23 november

| Interntidning för Sveriges Television

  • Meny
Albert Svanberg
Nyhetskrönika
Albert Svanberg, Chef SVT Programetik

Publicerad 10 maj 2017 08:59

Det viktigaste dokumentet av dem alla

När jag började på SVT Programetik upptäckte jag ett dokument på intranätet som hade rubriken ”Riktlinjer för publicering i SVT”.

Jag hade i ärlighetens namn knappt koll på att det fanns. Det blev det viktigaste av dem alla.

Och nu kommer uppföljaren.

Idag känns det närmast overkligt att jag för knappt två år sedan inte riktigt hade koll på sammanställningen ”Riktlinjer för publicering på SVT”, ett dokument jag efter det har återkommit till många gånger.

Framförallt första månaderna blev det närmast en snuttefilt i den programetiska världen.

Opartiskhet?

Många frågor hade sina svar på dessa sidor. Exakt vad betyder kravet på opartiskhet? Var finns demokratibestämmelsen formulerad? Hur lyder bestämmelsen om otillbörligt gynnande? Hur bör en våldsvarning utformas? Vad krävs för att granskningsnämnden ska pröva en fråga om intrång i privatlivet? Vilka kriterier har vi sagt ska vara uppfyllda för att filma med dold kamera? Bara för att ta några exempel.

”Snuttefilten” svarade på det mesta. Ett skyddsnät och ledstång på samma gång.

När det nu under vintern och våren gjorts en översyn av SVT:s alla olika policyer hade vi på Programetik ansvaret för att se över alla olika policyer och rekommendationer kopplade till publicistisk verksamhet.

Vi bestämde tidigt att utgå från sammanställningen som fanns, och göra det dokumentet än mer heltäckande.

Resultatet blev ”Policy och rekommendationer för SVT:s publicistiska verksamhet” – ett långt namn men omöjligt att missförstå.

Nyckeldokument

Det är namnet på ett nytt nyckeldokument i vår verksamhet. Förenklat uttryckt är det en handbok i publicering.

Dokumentet finns redan nu på intranätet. Tretton olika kapitel.

Det återstår en del layout och struktur innan det är klart men det är tillgängligt redan nu under rubriken styrdokumentpolicy för SVT:s publicistiska verksamhet.

Där hittar ni för övrigt också en uppdaterad version av Medarbetarpolicyn samt ”Policy för publiceringar på SVT:s sidor på webben och i sociala medier”. Den sistnämnda kommer för övrigt i en ny version senare i år – det arbetet pågår för fullt.

Samlad handbok

När det gäller det nya huvuddokumentet fungerar det både som en samlad handbok och när det nya intranätet lanseras senare i år kommer det också enkelt gå att söka sig direkt till det kapitel eller område du är ute efter.

Jag hoppas det ska kännas både lättillgängligt och relevant. En snabb väg till snabb vägledning.

Resultatet blev ”Policy och rekommendationer för SVT:s publicistiska verksamhet” – ett långt namn men omöjligt att missförstå.

Det är namnet på ett nytt nyckeldokument i vår verksamhet. Förenklat uttryckt är det en handbok i publicering.

247.e602927b0367954b71afe602927b0367

22 gillar detta

Vipåtv

SVT:s interna nyhetstidning sedan 1991.

Webbadress: vipatv.svt.se

Twitter: @svt_vipatv

Adress: Vipåtv, SVT, KH-BVP

105 10 Stockholm

Kontakt

Redaktör: Charlotta Lambertz

E-post: vipatv@svt.se

Ansvarig utgivare: Sabina Rasiwala, kommunikationsdirektör