiskt territorium.

SVT:s yttrande

SVT anförde i sitt yttrande att inslaget handlade om striderna i den syriska staden Aleppo och dess konsekvenser för den civila befolkningen och att det framkom redan i påannonsen att det var ämnet. I intervjuns sista fråga tog programledaren upp den ryska inblandningen och relationen mellan Ryssland och Turkiet med tanke också på händelsen där Turkiet sköt ned ett ryskt bombplan i november 2015. Ryssland har en annan uppfattning än Turkiet gällande huruvida det ryska planet var inne i turkiskt luftrum. Den helt korrekta beskrivningen hade varit att säga också detta. Samtidigt har den turkiska versionen fått stöd av både Nato och USA. 

SVT:s kommentarsskyldighet

Granskningsnämnden skriver i sin bedömning att "av ärendet framgår att det finns olika uppfattningar i fråga om det ryska planet var inne i turkiskt luftrum när det sköts ned. Att det utelämnades information i inslagen om de olika uppfattningarna innebar en brist i förhållande till kravet på saklighet. Bristen var dock inte så betydande för framställningen att den medför att inslagen strider mot kravet på saklighet. Nämnden anser vidare att korrespondentens uttalande inte gick utöver vad som kan accepteras inom ramen för SVT:s kommentarsskyldighet. Inslagen strider därmed inte heller mot kravet på opartiskhet."

247.e602927b0367954b71afe602927b0367
SVT Programetik

0 gillar detta

Prenumerera


Prenumerera på Vipåtv:s nyhetsbrev här:
Namn
E-postadress

Vipåtv

SVT:s interna nyhetstidning sedan 1991.

Webbadress: vipatv.svt.se

Twitter: @svt_vipatv

Adress: Vipåtv, SVT, KH-BVP

105 10 Stockholm

Kontakt

Redaktör: Charlotta Lambertz

E-post: vipatv@svt.se

Ansvarig utgivare: Sabina Rasiwala, kommunikationsdirektör