6 december

| Interntidning för Sveriges Television

  • Meny

Publicerad 7 april 2016 18:06 - Uppdaterad 7 april 2016 18:23

Viktigt underlag för medieutredningen

Forskningsantologi

Som ett led i Medieutredningens arbete har medieforskare ombetts bidra med vetenskapligt grundade översikter, analyser och reflektioner.

Dessa har sammanställts i forskningsantologin "Människorna, medierna & marknaden", som publicerades på torsdagen och presenterades på Meg.

Medieutredare Anette Novak skriver i förordet att slutsatserna i antologin är forskarnas egna, och inte Medieutredningens.

- Däremot har bidragen utgjort ett värdefullt underlag i vårt fortsatta arbete.

- Det är min förhoppning – och övertygelse – att antologin ska ge en bild av den svenska medieforskningen 2016 som bidrar till ökade insikter och fördjupad förståelse för medier i allmänhet och medier i demokratins tjänst i synnerhet.

Nya arenor

Hon skriver också att det demokratiska samtalet delvis har flyttat till nya arenor, som ägs av digitala giganter utan publicistiska anspråk – och att de ansvarstagande medierna aldrig tidigare har haft en mer central roll att spela än nu.

- Som motvikt mot faktaresistens och populism. Som motgift mot desinformation och propaganda. Som folkbildare, i denna era av kunskapsöverföring, då alla behöver behärska det som förr var mediernas branschkompetens.

Bakgrund

Våren 2015 beslöt regeringen att tillsätta en utredning för att analysera förändringarna i medielandskapet och dess påverkan på demokratin. Syftet är att ta fram förslag till nya verktyg för framtidens mediepolitik.

247.e602927b0367954b71afe602927b0367

0 gillar detta

Prenumerera


Prenumerera på Vipåtv:s nyhetsbrev här:
Namn
E-postadress

Vipåtv

SVT:s interna nyhetstidning sedan 1991.

Webbadress: vipatv.svt.se

Twitter: @svt_vipatv

Adress: Vipåtv, SVT, KH-BVP

105 10 Stockholm

Kontakt

Redaktör: Charlotta Lambertz

E-post: vipatv@svt.se

Ansvarig utgivare: Sabina Rasiwala, kommunikationsdirektör