15 december

| Interntidning för Sveriges Television

  • Meny
Maria Groop Russel
Ledarkrönikan
Maria Groop Russel, Divisionschef SVTi/ATV

Publicerad 22 april 2016 07:00

Tillsammans ska vi skapa något nytt

Ett antal ledarforum, samverkansdagar, programchefs- och beställarmöten, workshops och hundratals samtal och diskussioner med olika medarbetare senare, är känslan tydlig: Kan vi inte bara skapa en helt ny förutsättning för hela divisionen och hur vi arbetar?

Någon uttryckte sig så brutalt som: ”Kan vi inte bara riva hela skiten och börja om?”.

Drastiskt, men jag sympatiserar med känslan. Och reaktionen var delvis väntad, eftersom sammanslagningen mellan divisionerna i september verkligen bara var ett första steg.

Mycket har skett

Det har skett mycket sedan dess; mellan teamen på SVTi och nyheterna, inom ramen för barnprojektet, kring arbetet med melodifestival-appen, Opinion-live och i arbetet runt SVT Play. Men grundkänslan är ändå att mycket mer borde hända, måste hända. Nu.

En utmaning när man vill ändra väldigt mycket, är det där med barnet och badvattnet. Om man gör om allt på en gång, finns en risk att man också gör sig av med det som fungerar bra.

Min enkla spaning kring vad som kommer att vara det viktigaste framöver är:

Programmen - den rörliga bilden

Vi är bra på att göra program. Fantastiskt bra. Tänk till själv en stund över programutbudet hittills i år.

Självklart ska vi fortsätta göra program och utbud och leverera fantastiska berättelser.

Vi ska bygga vidare på vårt arbete med programutveckling.

Jag tror också att vi behöver frigöra och omfördela resurser så att vi kan satsa mer på utveckling inom flera olika områden och utveckling på nya sätt.

Vi behöver låta programmakare över hela divisionen och andra nyckelkompetenser, mötas oftare inom ramen för sina områden.

Vi behöver skapa nya gemensamma relevanta forum för utvärdering och snabbare gemensamt lärande - för att kunna producera ännu mer angeläget utbud, som engagerar publik och användare.

Plattformsutveckling och teknikinnovation

Vi är väldigt bra på att utveckla publika digitala tjänster. Tänk SVT Play, Barnkanalen, Bolibompa, SVT Nyheter, Sporttjänsten m.m.

Metodiken för att utveckla de publika plattformarna och den helt nödvändiga tekniska infrastrukturen de kräver, är delvis annorlunda jämfört med metodiken för programutveckling.

Det kräver andra yrkesroller och annan kompetens än för TV-produktion. Det är ett innovationsområde, minst lika viktigt som programutveckling. För många på SVT är detta område fortfarande både svårförståeligt och svåråtkomligt.

Roller, mandat och arbetsmetoder för vad digital tjänsteutveckling kräver, behöver bli tydligare och mer kända för hela SVT, så att det blir lättare att förstå vilka som borde samarbeta mer och på vilket sätt det görs bäst.

Vi behöver mäta mer, dela mer och arbeta fokuserat för att de publika tjänsterna vi levererar verkligen ska blir så bra som användarna förväntar sig.

Produktion

Att utveckla våra produktionsmetoder förblir en av våra huvudutmaningar även framöver. Utvecklingen kommer att ställa nya krav på alla som gör program.

Med Adde Granberg som ny produktionschef och en rad förändringsprojekt igångsatta, har vi fått en bra start in i det nya. I produktions ledningsgrupp finns nu representanter från divisionens alla orter, samt från Teknik och Nyheter.

Ansvar och mandat är tydligt utpekade, och murarna mellan avdelningarna är rivna så kommunikation och information är numera öppen mellan alla.

Fokuserat förändra

Så, nej jag tror inte riktig att vi ska ”riva hela skiten och helt börja om”, men genom att mer fokuserat och strukturerat förändra hur vi arbetar med program, produktion och plattformsutveckling, sammanflätat på nya sätt mot gemensamma mål, tror jag att det ganska snart kommer att kännas väldigt nytt både här och där.

Verkar det banalt? Kanske. Lätt? Inte det minsta.

Snabbare, öppnare och tillsammans på nya sätt tror jag kommer att kräva en stor kulturförändring för hela SVT.

Så, känn dig trygg och stolt och peppad utifrån det vi redan gör bra, men gör dig beredd att hugga i för att göra det på helt nya sätt.

247.e602927b0367954b71afe602927b0367

21 gillar detta

Vipåtv

SVT:s interna nyhetstidning sedan 1991.

Webbadress: vipatv.svt.se

Twitter: @svt_vipatv

Adress: Vipåtv, SVT, KH-BVP

105 10 Stockholm

Kontakt

Redaktör: Charlotta Lambertz

E-post: vipatv@svt.se

Ansvarig utgivare: Sabina Rasiwala, kommunikationsdirektör