21 november

| Interntidning för Sveriges Television

  • Meny
Hans G Andersson
Sista ordet
Hans G Andersson, Programchef Nyheter, Sport och Program, SVTi

Publicerad 4 november 2015 07:00 - Uppdaterad 4 november 2015 11:43

Virtuella nyheter utmanar

Nyhetsbranschen befinner sig som bekant i omvandling på många sätt. Berättandet utvecklas i text, bild och rörlig form, från ultrakort och lättflyktigt till ambitiösa långformat och pedagogiska presentationer av komplicerade förhållanden eller stora mängder data. 

Ljud är inte längre en förutsättning för video utan kan ibland vara ett hinder i miljöer där det inte passar eller fungerar, där historien istället behöver föras framåt med kompletterande text eller grafik. I femton sekunder.

Sociala medier fortsätter öka i betydelse, både som trafikkälla och som faktisk plats för konsumtion, medan förstasidor däremot i många fall tappar när publiken mer och mer tar del av innehåll styckevis utan att gå via huvudentrén. Och mobilen är överallt.

Nya fenomen och satsningar

I den här turbulensen uppstår förstås nya fenomen och satsningar, som Omnilänk till annan webbplats och KITlänk till annan webbplats här i Sverige. Båda är i mina ögon skickliga på vad de gör, och utöver vad de erbjuder publiken också intressanta i hur de skapar och organiserar en verksamhet med minimalt med bagage. Inte minst sammansättningen av roller och kompetenser.

Fascinerande är också vad vi kanske kan kalla virtuella nyhetsförmedlare, som börjat synas mer frekvent senaste åren.

De verkar i huvudsak på sociala medier och i den mån de ens har egna tjänster eller sajter är de underordnade. De scannar, samlar, skickar vidare och ibland paketerar vad andra gör vare sig det kommer från etablerade medier eller anonyma källor.

Några av dem anstränger sig med värdering, faktakoll, etik och respekt för ursprunget medan andra förefaller ägna minimal tankekraft åt sådana trivialiteter.

Publika resonemang

I den mer seriösa delen av spektrat finns Reportedlylänk till annan webbplats, en del av eBay-grundaren Pierre Omidyars First Look Media och med före detta NPR-profilen Andy Carvin som en av förgrundsgestalterna.

De fokuserar på aktuella ämnen och excellerar i att förmedla skeenden primärt via twitter i så nära realtid det går och kompletterar sedan med summeringar på sin sajt.

Hos dem förs publika resonemang om vad som bör förmedlaslänk till annan webbplats och om balansgången mellan nyhetsvärde och allmänintresse och risken att indirekt gå andras ärenden.

Konflikter och oroshärdar

Intressanta är också Conflict Newslänk till annan webbplats som specialiserat sig på konflikter och oroshärdar, och vars redaktion består av sex (vad det verkar) ideellt arbetande personer spridda över världen.

De är duktiga på att snabbt nosa upp material även om det kopieras rätt ogenererat och det emellanåt är lite si och så med cred, källgranskning och publicistiska avväganden.

De har t ex inte sällan postat tweets med IS eget propagandamaterial (det gör förvisso Newsweek, Daily Beast och många andra också). Längre ut på skalan finns sedan sådana som News this secondlänk till annan webbplats som ändå har ett hopkok till sajt, och News on the minlänk till annan webbplats som inte är mer än ett twitterkonto och en gmail-adress.

Vilda västern

Det är med andra ord ett visst mått av vilda västern, och vilka som står bakom de här initiativen är ofta grumligt och deras syften och affärsmodeller likaså.

Många kommer sannolikt att vara borta inom en inte alltför avlägsen framtid, men kanske finns här någon som lyckas göra mer bestående avtryck.

Om inte annat utmanar de vad som krävs för att framstå som en nyhetstjänst.

Fascinerande är också vad vi kanske kan kalla virtuella nyhetsförmedlare, som börjat synas mer frekvent senaste åren. De verkar i huvudsak på sociala medier och i den mån de ens har egna tjänster eller sajter är de underordnade.

247.e602927b0367954b71afe602927b0367

18 gillar detta

Vipåtv

SVT:s interna nyhetstidning sedan 1991.

Webbadress: vipatv.svt.se

Twitter: @svt_vipatv

Adress: Vipåtv, SVT, KH-BVP

105 10 Stockholm

Kontakt

Redaktör: Charlotta Lambertz

E-post: vipatv@svt.se

Ansvarig utgivare: Sabina Rasiwala, kommunikationsdirektör