23 november

| Interntidning för Sveriges Television

  • Meny
Tomas Lindhé
Nyhetskrönika
Tomas Lindhé, Chef SVT Publik- och utbudsanalys

Publicerad 28 oktober 2016 07:00

Ny mätning ska omfatta all onlinevideo

Så var det dags igen. Lyxen att få skriva en nyhetskrönika i Vipåtv.

Passar på att ge er några summeringar av upptäckter i senaste tidens publik- och användardata, samt en inblick i hur publikmätningarna utvecklas.

Vi börjar med det mindre upplyftande slaget i kortform:

» SVT har för närvarande allt svårare att klara målsättningen att nå 9 av 10 en genomsnittlig vecka. Trycket uppstår inte från inhemska aktörer. Trion Netflix, YouTube och Facebook har snabbt etablerat sig och tar numera drygt en fjärdedel av vår totala tid för TV- och onlinetittande i Sverige.

» Oroväckande är också att småbarnen oväntat snabbt börjat lämna Barnkanalen. I TV. Tittandet minskar sedan försommaren.

» Något som den tunga nyhetsresearchen Marcus Grönqvist jobbat med den senaste tiden är att vi ser att nyheter i mobilen nu slukar mer tittartid än TV-nyheter. Att SVT Nyheter är en liten aktör på den växande onlinearenan. För många är SVT Nyheter som onlinetjänst ännu oprövad, t o m okänd. Det känns rätt och tryggt med de två stora prioriterade projekten, Barn och Nyheter.

Positiva saker

» Någon positiv spaning. Den att Bolibompa online glänser mer än det mesta just nu. Ökar nära 40% senaste året och fångar upp lite av tappet i TV.

» Nya nativeappen. Yes!

» Något mer positivt för SVT? Visst, SVT är stabila andelsmässigt i TV, dock på en minskande marknad. Detta även utan OS vilket gör att övrigt utbud gått extra bra.

» Kan också nämna något om alla fina värderingar vi mäter upp hos publiken. Att SVT1 fortsatt är den i särklass högst värderade TV-kanalen. Att SVT av ännu fler bedöms som professionella, underhållande och spännande.

Utvecklar publikmätningen

Mediemarknaden och våra beteenden är, som vi alla vet, under stor förändring. I mät- och analysbranschen försöker vi följa trenderna, men behöver också utveckla våra egna redskap och metoder.

I största möjliga utsträckning vill SVT utveckla och delta i publik- och användarmätningar tillsammans med andra företag. Kvalificerade och pålitliga mätningar är kostsamt, om många deltar i utveckling och finansiering får vi helt enkelt mer för pengarna.

Ibland gäller inte den logiken. Finansieringen av onlinemätningar sker idag enligt logiken: många besök på webbtjänsten, stora fakturor. Vi hoppas därför att tillsammans med SVTi kunna bygga egen "datainsamling" på våra domäner.

SVT vill oavsett mätsätt vara transparanta och om det är möjligt synas med tittar- och användarstatistik där man kan förvänta sig att hitta den. Hos t ex MMS, Kantar Sifo och KIA-index ligger SVT:s publikstatistik öppen och kan jämföras med andra företag.

"Totalvaluta" för tv och video

SVT:s och ”TV-branschens” dotterbolag MMS är inne i en intensiv fas med utveckling av en ”totalvaluta” för TV och video. Målet är att nuvarande TV-mätning av ett 100-tal svenska TV-kanaler utökas till att omfatta all onlinevideo.

För att nå dit kommer dagens mätningar att förbättras i flera avseenden:

  • Dagens TV-panel fördubblas. Det innebär att fler små kanaler kan mätas, tittarsiffror på geografiska regioner möjliggörs, mindre målgrupper kan bli möjligt som t ex småbarn uppdelade på flickor och pojkar.
  • TV-panelen kommer utökas att också omfatta sommarhushåll, vilket ger säkrare mätningar.
  • Tidsförskjutet tittande på TV-skärmen läggs till upp till 28 dagar efter tablåsändningen. Det ger ”levande” och växande tittarsiffror på programmen i 4 veckor.
  • TV-panelen kommer för första gången också innehålla icke-TV-hushåll. Panelen blir därmed mer representativ för befolkningen, samt fånga onlinetittandet även i icke-tv-hushåll.
  • Det byggs också en ca 50 000 personer stor panel för att mäta tittandet online. Denna lösning kräver aktiv medverkan från de som mäts och rör i första hand de svenska TV-husens playtjänster, Aftonbladet och några tillkommande svenska aktörer.
  • Försök görs också att mäta även utländska videotjänster i paneler, bl a genom mätningar direkt av panelisternas routrar.

Största förändringen

För SVT kommer detta innebära bättre möjligheter att följa och förstå vår och andras publik. För många av er blir nog den största förändringen på onlinesidan.

Vår förhoppning är att vi inom ett år löpande vet vem som tittar på våra program i Play, inte bara hur många som tittat. Vi kommer genom förändringarna också närmare en heltäckande dagligt uppdaterad bild av hur TV- och video-tittandet ser ut och utvecklas.

Publikkollen

Internt har vi nyligen lanserat www.publikkollen.svt.se. Koppling mellan tv-tittande och webbtittande. Med rikligt mycket beskrivande metadata som hjälp för förståelse och urval - med fyra års data för 36 kanaler.

Anna Englund och Martin Gunséus är beställare och Johan Achan, Joakim Wall, Lennart Nilsson och Sandra Sunnegård på Tekniska enheten är leverantörer. Med sån entusiasm och finess. Tack för den!

SVT:s och ”TV-branschens” dotterbolag MMS är inne i en intensiv fas med utveckling av en ”totalvaluta” för TV och video. Målet är att nuvarande TV-mätning av ett 100-tal svenska TV-kanaler utökas till att omfatta all onlinevideo.

247.e602927b0367954b71afe602927b0367

18 gillar detta

Vipåtv

SVT:s interna nyhetstidning sedan 1991.

Webbadress: vipatv.svt.se

Twitter: @svt_vipatv

Adress: Vipåtv, SVT, KH-BVP

105 10 Stockholm

Kontakt

Redaktör: Charlotta Lambertz

E-post: vipatv@svt.se

Ansvarig utgivare: Sabina Rasiwala, kommunikationsdirektör