10 december

| Interntidning för Sveriges Television

  • Meny

Publicerad 16 mars 2016 10:21 - Uppdaterad 17 mars 2016 19:57

Från invigningen av Skid-VM i Falun 2015.

Från invigningen av Skid-VM i Falun 2015. (foto: TT)

SVT får böta 50 000 kronor för reklamexponering

Förvaltningsrätten dömer SVT till 50 000 kronor i böter för att ha visat en reklamskylt i sammanlagt 14 sekunder.

- Av misstag visades en företagslogga i en sändning från invigningen av Skid-VM i Falun, säger sportchefen Per Yng.

Granskningsnämnden fällde i juni 2015 SVT:s sändning från VM i Falun: invigningen för otillbörligt kommersiellt gynnande. Granskningsnämnden ansökte då om att SVT ska åläggas att till staten betala en särskild avgift om 50 000 kr.

Förvaltningsrättens avgörande, som kom på tisdagen, bifaller Granskningsnämndens ansökan och ålägger SVT att betala 50 000 kr. 

SVT har tidigare bestridit beslutet med bland annat argumentet att SVT inte självt på något sätt gynnats av exponeringen av skylten.

Otillbörligt gynnande

Förvaltningsdomstolen skriver i sitt beslut: "Förvaltningsrätten har tagit del av programmet i fråga och gör följande bedömning. Företagslogotypen syns en förhållandevis kort tid och upptar enbart en mindre del av bilden, men är placerad på så sätt att den syns tydligt. Särskilt i slutet av programmet har logotypen placerats relativt centralt i bilden. Exponeringen av varumärket kan inte anses vara motiverat av ett informations- eller underhållningsintresse. Mot denna bakgrund finner förvaltningsrätten att varumärket framhävts på ett sätt som utgör otillbörligt gynnande av kommersiellt intresse."

247.e602927b0367954b71afe602927b0367

0 gillar detta

Prenumerera


Prenumerera på Vipåtv:s nyhetsbrev här:
Namn
E-postadress

Vipåtv

SVT:s interna nyhetstidning sedan 1991.

Webbadress: vipatv.svt.se

Twitter: @svt_vipatv

Adress: Vipåtv, SVT, KH-BVP

105 10 Stockholm

Kontakt

Redaktör: Charlotta Lambertz

E-post: vipatv@svt.se

Ansvarig utgivare: Sabina Rasiwala, kommunikationsdirektör