23 november

| Interntidning för Sveriges Television

  • Meny
Maria Dahlgren
Stafetten
Maria Dahlgren, Fotograf/redigerare på SVT Sápmi och Sameradion

Publicerad 11 november 2015 07:00 - Uppdaterad 11 november 2015 15:22

Låt inte T-ordet hindra lusten att utvecklas

Anna-Karin Niia lämnade över stafettpinnen till Maria Dahlgren, som arbetar på SVT Sápmi och Sameradion som fotograf/redigerare med frågan: "På vilket sätt ska vi använda tekniken för att bli bättre - i både kommunikation men även publicistiskt?"

Maria svarar: 

Tekniken är allt idag. Den tar stor plats och är avgörande för hur vi resonerar, kring både vårt journalistiska och publika arbete.

Märk väl att jag skriver resonerar. Om man så pratar om en ny publiceringsform, en app eller att sända från nya platser med live-utrustning. Det spelar ingen roll vad ämnet är. Man landar i teknikfrågan.

Hinder för utveckling

Jag hävdar att det hindrar. Inte tekniken i sig. Utan hur vi ser på, och förhåller oss till teknik. Vi gör teknikfrågan till den styrande parten istället för att vi styr själva. Tekniken blir, tyvärr, ett hinder för utveckling och framåtskridande, istället för tvärtom.

Enligt min erfarenhet så har vi generellt en tendens att tänka, vilja och känna lust för att utveckla våra idéer. Det gäller för alla redaktioner som jag jobbat på, både inom och utanför SVT. Men projekten har en tendens att stanna av när det kommer till teknikfrågor. Har vi ditt eller datt? Kan vi verkligen göra det här? Är det någon som "kan sköta tekniken"? osv.

Rinner ut i sanden

Jag påstår att många fina utvecklingsprojekt stannar just DÄR! Exakt i samma stund som ordet teknik landar kring idéspånarbordet eller på redaktionsmötet. Plötsligt tappas geisten och den där fina idén rinner ut i sanden istället för att testas.

Detta är förrädiskt för utveckling.

Metoder och funktioner och publikvanor har ändrats och kommer också att fortsätta ändras. Vi ska bli ännu snabbare, ännu rappare och ännu mer synliga än vad vi är. Till det krävs ständigt utvecklad teknik.

Vårt behov ska styra

Men det ska vara vårt behov av att utveckla vår verksamhet eller vårt uppdrag som ska styra teknikutvecklingen. Inte tvärtom.

Jag påstår att vi måste "vända på steken" och använda teknik utifrån de idéer och tankar och nya grepp som uppkommer i vår vardag. Inte att tekniken ska vara dragloket och vi jobbar utifrån den.

Jag är säker på att vi i mångt och mycket som redaktionsgrupper skulle kunna styra teknikutvecklingen utifrån våra kunskaper och ambitioner, istället för tvärtom.

Knäck idéer!

Så. Knäck idéer, jobba vidare med dem och låt inte T-ordet hindra lusten, glädjen och motivationen!

Se teknik för vad den är. Något grundläggande för att kunna kommunicera och utveckla publicistiska nya grepp. Inte hindra och förstöra utvecklingsglädjen.

Jag menar att vi ska använda oss själva för att bli bättre. Tänka vidare. Tänka mer fritt. Våga resonera.

Efter det, kan vi börja resonera hur man utför saker tekniskt. Och säger någon att det inte går så hittar man en annan lösning.

Stafetten skickar jag vidare till Fia Wirén, tf redaktionschef på SVT Nyheter Norrbotten, med frågan: "Hur ska samarbeten mellan SVT-redaktionerna kunna utvecklas i större omfattning än vad som sker idag?"

Men projekten har en tendens att stanna av när det kommer till teknikfrågor. Har vi ditt eller datt? Kan vi verkligen göra det här? Är det någon som "kan sköta tekniken"? osv.

247.e602927b0367954b71afe602927b0367

13 gillar detta

Vipåtv

SVT:s interna nyhetstidning sedan 1991.

Webbadress: vipatv.svt.se

Twitter: @svt_vipatv

Adress: Vipåtv, SVT, KH-BVP

105 10 Stockholm

Kontakt

Redaktör: Charlotta Lambertz

E-post: vipatv@svt.se

Ansvarig utgivare: Sabina Rasiwala, kommunikationsdirektör