6 december

| Interntidning för Sveriges Television

  • Meny

Publicerad 8 april 2016 11:49

Bryssel

Många samlades för att hedra offren efter terrorattacken den 22 mars i Bryssel. (foto: Lars Pehrson /SvD /TT)

SVT - viktigaste källan till kunskap om terrorattentatet

En undersökning som Novus genomfört i samband med terrordåden i Bryssel, visar att det i första hand var genom de traditionella nyhetsförmedlarna som medborgarna fick veta att attentaten inträffat.

SVT var den klart viktigaste källan till kunskap om attentaten.

Inom fyra timmar från de första attentaten kände 71 procent av befolkningen till händelsen.

- SVT:s agerande vid Brysselattentaten visar att vi lär oss av våra misstag. Efter vår senfärdighet att sända i broadcast efter terrordåden i Paris har vi genomfört omfattande förändringar och vid attackerna i Bryssel kunde vi agera direkt. Denna gång sände vi live redan innan den första nyhetsflashen kom från TT, skriver VD Hanna Stjärne på SVT-bloggen.

Undersökningen visar att det var genom Sveriges Radio som de flesta först fick reda på att något hade hänt. Detta skiljer sig från attentaten i Paris då Aftonbladet var den största initiala källan.

Beteendemönster

Novus undersökningar bekräftar också ett beteendemönster.

Publiken får sin första information om händelsen beroende på tidpunkt och vanor men väljer sedan att gå till de nyhetsförmedlare som är trovärdigast och bäst– och som visar rörlig bild.

Sociala medier används endast i mycket liten grad i skarpa nyhetslägen: första kännedom via Facebook var 5 procent medan Twitter fick 1,5 procent.

Kommersiella medier

Flera kommersiella medier fyllde en viktig roll vid både Paris- och Brysselattentaten. Aftonbladet var en första källa för många vid båda tillfällena, även om rollen var mindre vid Brysseldåden. Även TV4 tog plats som en kompletterande källa.

Ungefär en tredjedel av befolkningen uppger att de denna gång använt Aftonbladet respektive TV4 för att få mer kunskap om attentaten, vilket kan jämföras med de närmare två tredjedelar av befolkningen som valde SVT.

Sätter sin tilltro

- Särställningen för public service-bolagen återkommer i denna undersökning, liksom i så många andra. Det är tydligt att det svenska folket sätter sin tilltro till den institution som public service-bolagen tillsammans förkroppsligar. Public service-bolagen har en lång historia av trovärdig nyhetsförmedling och särskilda krav på opartiskhet. Denna stabila och väl beprövade konstruktion ligger till grund för ett unikt förtroende, säger Hanna Stjärne och fortsätter:

- Vi lever i en tid där flödet av information växer dramatiskt. Men detsamma gäller flödet av desinformation. Och det leder till att behovet av verifierad opartisk information, av public service, aldrig har varit större än nu.

247.e602927b0367954b71afe602927b0367

0 gillar detta

Prenumerera


Prenumerera på Vipåtv:s nyhetsbrev här:
Namn
E-postadress

Vipåtv

SVT:s interna nyhetstidning sedan 1991.

Webbadress: vipatv.svt.se

Twitter: @svt_vipatv

Adress: Vipåtv, SVT, KH-BVP

105 10 Stockholm

Kontakt

Redaktör: Charlotta Lambertz

E-post: vipatv@svt.se

Ansvarig utgivare: Sabina Rasiwala, kommunikationsdirektör