23 november

| Interntidning för Sveriges Television

  • Meny
Tomas Lindhé
Nyhetskrönika
Tomas Lindhé, Chef SVT Publik- och utbudsanalys

Publicerad 1 april 2016 07:00 - Uppdaterad 1 april 2016 14:36

Data - nyckeln för att nå publiken

Jag tänker på det här med data. Där tappade vi nog några läsare.

Programmetadata, användardata, taggning och märkning. Där försvann kanske några till.

Eller, finns det en ökad förståelse för värdet av data, hur den klokt använd skulle kunna göra SVT ännu bättre?

Med ett fortgående minskat tittande på linjär-TV bland tittare upp till 50 år, och ett växande tittande på videotjänster online, företrädelsevis från globala icke-traditionella broadcasters, har TV-branschen en mindre tydlig framtid än på länge.

Man kan fråga sig vilka förutsättningarna är för att de traditionella TV-aktörerna ska lyckas på den växande, och jämfört linjär-TV, annorlunda marknaden online.

Synliggöra och tillgängliggöra

Utöver att vi producerar och tillhandahåller ett relevant utbud är det i publikens, och förstås i vårt, intresse att SVT synliggör och tillgängliggör vårt innehåll så effektivt som möjligt.

När kanaler och tablåläggning är väl beprövade och viktiga verktyg för linjär-TV, har redskapen och publiceringslogiken kortare historik för video online.

Affärsutvecklarna Ball & Shachar ser tre typer av starka publiceringsmodeller växa fram för video online. "Scale feeds", "Social feeds" och "Identity feeds", där den första typen av videofeed/erbjudande bäst lämpar sig för en etablerad TV-kanal. Se artikellänk till annan webbplats

Möta tittarbehovet

Om en tv-kanal strävar efter att på ett givet klockslag, t ex kl 20:00, möta en publikgrupp med vissa behov och intressen, sägs ambitionen i en ”scale feed” vara att möta så många tittarbehov som möjligt vid varje enskilt tillfälle.

Med ett så omfattande utbud som SVT har, behövs då stöd och strukturer för att publiken ska hitta i utbudet online, t ex kategoriseringar, redaktionella urval, sökbarhet som Play erbjuder idag.

Ball & Shachar ser fördelar med att ett företag koncentrerar sitt erbjudande i en ”scale feed”, i en tjänst. Syftet skulle vara att nå maximal kraft och exponeringspotentialen, där allt innehåll kan möta alla företagets användare/besökare. Detta istället för att dessa finns i olika isolerade och unika miljöer.

Möjligheten att skapa en stark totalupplevelse för användarna anses också öka. Navigeringsstöd och söktjänster och därmed data får i en omfattande totaltjänst en central roll.

Data – en nyckel för publiken

Data av olika slag (programbeskrivningar, medverkandeuppgifter, användarsiffror etc) har alltid varit av vikt vid marknadsföring och förståelse för publikresponsen i linjär-TV.

Online är data än mer avgörande för hur använd en tjänst blir.

Om ditt eller kollegans program ska bli sett, och redaktionen på ett effektivt sätt ska kunna se och förstå hur det gått publikt, blir det alltmer avgörande att det SVT publicerar är försett med korrekt och relevant metadata och taggning.

Det är inte osannolikt att de som har bäst ordning på data idag också är de som användarmässigt växer snabbast och har högst lojalitet hos sina tittare. Både Netflix och Youtube är idag liksom SVT Play mycket högt värderade videotjänster, men de båda tjänsterna samlar numera mer tittartid i den svenska befolkningen än vad SVT:s videotjänster gör.

Parallella navigeringsmiljöer

För SVT, där teorierna om en ”scale feed” är relevant, kan flera parallella navigeringsmiljöer för besökaren troligen fortsatt behövas.

Sökbarhet, klustring av innehåll, spellistor, rekommendationer etc kommer alla bli som mest användbara och effektiva om SVT har en enhetlig märkning av allt innehåll.

SVT har lång erfarenhet av att sköta detta för TV-sändningarna. Men utmaningarna är flera för onlinetjänsterna: Märkningen och taggning av innehåll av programmen behöver vara gjord och kontrollerad före sändning;

Ansvaret ligger idag på redaktionerna och projekten själva varför system och processer för en enhetlig hantering och gemensam utveckling av värdeförrådan behöver ske i samförstånd. SVT förser sedan länge alla program med unika ID:n. Dessa ger många möjligheter att effektivt koppla användbar information som kan komma publiken till del.

Vi saknar dock ID:n för klipp och artiklar, och går därför miste om att effektivt och enhetligt kunna märka och länka samman dessa publiceringar.

Finns ett stort behov

På analysavdelningen känner vi dagligen av organisationens behov av förbättrade analysmöjligheter av onlineutbudet.

Många av dessa analyser hade kunnat göras effektivare och bjuda ny kunskap om SVT tagit ytterligare kontroll över taggning och datahanteringen om vårt utbud.

Tillgång till relevant data av god kvalitet är möjligen en av de återstående pusselbitarna för SVT i ambitionen att stärka publikrelationen online, när TV-tittandet i stora delar av befolkningen fortsatt minskar.

Att se potential och ha en växel kvar är ju inte det sämsta. Det lär också vara projekt på gång som till delar hanterar företagets metadata.

Ge dem gärna en kram när du träffar på dem, det ska jag göra.

Det är inte osannolikt att de som har bäst ordning på data idag också är de som användarmässigt växer snabbast och har högst lojalitet hos sina tittare.

247.e602927b0367954b71afe602927b0367

36 gillar detta

Vipåtv

SVT:s interna nyhetstidning sedan 1991.

Webbadress: vipatv.svt.se

Twitter: @svt_vipatv

Adress: Vipåtv, SVT, KH-BVP

105 10 Stockholm

Kontakt

Redaktör: Charlotta Lambertz

E-post: vipatv@svt.se

Ansvarig utgivare: Sabina Rasiwala, kommunikationsdirektör