23 november

| Interntidning för Sveriges Television

  • Meny
Tomas Lindhé
Nyhetskrönika
Tomas Lindhé, Chef SVT Publik- och utbudsanalys

Publicerad 6 november 2015 07:40 - Uppdaterad 9 november 2015 10:49

Tiden visar om innehållet är relevant

Det upplevda värdet av public service i befolkningen är över tid relativt stabilt.

När SOM-institutet ställer frågor om public service är värd licensavgiften eller inte, anser sedan 20 år tillbaka en majoritet av bedömarna det.

När SVT fördjupar frågan i egna mätningar om vari värdet består, ser vi bl a att 72 procent anser att SVT har ett mycket eller ganska högt värde för samhället i stort.

Även när det gäller det upplevda individuella värdet anser en majoritet att SVT ger dem ett mycket eller ganska högt värde. Nivåerna är dock lägre, 56%, i befolkningen.

Individuellt värde

Det lägre upplevda individuella värdet samvarierar tydligt med hur mycket SVT används. Hur varaktig befolkningens relation med SVT är i tid räknat, påverkar förstås vilket värde man tycker att SVT har i sitt liv.

Bland tonåringar och unga vuxna är det färre än varannan person som tycker att SVT har ett mycket eller ganska högt värde för dem personligen. Ju äldre man är och desto högre utbildad man är, desto högre tycker man att värdet av SVT är för en själv.

Mönstret är detsamma när vi ser hur mycket av sin tid människor lägger på SVT:s utbud.

Tiden ger indikation

Sambandet är kanske ingen överraskning, men möjligen är tiden en av de aspekter av medieanvändningen som det finns anledning att fästa särskild uppmärksamhet på i det medielandskap som är under förändring.

Klick och räckvidd är viktigt i relationsskapandet, men tiden man avsätter blir en bättre indikation på om innehållet är relevant och värdefullt utifrån de individuella behoven i ett längre perspektiv.

Begränsad marknad vs global marknad

Att fånga människors tid är SVT bra på.

Bäst i Sverige, om man håller sig till linjär TV, och till befolkningen som helhet. SVT jämfört andra TV-bolag har fortsatt den högsta konkurrenskraften av alla på den traditionella TV-marknaden. När befolkningen själva uppskattar den tid de lägger uppger 50% nära 40 minuter.

För rörlig bild på Internet ser det lite annorlunda ut.

I uppskattningar befolkningen gör läggs i genomsnitt 47 minuter på rörligt innehåll online, varav 11% läggs på SVT:s utbud, vilket är nära 5 minuter.

Äldre tonåringar tittar minst av alla på traditionell TV, men mest av alla på rörlig bild. Ungefär 25 minuter på traditionell TV och 123 min på online. 5 av dessa onlineminuter läggs på SVT vilket ger en andel på 3%.

Globala aktörer

Tv-bolag världen över brottas, såsom andra branscher gjort tidigare, med hur man ska konkurrera med de globala aktörernas tjänster online.

De kommersiella TV-bolagen kan stanna i en förhållandevis trygg, förutsägbar men minskande broadcastmiljö, hänge sig till den växande men långt mer konkurrensutsatta och osäkra onlinemiljön, både och om de inte skadar den totala affären - eller satsa på en ny bransch. SVT kanske inte behöver överväga det senare...

Användarnas tid online

Även om SVT har lyckats med stor framgång med sina Internettjänster - vi når drygt 40% av befolkningen en genomsnittlig vecka - så är kampen om användarnas tid online mycket hårdare än den varit och är, i den avgränsade TV-miljön.

Det är mycket svårare för SVT och andra tv-bolag, att kompensera de minuter de tappar i sina linjära kanaler, med sina tjänster på Internet.

Med en konkurrenskraft för SVT som är 5 gånger lägre på Internet, än på TV-marknaden innebär det förenklat att en förlorad minut på TV-marknaden behöver ersättas av 5 nya minuter på onlinemarknaden, för att SVT ska bibehållen den totala tittartiden (om de båda ”marknaderna” antas var lika stora).

Fokusera allt på en gång, går det?

Medieutvecklingen och de beteendeförändringar vi ser är lika spännande som utmanande.

Skulle SVT tappa tid bland unga lika fort som broadcast som helhet tappar, riskerar också det upplevda personliga värdet av SVT att minska.

Det är, tror jag, nödvändigt för SVT att fortsatt ha fullt fokus på flera marknader samtidigt. Den tittartid vi tappar i broadcast har vi idag svårt att fånga upp online så det blir viktigt att vi gör rätt saker, på rätt tider, på rätt plattformar med högsta möjliga krav på tillgänglighet och synlighet.

Förstås så lätt att säga, men hittills i år ser det ut som att vi klarar reptricket ganska bra. SVT:s program i tablåerna står emot den sviktande TV-marknaden bland unga väl, och våra tjänster online används som aldrig förr.

Så låt oss hjälpas åt att förstå hur beteendeförändringarna och förutsättningarna förändras, så vi kan göra rätt i morgon också ;-)

(Tekniska mätningar från MMS, Comscore m fl visar andra nivåer än de angivna. Undersökningar med självuppskattning används för att metoden ger bättre förutsättningar att jämföra olika medieslag.)Tomas Lindhé är ny krönikör i Vipåtv och kommer regelbundet att skriva bland annat om tittandet i broadcast och online, beteendeförändringar och presentera den senaste statistiken inom området.

Det är mycket svårare för SVT och andra tv-bolag, att kompensera de minuter de tappar i sina linjära kanaler, med sina tjänster på Internet.

Med en konkurrenskraft för SVT som är 5 gånger lägre på Internet, än på TV-marknaden innebär förenklat att en förlorad minut på TV-marknaden behöver ersättas av 5 nya minuter på onlinemarknaden, för att SVT ska bibehållen den totala tittartiden

247.e602927b0367954b71afe602927b0367

13 gillar detta

Vipåtv

SVT:s interna nyhetstidning sedan 1991.

Webbadress: vipatv.svt.se

Twitter: @svt_vipatv

Adress: Vipåtv, SVT, KH-BVP

105 10 Stockholm

Kontakt

Redaktör: Charlotta Lambertz

E-post: vipatv@svt.se

Ansvarig utgivare: Sabina Rasiwala, kommunikationsdirektör