6 december

| Interntidning för Sveriges Television

  • Meny

Publicerad 29 maj 2015 22:14

Så här vill MRTV skärpa förhandsprövningen

Även om PS-bolagen även i fortsättningen ska avgöra om en viss tjänst ska anmälas för förhandsprövning föreslår Myndigheten för Radio och TV, MRTV, en formell möjlighet för andra aktörer att begära prövning av nya PS-tjänster.

MRTV föreslår att intressenter, främst de som anser sig vara närmare berörda, ska ges en formaliserad möjlighet att begära en prövning av om en tjänst borde vara föremål för förhandsprövning.

Granskningsnämnden för radio och tv ges därför ett förtydligat uppdrag att, med utgångspunkt i en begäran från en intressent och utifrån public servicebolagens egna årliga redovisningar av hur uppdragen uppfyllts, pröva om en tjänst är anmälningspliktig.

Public service-bolagen ska dock, med beaktande av bestämmelserna i yttrandefrihetsgrundlagen till skydd för yttrandefriheten, självständigt avgöra om en anmälan ska göras även för det fall Granskningsnämnden funnit att en viss tjänst är anmälningspliktig.

Om bolaget väljer att avstå från en sådan anmälan, trots att Granskningsnämnden vid prövningen funnit att det bedriver en anmälningspliktig tjänst, anser vi att bolaget bör åläggas att skriftligen motivera sitt handlande.

Läs mer på sidan 111-126 i utkastet som kan laddas ner från MRTV:s hemsida.

247.e602927b0367954b71afe602927b0367

0 gillar detta

Prenumerera


Prenumerera på Vipåtv:s nyhetsbrev här:
Namn
E-postadress

Vipåtv

SVT:s interna nyhetstidning sedan 1991.

Webbadress: vipatv.svt.se

Twitter: @svt_vipatv

Adress: Vipåtv, SVT, KH-BVP

105 10 Stockholm

Kontakt

Redaktör: Charlotta Lambertz

E-post: vipatv@svt.se

Ansvarig utgivare: Sabina Rasiwala, kommunikationsdirektör